YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Mehmet elik'ten bronz madalya
Manset Alti Haberleri
2013-2014 ders d egzersiz almalar nasl yaplacak?
2013-2014 ders d egzersiz alma esaslar, 2013-20014 egzersiz almalar nasl yaplacak?
Google+   Kategori: Beden Eitimi
  Tarih: 25.09.2013
- Bu haber 551 kez okundu.

2013-2014 ETM-RETM
YILI
DERS DII EGZERSZ ALIMALARI AIKLAMASI
(DKKAT EDLECEK
HUSUSLAR)

Okullarmzdaki zcilik, Beden Eitimi ve spor almalar,
halk oyunlar, gzel sanatlar ve bilim olimpiyatlar ve proje almalar ile
ilgili dallarda fiilen alma yapan retmenlere haftada 6 (alt) saat ek ders
denecei, bu etkinliklerde grev alacak retmenlerde aranacak nitelikler, her
bir
etkinlik iin aranacak renci says ve dier hususlar 19.08.2010 tarih
ve 53578 sayl 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmitir.
Genelgeden
hareketle aadaki aklamalara ihtiya duyulmutur.

1- Ders d
eitim almas yapacak retmenlere denecek ek ders saati says, okulun bir
ders ylndaki toplam ders saati saysnn %6’sn geemez. Eer Ders D
Eitim Faaliyeti yapmak isteyen retmen ve ders says branlara gre %6’lk
dilimi geiyor ise eitim retim yl
banda yaplacak ilk retmenler
kurulu toplantsnda hangi branlarda ve etkinliin hangi retmen tarafndan
yaplaca, okulun bir ders ylndaki toplam ders saati saysnn %6’sn
gemeyecek ekilde belirlenecek ve kurulda karar altna alnacaktr.
2-
Ayn grup iin yrtlen etkinliklerde birden fazla retmene ders d
eitim almas iin ek ders grevi verilmeyecektir.
3- almalar
ders dnda yaplacak, kesinlikle ders saatinde ve bo derslerde olmayacaktr.
Aylk programlarda alma saati ve yeri belirtilecek, le saatinde alma
yaplmayacaktr.
4- retmenler almalarn sabahysalar leden
sonra veya hafta sonu; lenciyseler sabah veya hafta sonu yapacaklardr. Tam
gn eitim yapan okullardaki almalar, okul knda veya hafta sonu
yaplmaldr. almaya katlacak renci velilerinden mutlaka
rencinin
almaya katlabilmesi iin izin belgesi
alnacaktr.
5- Yllk programda belirtilen zaman ierisinde
yaplamayan almalar, okul idaresine yazl bilgi vermek kaydyla
almalarn uygun olan gn ve saatte yapacaklar, buna ramen almasn
yapmayan retmenlerin egzersiz cretleri kesilecektir.
6- almann
yerinde ve zamannda yaplan deiiklikler nceden okul idaresine yazl olarak
bildirilmeli ve gerekli onay alnmaldr.(Okul idaresince ise Milli Eitim
Mdrlne konu hakknda gerekli bilgi verilmelidir.)
7- Yllk ve
aylk programlarda yaplacak, almalar aklamal olacaktr. Her gnn
almas ayr ayr belirlenecektir.
8- Yllk alma program
tamamlandnda, yaplan ders d almalar hakknda biti raporu
hazrlanarak okul idaresine verilecektir.
9- Ders d egzersiz
almalar gnlk egzersiz ders defterine ilenerek imzalanacaktr. Her
egzersiz yapan iin ayr bir defter tutulacaktr.
10- Yaplan egzersiz
almalar sonucunda okullarda mutlaka bir faaliyet yaplacaktr. Beden eitimi
ve spor almalar ile halkoyunlar almalar yapanlar okullar aras
yarmalara katlacak, Gzel sanatlar ve edebiyat almas yapanlar ise yl
ierisinde ya da ylsonunda almalarla ilgili etkinlik yapacaklar, proje
almasn yapanlara ise il elemesine kadar cret denecek, il elemesini
geenlere ise blgesel elemelerinin sonulanmasna kadar cretleri denmeye
devam edilecektir. Satran turnuvalarna rencilerin katlm salanacaktr.
almalara katlmayanlarn programlar iptal edilecektir.
11- Ders
d egzersiz plan bir kiiye ait olacak bir bakasnn planndan fotokopi

