Milli Eğitim Bakanlığı 16/06/2016 tarihli Sayı:29744 Resmi gazetede Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptığını duyurmuştu. Daha önceden beden eğitimi dersinde ders ve etkinliklere katılım notu 5 adete kadar verilebilirken değişen yönetmelikle artık ders sayısına göre verilecek. Bu değişiklikle birlikte artık beden eğitimi dersinden ders etkinliklerine katılım notu 2 tane verilecek. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.” www.bedenegitimi.gen.tr / Özel Haber