ÜYE GİRİŞİ: Kullanıcı Adınız: Şifreniz: Şifremi unuttum Beni Hatırla ?  Üye Ol
ÖZEL HABER    SPOR    EĞİTİM    SEMİNER VE KURS    BEDEN EĞİTİMİ    SAĞLIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VİDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLAŞ HABER: Fransa 20 yıl aradan sonra dünya şampiyonu!
Manset Alti Haberleri
2013-2014 ders dışı egzersiz çalışmaları nasıl yapılacak?
2013-2014 ders dışı egzersiz çalışma esasları, 2013-20014 egzersiz çalışmaları nasıl yapılacak?
Google+   Kategori: Beden Eğitimi
  Tarih: 25.09.2013
- Bu haber 204 kez okundu.

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI
DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI AÇIKLAMASI
(DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR)

Okullarımızdaki İzcilik, Beden Eğitimi ve spor çalışmaları,
halk oyunları, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile
ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere haftada 6 (altı) saat ek ders
ödeneceği, bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her
bir
etkinlik için aranacak öğrenci sayısı ve diğer hususlar 19.08.2010 tarih
ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmiştir.
Genelgeden
hareketle aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

1- Ders dışı
eğitim çalışması yapacak öğretmenlere ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir
ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6’sını geçemez. Eğer Ders Dışı
Eğitim Faaliyeti yapmak isteyen öğretmen ve ders sayısı branşlara göre %6’lık
dilimi geçiyor ise eğitim öğretim yılı
başında yapılacak ilk öğretmenler
kurulu toplantısında hangi branşlarda ve etkinliğin hangi öğretmen tarafından
yapılacağı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6’sını
geçmeyecek şekilde belirlenecek ve kurulda karar altına alınacaktır.
2-
Aynı grup için yürütülen etkinliklerde birden fazla öğretmene ders dışı
eğitim çalışması için ek ders görevi verilmeyecektir.
3- Çalışmalar
ders dışında yapılacak, kesinlikle ders saatinde ve boş derslerde olmayacaktır.
Aylık programlarda çalışma saati ve yeri belirtilecek, öğle saatinde çalışma
yapılmayacaktır.
4- Öğretmenler çalışmalarını sabahçıysalar öğleden
sonra veya hafta sonu; öğlenciyseler sabah veya hafta sonu yapacaklardır. Tam
gün eğitim yapan okullardaki çalışmalar, okul çıkışında veya hafta sonu
yapılmalıdır. Çalışmaya katılacak öğrenci velilerinden mutlaka
öğrencinin
çalışmaya katılabilmesi için izin belgesi
alınacaktır.
5- Yıllık programda belirtilen zaman içerisinde
yapılamayan çalışmalar, okul idaresine yazılı bilgi vermek kaydıyla
çalışmalarını uygun olan gün ve saatte yapacaklar, buna rağmen çalışmasını
yapmayan öğretmenlerin egzersiz ücretleri kesilecektir.
6- Çalışmanın
yerinde ve zamanında yapılan değişiklikler önceden okul idaresine yazılı olarak
bildirilmeli ve gerekli onay alınmalıdır.(Okul idaresince ise Milli Eğitim
Müdürlüğüne konu hakkında gerekli bilgi verilmelidir.)
7- Yıllık ve
aylık programlarda yapılacak, çalışmalar açıklamalı olacaktır. Her günün
çalışması ayrı ayrı belirlenecektir.
8- Yıllık çalışma programı
tamamlandığında, yapılan ders dışı çalışmaları hakkında bitiş raporu
hazırlanarak okul idaresine verilecektir.
9- Ders dışı egzersiz
çalışmaları günlük egzersiz ders defterine işlenerek imzalanacaktır. Her
egzersiz yapan için ayrı bir defter tutulacaktır.
10- Yapılan egzersiz
çalışmaları sonucunda okullarda mutlaka bir faaliyet yapılacaktır. Beden eğitimi
ve spor çalışmaları ile halkoyunları çalışmaları yapanlar okullar arası
yarışmalara katılacak, Güzel sanatlar ve edebiyat çalışması yapanlar ise yıl
içerisinde ya da yılsonunda çalışmalarla ilgili etkinlik yapacaklar, proje
çalışmasını yapanlara ise il elemesine kadar ücret ödenecek, il elemesini
geçenlere ise bölgesel elemelerinin sonuçlanmasına kadar ücretleri ödenmeye
devam edilecektir. Satranç turnuvalarına öğrencilerin katılımı sağlanacaktır.
Çalışmalara katılmayanların programları iptal edilecektir.
11- Ders
dışı egzersiz planı bir kişiye ait olacak bir başkasının planından fotokopi

yapılmayacak, ortak imzalanmayacak, öğretmenin tamamen kendi çalışması olup ders
dışı egzersizleri çalışma planı formatına uygun bir şekilde bilgisayarda
yazılacaktır. (Planlar 2+2+2
veya 3+3 şeklinde yapılabilir.) Ayrıca, Ulusal
ve Dini Bayramlar ile yarıyıl tatiline çalışma konulmayacaktır.
12-
Ders dışı egzersiz çalışmaları 2010/49 nolu genelgede belirtilen etkinlik
alanlarında yapılacak bunların dışında herhangi bir etkinlik alanı kabul
edilmeyecek ve konular eğitime yönelik olmalıdır. ( Kütüphane temizliği, Şiir
dinletisi, güzel konuşma ve yazma, dergicilik, gazetecilik,
maket uçak ve
bayram ve törenlere hazırlık çalışmaları gibi etkinlik alanları yazılmayacaktır.
Bunların bir kısmı edebiyatın konularıdır, ayrı bir etkinlik alanı değildir.
Bayram ve törenlere hazırlık bütün eğitim çalışanlarının asli görevidir.
)
13- Egzersiz planları üçer nüsha olarak hazırlanacak, alt yazı ve
onay planla aynı sayfa üzerinde bulunacak, öğretmenin ve okul müdürünün imzası
olmadan planlar onaya gönderilmeyecektir.
Çalışmaya katılacak öğrenci listesi
planlara eklenerek onaya gönderilecek. Alanının dışında belge ile çalışan
öğretmenlerin belgeleri genelgeye uygun olacak, belgelerin fotokopileri okul
idaresince onaylanarak planlara eklenecektir. Planların tarihleri okul
yönetimleri tarafından kontrol edilerek
resmi tatil, yarıyıl tatili ve bayram
günlerine çalışma konmayacaktır.
14- Vekâleten atananlar dâhil
yöneticilere, ücretli öğretmenlere 2010/49 nolu genelge gereği bu
madde
kapsamında ek ders görevi verilmeyecektir.
15- Birden fazla okulda
görev alan öğretmenler kadrosunun bulunduğu okulda ders dışı egzersiz
çalışmaları yapar ancak o okulda ders dışı egzersiz çalışması yok ise kadrosunun
bulunduğu okul müdürünün izni ile görev yaptığı diğer okulda ders dışı egzersiz
çalışmaları yapabilir. İki ayrı okulda veya birden fazla branşta ders dışı
egzersiz çalışması yapanlar sadece birinden ücret alırlar.
16- İzcilik
Faaliyetleri; Küçük izciler, izciler ve ergin izciler kendi sınıf çalışmalarını
yıllık planın etkinlik, beceri ve davranışlar bölümünde yazacaklardır. Ortak
etkinlikler plan üzerinde ortak etkinlik şeklinde yazılacak ve konusu
belirtilecektir. Ayrıca İzcilik Faaliyetlerini yapanlar 2013 yılı Aralık sonuna
kadar İzcilik Federasyonu tarafından sertifikalarının tekamülünü yaptıracak aksi
takdirde 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren çalışma programları iptal edilecektir.
Bu tarihe kadar sertifika
tekamülünü yaptıranların tekamül belgesinin onaylı
bir fotokopisi Müdürlüğümüze gönderilecektir.
17- İlgili genelgenin
‘’…Yapılacak kontrol ve denetimle bu etkinliklerin olması gerektiği gibi
yürütülmesini sağlamaktan birinci derecede sorumlu olan eğitim kurumu müdürü …’’
hükmü gereği
çalışmaların kontrol ve denetiminden 1. (birinci) derece sorumlu
okul müdürleridir. Yapılan ders dışı egzersiz çalışmaları okul müdürü veya
görevlendireceği müdür yardımcısının gözetiminde ve
sorumluluğunda
olacaktır.
18- İlgili genelgenin ‘’..çalışma programları, İlçe/İl
milli eğitim müdürlüklerince onaylanmadan yürürlüğe konulmaz …’’hükmü gereği
çalışma programı onay tarihinden sonra yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdikten
sonra gündüz ücreti üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.
19- Ders dışı
çalışma planları 3 nüsha halinde çıkarılarak İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
onay için üst yazı ile gönderilmelidir.
Not: Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
gereğince okulların açıldığı 1(bir) ay içerisinde çalışma programlarının onaya
sunulması gerekmektedir.Ders dışı eğitim çalışma alanları;
Öğrencilerin
boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları
şunlardır:

İzcilik
Beden eğitimi ve spor çalışmaları
Halk
oyunları
Güzel sanatlar
Proje çalışmaları

Etkinliklerde görev
alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler nelerdir?
İzcilik: İzcilik
Çalışmaları ; İzcilik Çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Türkiye
İzcilik Federasyonuna devredildiği için 04/09/2012 gün ve 18796 Sayılı yazımız
ekindeki (İlgi/f) protokol metni
dikkate alınacaktır.
Beden eğitimi ve
spor çalışmaları: Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür. Beden eğitimi
öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması hâlinde, yan alanı beden eğitimi olan
veya yürütülecek
etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası
düzeydeki yarışmalara sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını
belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.
Halk
oyunları: Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütür. Türk halk oyunları
öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı halk oyunları olan
veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu
belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.
Güzel
sanatlar: Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması
veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da
ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu
belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da
yürütülebilir.
Ders
dışı eğitim çalışmalarını yürüten öğretmenlere ne kadar ek ders ücreti
ödenir?

Ödenecek ek ders ücreti, haftada 6 saattir. Ödemelerde gündüz
öğretimi için öngörülen ücret esas alınacaktır. fiilen çalışma yapılmayan
dönemler için öğretmenlere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmeyecektir.
Çalışma
programları, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmadan yürürlüğe
konulmayacak ve Hiçbir şekilde çalışma programının yürürlüğe konulmasından önce
ve programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme
yapılmayacaktır.Aşağıdaki hallerde etkinlikler durdurulur. Durdurulduğu tarihten
itibaren o etkinlik kapsamında ek ders ücreti ödenmez.
1.Öğrenci
sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına
düşmesi.
2.Etkinliklerin amacı dışına çıkması.
3.Etkinlikten
beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının saptanması.
1
etkinlik grubu için kaç öğretmen görevlendirilebilir?

Aynı grup için
yürütülen etkinlikte birden fazla öğretmene ek ders görevi
verilmez.
Örnek:12 kişiden oluşan bir izci etkinlik grubu için sadece
bir öğretmen görevlendirilir.
Aynı etkinlik için kaç öğretmen
görevlendirilebilir?

Okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati
sayısının %6′ini geçmemesi şartıyla oluşturulan her gruba bir öğretmen
görevlendirilebilir.
Örnek: Oluşturulan her 12 kişilik 3 izci grubuna 3
öğretmen görevlendirilir.
Etkinlikler de kimler görev alamaz?
Kurum
müdürü.
Müdür başyardımcısı.
Müdür yardımcıları.
Dışarından ücret
karşılığı derse girenler.
Vekâleten atansalar dahi hiçbir şekilde ek ders
görevi verilmez.
Etkinlikler belirlendikten sonra bu etkinliklerde görev
almak isteyen öğretmen sayısı fazla olması durumunda;
Ders dışı eğitim
çalışmaları kapsamındaki herhangi bir etkinlik alanında en az öğrenci sayısı
dikkate alınarak oluşturulabilen grup sayısına göre etkinliği yürütecek
nitelikteki öğretmen sayısının daha fazla olması hâlinde, bu etkinliğin hangi
öğretmen veya öğretmenler tarafından yürütüleceği ilgili okulun öğretmenler
kurulunca belirlenir.

Balıkesir MEB15 Temmuz 2018 Arkadaşına Yolla Yazıcıya Yolla
YORUMLAR

Adınız Soyadınız:  
E-postanız:   
Başlığınız:   
Yorumunuz:   
Lütfen kodu giriniz:   
     Tüm alanları doldurmanız gerekmektedir.
Facebook ile yorum yapınız.
Bunlar da ilginizi çekebilir
    Dünya Kupası'nın kapanış töreni yapıldı
    2022 Dünya Kupası için devir teslim töreni gerçekleştirildi
    9. etapta zafer John Degenkolb'un
    Spor camiasından 15 Temmuz mesajları
    Beşiktaş farklı yenildi
    Yankı Erel ve partneri Virtanen şampiyon oldu
    Kırkpınar'da Başpehlivan belli oldu!
    Ağırlık kaldırmanın öyle bir yararıortaya çıktı ki
    Yeni MEB Bakan'ından beklentilerimiz
    Elif Gökçe Avcı, dünya üçüncüsü oldu
    Wimbledon'da Kerber güldü
    Everton'dan 22, Cenk Tosun'dan 4 gol!
    Kırkpınar'da 2 hakem görevden alındı
    Medipol Başakşehir'den golsüz prova
    Türkiye, Büyük Britanya'yı rahat geçti
    Genç milliler, Ukrayna'yı mağlup etti
    Beyza Adalı'dan acı haber
    Nadal'ı yıkan Djokovic finalde
    Kerim Avcı, Eskişehirspor'da
    Juventus'ta Ronaldo heyecanı

Reklamlar: Çorum Voleybol | Etkinlik Paylaş | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORİLER SOSYAL
Künye Spor Eğitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gündem Beden Eğitimi Sağlık Twitter
İletişim Teknoloji Özel Haber Okul Sporları İnstagram
KPSS Spor ve Yaşam Dergisi Videolar RSS
Copyright © 2006 Tüm Hakları Saklıdır