yaplmayacak, ortak imzalanmayacak, retmenin tamamen kendi almas olup ders
d egzersizleri alma plan formatna uygun bir ekilde bilgisayarda
yazlacaktr. (Planlar 2+2+2
veya 3+3 eklinde yaplabilir.) Ayrca, Ulusal
ve Dini Bayramlar ile yaryl tatiline alma konulmayacaktr.
12-
Ders d egzersiz almalar 2010/49 nolu genelgede belirtilen etkinlik
alanlarnda yaplacak bunlarn dnda herhangi bir etkinlik alan kabul
edilmeyecek ve konular eitime ynelik olmaldr. ( Ktphane temizlii, iir
dinletisi, gzel konuma ve yazma, dergicilik, gazetecilik,
maket uak ve
bayram ve trenlere hazrlk almalar gibi etkinlik alanlar yazlmayacaktr.
Bunlarn bir ksm edebiyatn konulardr, ayr bir etkinlik alan deildir.
Bayram ve trenlere hazrlk btn eitim alanlarnn asli grevidir.
)
13- Egzersiz planlar er nsha olarak hazrlanacak, alt yaz ve
onay planla ayn sayfa zerinde bulunacak, retmenin ve okul mdrnn imzas
olmadan planlar onaya gnderilmeyecektir.
almaya katlacak renci listesi
planlara eklenerek onaya gnderilecek. Alannn dnda belge ile alan
retmenlerin belgeleri genelgeye uygun olacak, belgelerin fotokopileri okul
idaresince onaylanarak planlara eklenecektir. Planlarn tarihleri okul
ynetimleri tarafndan kontrol edilerek
resmi tatil, yaryl tatili ve bayram
gnlerine alma konmayacaktr.
14- Vekleten atananlar dhil
yneticilere, cretli retmenlere 2010/49 nolu genelge gerei bu
madde
kapsamnda ek ders grevi verilmeyecektir.
15- Birden fazla okulda
grev alan retmenler kadrosunun bulunduu okulda ders d egzersiz
almalar yapar ancak o okulda ders d egzersiz almas yok ise kadrosunun
bulunduu okul mdrnn izni ile grev yapt dier okulda ders d egzersiz
almalar yapabilir. ki ayr okulda veya birden fazla branta ders d
egzersiz almas yapanlar sadece birinden cret alrlar.
16- zcilik
Faaliyetleri; Kk izciler, izciler ve ergin izciler kendi snf almalarn
yllk plann etkinlik, beceri ve davranlar blmnde yazacaklardr. Ortak
etkinlikler plan zerinde ortak etkinlik eklinde yazlacak ve konusu
belirtilecektir. Ayrca zcilik Faaliyetlerini yapanlar 2013 yl Aralk sonuna
kadar zcilik Federasyonu tarafndan sertifikalarnn tekamln yaptracak aksi
takdirde 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren alma programlar iptal edilecektir.
Bu tarihe kadar sertifika
tekamln yaptranlarn tekaml belgesinin onayl
bir fotokopisi Mdrlmze gnderilecektir.
17- lgili genelgenin
‘’…Yaplacak kontrol ve denetimle bu etkinliklerin olmas gerektii gibi
yrtlmesini salamaktan birinci derecede sorumlu olan eitim kurumu mdr …’’
hkm gerei
almalarn kontrol ve denetiminden 1. (birinci) derece sorumlu
okul mdrleridir. Yaplan ders d egzersiz almalar okul mdr veya
grevlendirecei mdr yardmcsnn gzetiminde ve
sorumluluunda
olacaktr.
18- lgili genelgenin ‘’..alma programlar, le/l
milli eitim mdrlklerince onaylanmadan yrrle konulmaz …’’hkm gerei
alma program onay tarihinden sonra yrrle girer ve yrrle girdikten
sonra gndz creti zerinden cret tahakkuk ettirilir.
19- Ders d
alma planlar 3 nsha halinde karlarak l / le Milli Eitim Mdrl’ne
onay iin st yaz ile gnderilmelidir.
Not: Okul Spor Kulpleri Ynetmelii
gereince okullarn ald 1(bir) ay ierisinde alma programlarnn onaya
sunulmas gerekmektedir.Ders d eitim alma alanlar;
rencilerin
bo zamanlarnn deerlendirilmesinde ders dnda yaplacak eitim almalar
unlardr:

zcilik
Beden eitimi ve spor almalar
Halk
oyunlar
Gzel sanatlar
Proje almalar

Etkinliklerde grev
alacak retmenlerde aranacak nitelikler nelerdir?
zcilik: zcilik
almalar ; zcilik almalar Genlik ve Spor Bakanl bnyesindeki Trkiye
zcilik Federasyonuna devredildii iin 04/09/2012 gn ve 18796 Sayl yazmz
ekindeki (lgi/f) protokol metni
dikkate alnacaktr.
Beden eitimi ve
spor almalar: Beden eitimi retmenleri tarafndan yrtlr. Beden eitimi
retmeni bulunmamas veya yetersiz olmas hlinde, yan alan beden eitimi olan
veya yrtlecek
etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kurulularnca
dzenlenen kurslara katlarak belge alan ya da ulusal veya uluslar aras
dzeydeki yarmalara sporcu, antrenr, hakem olarak katldklarn
belgelendiren dier alan retmenleri tarafndan da yrtlebilir.
Halk
oyunlar: Trk halk oyunlar retmenleri tarafndan yrtr. Trk halk oyunlar
retmeni bulunmamas veya yetersiz olmas halinde, yan alan halk oyunlar olan
veya bu alanda beceri, deneyim ve almalar bulunan ve bu durumunu
belgelendiren dier alan retmenleri tarafndan da yrtlebilir.
Gzel
sanatlar: Alann retmenleri tarafndan yrtlr. Alann retmeni bulunmamas
veya yetersiz olmas halinde, yan alan yrtlecek etkinlie uygun olan ya da
ilgili alanda beceri, deneyim ve almalar bulunan ve bu durumunu
belgelendiren dier alan retmenleri tarafndan da
yrtlebilir.
Ders
d eitim almalarn yrten retmenlere ne kadar ek ders creti
denir?

denecek ek ders creti, haftada 6 saattir. demelerde gndz
retimi iin ngrlen cret esas alnacaktr. fiilen alma yaplmayan
dnemler iin retmenlere bu kapsamda ek ders creti denmeyecektir.
alma
programlar, ile/il mill eitim mdrlklerince onaylanmadan yrrle
konulmayacak ve Hibir ekilde alma programnn yrrle konulmasndan nce
ve programda gsterilen toplam alma saatinin stnde deme
yaplmayacaktr.Aadaki hallerde etkinlikler durdurulur. Durdurulduu tarihten
itibaren o etkinlik kapsamnda ek ders creti denmez.
1.renci
saysnn grup oluturmak iin ngrlen asgari saynn altna
dmesi.
2.Etkinliklerin amac dna kmas.
3.Etkinlikten
beklenen amalara ulalmasnn mmkn olamayacann saptanmas.
1
etkinlik grubu iin ka retmen grevlendirilebilir?

Ayn grup iin
yrtlen etkinlikte birden fazla retmene ek ders grevi
verilmez.
rnek:12 kiiden oluan bir izci etkinlik grubu iin sadece
bir retmen grevlendirilir.
Ayn etkinlik iin ka retmen
grevlendirilebilir?

Okulda bir ders ylnda okutulacak toplam ders saati
saysnn %6′ini gememesi artyla oluturulan her gruba bir retmen
grevlendirilebilir.
rnek: Oluturulan her 12 kiilik 3 izci grubuna 3
retmen grevlendirilir.
Etkinlikler de kimler grev alamaz?
Kurum
mdr.
Mdr bayardmcs.
Mdr yardmclar.
Darndan cret
karl derse girenler.
Vekleten atansalar dahi hibir ekilde ek ders
grevi verilmez.
Etkinlikler belirlendikten sonra bu etkinliklerde grev
almak isteyen retmen says fazla olmas durumunda;
Ders d eitim
almalar kapsamndaki herhangi bir etkinlik alannda en az renci says
dikkate alnarak oluturulabilen grup saysna gre etkinlii yrtecek
nitelikteki retmen saysnn daha fazla olmas hlinde, bu etkinliin hangi
retmen veya retmenler tarafndan yrtlecei ilgili okulun retmenler
kurulunca belirlenir.

Balkesir MEB16 Ekim 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    TFF 2. Lig'de hafta ii mesaisi
    Mehmet elik'ten bronz madalya
    Akut bronit nedir?
    Cumhurbakan Erdoan sahaya kyor
    Galatasaray, CAS'a bavurdu
    Uluslar Ligi'nde gecenin sonular
    ukurova Basketbol galibiyetle balad
    Fenerbahe rahat kazand
    Gaziantep Basketbol'da transfer
    Cumhurbakanmzn adna yakr bir tur oldu
    Rzgar srfne ala Kubat damgas
    Galatasaray'dan ''men iddialarna'' sert yant
    A Milli Futbol Takm umudunu kaybetmedi
    Antalya'da Dnya Bilek Grei ampiyonas heyecan
    Beikta'ta sakatlk oku!
    Lucescu'nun milli takm istatistikleri
    Nar kabuunun salmza faydalar nelerdir?
    Fenerbahe'de Cocu ilk 11'i deitiriyor
    PFDK ceza yadrd! Tam 975 bin 500...
    Galatasaray bugn CAS'a gidiyor

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr