YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Mehmet elik'ten bronz madalya
Manset Alti Haberleri
23 Nisan ve 19 Mays ta, tren geii olmayacak
lkemizde kutlanmakta olan resmi bayramlar, tm detaylarna kadar ynetmelik ve ynergelerle dzenlenmitir. 5 Mays 2012 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan dzenleme ile 3 ynetmelik tek bir ynetmelikte birletirilmi ve detaylarn kutlama komitesince d
Google+   Kategori: Beden Eitimi
  Tarih: 07.05.2012
- Bu haber 442 kez okundu.

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtulu Gnleri, Atatrk Gnleri ve Tarihi Gnlerde Yaplacak Tren ve Kutlamalar Ynetmelii 05.05.2012 tarihli ve 28283 sayl Resmi gazetede yaymlanmtr.

Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yaplacak Trenler Ynetmelii,


Mahalli Kurtulu Gnleri, Atatrk Gnleri ve Tarihi Gnlerde Yaplacak Trenler Ynetmelii ve


Resmi Bayramlar ve Anma Gnlerinde Antlara Konulacak elenklerin Hazrlanma, Tanma ve Sunulmas Hakknda Ynetmelikleri


birletirilerek tek ynetmelik haline getirilmitir.

Bu ynetmeliklerin dayand kanun ise Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakknda Kanundur.

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; ulusal bayram Cumhuriyet Bayram ve resmi bayramlar Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram, Atatrk Anma ve Genlik ve Spor Bayram, Zafer Bayram ile mahalli kurtulu gnleri, Atatrk gnleri ve tarihi gnlerin kutlanmasn salamak amacyla yaplacak trenleri kapsar.

Yorum; Eski ynetmeliklerde yer alan amalar yeni ynetmelikte tren ve kutlama ilkeleri ksmna aktarlm eski ynetmeliklerdeki kapsam yerini korumutur.

Tren ve kutlama ilkeleri

MADDE 2 (1) Cumhurbakannn bulunduu tara tren ve kutlamalarnda Bakent program uygulanr.

Yorum; nceki ynetmeliklerde olmayan bu uygulama yeni ynetmelie konularak Cumhurbakannn bulunduu Ankara dndaki tren ve kutlamalarda bakent programn uygulanmasn ngryor.

(2) D temsilciliklerimizde yaplacak tren ve kutlamalar, Dileri Bakanl Protokol Genel Mdrlnce verilecek talimata gre dzenlenir.

Yorum; Eski ynetmeliklerde ayn uygulama ngrlmekteydi.

(3) Merkezinde birden fazla ile bulunan illerde ve bu ilelerde kutlamalar, il kutlama komitesinin hazrlayaca programa gre yaplr.

Yorum; nceki ynetmeliklerde olmayan bu uygulama yeni ynetmelie konularak merkezinde birden fazla ile bulunan illerdeki kutlamalarn il kutlama komitesinin hazrlayaca programa gre yaplmasn ngryor.

(4) Bakent dnda Trkiye Byk Millet Meclisi Bakan, Babakan veya Bakanlarn trene katlmas durumunda;

a) Cumhuriyet Bayram ve Zafer Bayram tebrikatn, mahalli mlki amir ile birlikte kabul eder ve nde yer alrlar.

b) eref tribnnde mahalli mlki amirden nce yer alrlar; bu durumda ekli (1) sayl listede yer alan kiilere eref tribnnn durumuna gre mahalli mlki amir, garnizon komutan ve belediye bakanndan sonra sra ile yer verilir.

c) Tren geiini mahalli mlki amir, garnizon komutan ve belediye bakan ile birlikte eref tribnnde ayakta kabul ederek selamlar; Trkiye Byk Millet Meclisi Bakan ile Babakann katlmad, birden fazla Bakann bulunduu durumlarda Resmi Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesinde nde olan Bakan selamlamaya katlr.

) Tensipleri halinde elenkleri mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan ile dierlerinden nce konulur.

Yorum; Eski ynetmeliklerde 09.08.2010 tarihinde yaplan deiikle de ayn uygulama ngrlmekteydi.

(5) elenkler, bayramn bitim saatinde ilgili kurumun mensuplar tarafndan tren yaplmadan kaldrlr. Aksi halde belediye grevlileri veya kolluk tarafndan tren yaplmadan kaldrlr.

Yorum; 04.09.1973 gn ve 7/7058 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan "Resmi Bayramlar ve Anma Gnlerinde Antlara Konulacak elenklerin Hazrlanmas, Tanma ve Sunulmas Hakknda Ynetmeliin 23. maddesinde de Madde 23- elenkler, biim ve sunu yerindeki dzeni Polis veya Jandarma tarafndan gzetilmek ve gerektiinde korunmak kayd ile Resm Bayram veya anma gn sresince sunu yerinde kalr, geceleyin ant ve etraf belediyece klandrlr ve bitim saatinde ilgili kurulu mensuplar aksi halde belediye tarafndan tren yaplmadan kaldrlr. eklinde dzenlenen bu hkm daha da netletirilerek kolluk tarafndan da bayramn bitim saatinde elenklerin tren yaplmadan kaldrlmasn ngryor.

(6) Bayramlarn dnda antlara elenk koymak isteyen kurulu, kii veya kii topluluklar krk sekiz saat nceden mlki idare amirinden izin almak zorundadr. zin alnmadan konulduu grlen elenkler, kolluk tarafndan kaldrlr.

Yorum; eski ynetmeliklerde hibir Resm Bayramda veya anma gnnde veya bu gnlerin dnda hibir kurulu, kii veya kii topluluklar tarafndan antlara hibir ekilde elenk gtrlemez ve sunulamaz. eklinde uygulama ngrlrken yeni ynetmelikle izin alnmak artyla antlara elenk konulabilmesi ngrlmekte.

HAVA MUHALEFET DURUMUNDA TRENLER ERTELENEBLECEK

(7) Hava muhalefeti gibi zaruri hallerde, bayram programnn bir ksmnn veya tamamnn en ksa srede yaplmak zere ertelenmesine mlki idare amirince karar verilir.

Yorum; Eski ynetmeliklerde gnn anlam ve nemini belirten programn dier ksm uygun yerlerde yaplr iken bu zorunluluk yeni ynetmelikte kaldrlmtr.

GECE AYDINLATMASI KALDIRILDI

(8) Bayramn balang ve biti saatleri arasnda resmi kurumlar bayraklarla donatlr.

Yorum; Eski ynetmeliklerde bayraklarla donatlr, geceleri de aydnlatlr. Uygulamas ngrlrken aydnlatma ilemi uygulamadan kaldrlmtr.

YNETMELKTA YAZMAYAN HUSUSLARDA VAL VE KAYMAKAMLARIN DED YAPILACAK

(9) Ynetmelikte yer almayan hususlarda mlki idare amirince gerekli dzenlemeler yaplr.

Yorum; Eski ynetmeliklerde yer almayan bu husus yeni ynetmelie konularak Ynetmelikte yer almayan hususlarda mlki idare amirince gerekli dzenlemelerin yaplmas ngrlmekte.

Tren ve kutlama komitelerinin oluumu ve grevleri

MADDE 3 (1) Bakentte;

a) Cumhuriyet Bayram trenleri programnn hazrlanmas ve uygulanmas Dileri Bakanl Protokol Genel Mdrlnce, ileri Bakanlyla koordine edilerek yrtlr.

b) Zafer Bayram trenleri, Dileri Bakanl Protokol Genel Mdrlnce, Genelkurmay Bakanlyla koordine edilerek yrtlr.

Yorum; Eski ynetmeliklerde ayn uygulama ngrlmekteydi.

BUCAK, KASABA VE KYLERDE TREN ZORUNLULUU KALDIRILDI

TREN KOMTES YENDEN OLUTURULDU. EN KIDEML OKUL MDR, KOMTEDEN IKARILDI

(2) l ve ilelerde ulusal bayram, resmi bayramlar, mahalli kurtulu gnleri, Atatrk gnleri ve dier tarihi gnlerin kutlanmas, vali veya grevlendirecei vali yardmcs veya kaymakamn bakanlnda; garnizon komutanl, belediye bakanl, emniyet mdrl, milli eitim mdrl, genlik hizmetleri ve spor mdrl ile mlki idare amirince uygun grlecek dier kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum kurulular temsilcilerinin katlmyla oluan komite tarafndan dzenlenir.

(3) Tren ve kutlama program illerde valinin, ilelerde kaymakamn onay ile yrrle girer.

Yorum; Yeni ynetmelikte komiteden; Jandarma, en yksek dereceli okul mdrleri arasndan en kdemlisi ve retmen karlm, sadece Garnizon Komutanlnca dzenlenip yrtln Zafer Bayram trenleri oluturulacak komiteye devredilmitir. Bucak, Kasaba ve Kylerde tren yaplma zorunluluu kaldrlmtr.

(4) Tren ve kutlama komitelerinin grev ve yetkileri unlardr:

a) Ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi gnlerin anlam ve nemine uygun ve halkn azami derecede katlmn ve coku ile kutlanmasn salayacak ve milli onur gereklerine uygun tren ve kutlama programlarn hazrlamak ve uygulanacak genel esaslar belirlemek.

b) Kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum kurulularnn bu konuda yapacaklar faaliyet ve hizmetlerde koordinasyon ve birlii salamak.

Yorum; Yeni ynetmelikte halkn azami derecede katlmn ve coku ile kutlanmasn salayacak milli onur gereklerine uygun tren ve kutlama programlarnn hazrlanmas ngrlyor.

Cumhuriyet Bayram trenleri
MADDE 4

YRMBR PARE TOP ATII SADECE BAKENTTE OLACAK

(1) Cumhuriyetin ilan edildii 29 Ekim gn ulusal bayramdr. Trkiyenin iinde ve dnda Devlet adna yalnz 29 Ekim gn tren yaplr. Bayram 28 Ekim gn saat 13.00te Bakentte yaplan yirmi bir pare top at ile balar ve 29 Ekim gn saat 24.00te son bulur.

Yorum; Eski ynetmeliklerde il merkez nfusu 300.000 ve daha yukar ehirlerde de uygulanan yirmi bir pare top at Yeni ynetmelikte sadece bakentte uygulanmas ngrlyor.
(2) Cumhuriyet Bayram trenleri aadaki ekilde uygulanr:
a) Bakentte Cumhuriyet Bayram trenleri:
1) Antkabire Cumhurbakan tarafndan elenk konulur ve stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
2) Cumhurbakan tarafndan Cumhurbakanlnda tebrikat kabul edilir.
3) Cumhurbakan tarafndan trene katlanlarn ve halkn bayram kutlanr.
4) stiklal Mar ile bayran gndere ekilmesini mteakip tren geii ve programda yer alan dier faaliyetler uygulanr.
5) Cumhuriyet Bayram resepsiyonu Cumhurbakan tarafndan verilir.
Yorum; Eski ynetmeliklerde ayrntlar tam belirtilmeyen Antkabire Cumhurbakan tarafndan elenk konulmas, Cumhurbakan tarafndan Cumhurbakanlnda tebrikatn kabul edilmesi, Cumhuriyet Bayram resepsiyonu Cumhurbakan tarafndan verilir eklindeki hususlarnda kesin hkmler yeni ynetmelikte yer almtr.
b) Bakent dnda Cumhuriyet Bayram trenleri:
1) Atatrk ant veya bstne mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan tarafndan elenk konulur. Mahallin en byk mlki idare amirliine ait elenk antn alt kaidesinin tam ortasna, Trk Silahl Kuvvetlerine ait elenk onun sana, belediyeye ait elenk ise soluna konulur. elenk konulduktan sonra stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
2) Mlki idare amiri tarafndan tebrikat, ekli (1) sayl listede yer alan sraya gre makamnda kabul edilir.
3) Mlki idare amiri tarafndan, beraberinde garnizon komutan ve belediye bakan olduu halde, trene katlanlarn ve halkn bayram kutlanr, stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
4) Mlki idare amiri tarafndan bayramn anlam ve nemini belirten konuma yaplr.
5) Tren geii mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan tarafndan eref tribnnden selamlanr.
6) Programda yer alan dier faaliyetler uygulanr.
7) Cumhuriyet Bayram resepsiyonu vali tarafndan verilir.
Yorum; Eski ynetmeliklerde ayrntlar tam belirtilmeyen Cumhuriyet Bayram resepsiyonunun vali tarafndan verilecei, Mlki idare amirinin tebrikat makamnda kabul edecei yeni ynetmelikte yer almtr.

RENCLERN BYKLERN MAKAMINA OTURMASI UYGULAMASI KALDIRLDI

23 NSANDA TREN GE OLMAYACAK

PROGRAM DETAYLARINI KUTLAMA KOMTES BELRLEYECEK

Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram trenleri

MADDE 5 (1) Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram 23 Nisan gn saat 08.00de balar ve saat 24.00te son bulur.

(2) Milli Eitim Bakan, gnn anlam ve nemini belirten mesajn medya araclyla bildirir.

(3) Milli Eitim Bakan bir il trenine katlr.

(4) Atatrk ant veya bstne milli eitim mdrl tarafndan elenk konulur. elenk konulduktan sonra stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.

(5) Kutlama komitelerince hazrlanan programda yer alan dier faaliyetler uygulanr. Programda tren geii ve tebrikata yer verilmez.

Yorum; Eski ynetmeliklerde Mill Eitim Bakan ve beraberindeki heyetle Ant Kabir de elenk konulmas ve stikll Mar ile bayran gndere ekilmesi, Vali tarafndan beraberinde Garnizon Komutan ile Belediye Bakan olduu halde trene katlanlarn ve halkn bayramnn kutlanmas, stikll Mar ile gndere Bayrak ekilmesi, Devlet byklerini, ziyaret, gsteri, temsil ve bale gibi renciler tarafndan yaplacak eitli faaliyetlerinin de programda belirlenmesi, tren geii ve tebrikat, tarada Bayramn a konumas Kutlama Komitesinin grevlendirecei bir retmen tarafndan yaplmas yeni ynetmelikte kaldrlm, bu konudaki dzenleme kutlama komitesine braklmtr. Milli Eitim Bakannn gnn anlam ve nemini belirten mesajn medya araclyla bildirmesi ve Milli Eitim Bakannn bir il trenine katlmas yeni ynetmelikte yer almtr.

19 MAYISTA TREN GE OLMAYACAK

21 PARE TOP ATII KALDIRILDI

PROGRAM DETAYLARINI KUTLAMA KOMTES BELRLEYECEK

Atatrk Anma ve Genlik ve Spor Bayram trenleri

MADDE 6 (1) Atatrk Anma ve Genlik ve Spor Bayram 19 Mays gn, Atatrkn 19 Mays 1919da Samsunda karaya kt saat olan 07.00de balar ve saat 24.00te son bulur.

(2) Genlik ve Spor Bakan, gnn anlam ve nemini belirten mesajn medya araclyla bildirir.

(3) Genlik ve Spor Bakan bir il trenine katlr.

(4) Atatrk ant veya bstne genlik hizmetleri ve spor mdrl, bulunmamas halinde mlki amirin grevlendirecei bir mdrlk tarafndan elenk konulur. elenk konulduktan sonra stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.

(5) Kutlama komitelerince hazrlanan programda yer alan dier faaliyetler uygulanr. Programda tren geii ve tebrikata yer verilmez.

Yorum; Atatrk Anma ve Genlik ve Spor Bayram trenleri Mill Eitim Bakanlnn Sorumluluundan alnarak Genlik ve Spor Bakanlna devredilmi, Eski ynetmeliklerde bayramn Mill Eitim Bakan tarafndan tren alannda yaplmas, Ankara ve Samsunda 21 pare top at, Genlik ve Spor Bakan ve beraberindeki heyetle Ant Kabir de elenk konulmas ve stikll Mar ile bayran gndere ekilmesi, Atatrk n Genlie Hitabesinin okunmas, Atatrk n Genlie Hitabesi okunur ve Genlik Atatrk e cevap vermesi, Samsun dan getirilen bayran kabul treni, Samsun dan getirilen bayran Devlet Bakanna sunulmasndan sonra eref ars yaplarak Genlik Mar sylenmesi, tren geii ve tebrikat, tarada Mahall Mlkiye Amiri yannda, Garnizon Komutan veya temsilcisi, Belediye Bakan olduu halde, trene katlanlarn ve halkn bayramn kutlar, stikll Mar ile Bayrak gndere ekilmesi Yeni ynetmelikte kaldrlm Genlik ve Spor Bakannn gnn anlam ve nemini belirten mesajn medya araclyla bildirmesi ve Genlik ve Spor Bakannn bir il trenine katlmas, yeni ynetmelikte yer almtr.

Zafer Bayram trenleri

MADDE 7 (1) Zafer Bayram, 30 Austos gn saat 07.00de balar ve saat 24.00te son bulur. Saat 12.00de Bakentte yirmibir pre top at yaplr.

(2) Zafer Bayram trenleri aadaki ekilde uygulanr:

a) Bakentte Zafer Bayram trenleri:

1) Antkabire Cumhurbakan tarafndan elenk konulur ve stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.

TEBRKATLAR GENELKURMAY BAKANLIINDA DEL, ANKAYA KKNDE ALINACAK

2) Cumhurbakan tarafndan Cumhurbakanlnda tebrikat kabul edilir.

3) Cumhurbakan tarafndan trene katlanlarn ve halkn bayram kutlanr.

4) stiklal Mar ile birlikte bayran gndere ekilmesini mteakip tren geii ve programda yer alan dier faaliyetler uygulanr.

5) Zafer Bayram resepsiyonu Cumhurbakan tarafndan verilir.

Yorum; Genelkurmay Bakanlnca yrtlen Zafer Bayram etkinlikleri Dileri Bakanl Protokol Genel Mdrlnce, Genelkurmay Bakanlyla koordine edilerek yrtlmesi, sadece bakente yirmibir pre top at yaplaca ve Zafer Bayram resepsiyonunun Cumhurbakan tarafndan verilecei belirtilerek eski ynetmeliklerde ayrntlar tam belirtilmeyen Antkabire Cumhurbakan tarafndan elenk konulmas, Cumhurbakan tarafndan Cumhurbakanlnda tebrikatn kabul edilmesi, Cumhuriyet Bayram resepsiyonu Cumhurbakan tarafndan verilir eklindeki hususlarnda kesin hkmler yeni ynetmelikte yer almtr.

ANKARA DIINDA DA TEBRKATI VAL KABUL EDECEK

b) Bakent dnda Zafer Bayram trenleri:

1) Atatrk ant veya bstne mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan tarafndan elenk konulur. Mahallin en byk mlki amirliine ait elenk antn alt kaidesinin tam ortasna, Trk Silahl Kuvvetlerine ait elenk onun sana, belediyeye ait elenk ise soluna konulur. elenk konulduktan sonra stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.

2) Mlki idare amiri beraberinde garnizon komutan ve belediye bakan olduu halde tebrikat, ekli (1) sayl listede yer alan sraya gre makamnda kabul eder.

3) Mlki idare amiri tarafndan, beraberinde garnizon komutan ve belediye bakan olduu halde, trene katlanlarn ve halkn bayram kutlanr, stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.

4) Tren geii mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan tarafndan eref tribnnden selamlanr.

5) Programda yer alan dier faaliyetler uygulanr.

6) Zafer Bayram resepsiyonu vali tarafndan verilir

Yorum; Eski ynetmeliklerde ayrntlar tam belirtilmeyen Zafer Bayram resepsiyonunun vali tarafndan verilecei, Mlki idare amirinin tebrikat makamnda kabul edecei yeni ynetmelikte yer almtr.

Mahalli kurtulu gnleri, Atatrk gnleri ve dier tarihi gnler

MADDE 8 (1) Mahalli kurtulu gnleri, Atatrk gnleri ve dier tarihi gnlerin kutlama faaliyetleri; Bakentte Ankara Valilii, Bakent dnda valilikler ve kaymakamlklarca oluturulacak kutlama komiteleri tarafndan belirlenir. Programda, gnn anlam ve nemine uygun olarak yaplacak bilimsel toplant, konferans, sergi, yarma, tiyatro, halk oyunlar, gsteriler ve konser gibi faaliyetler yer alr. Programda tren geii ve tebrikata yer verilmez.

Yorum; Mahalli Kurtulu Gnleri, Atatrk Gnleri Ve Tarihi Gnlerde Yaplacak Trenler Ynetmelii yeni ynetmelikte tek bir madde halinde yazlm, Bucak, Kasaba ve Kylerdeki kutlamalar, Atatrk Antlarna veya Bstlerine elenk koyma treni ve stiklal Mar ile gndere bayrak ekilmesi, Trk Silahl Kuvvetlerine kran ziyaretinde bulunulmas, tren geii ve tebrikat yeni ynetmelikte yer almam, bu konudaki dzenleme kutlama komitesine braklmtr.

Tereddtlerin giderilmesi

MADDE 9 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda ortaya kabilecek tereddtlerin giderilmesinde; Bakentteki tren ve kutlamalarda Dileri Bakanl, Bakent dndaki tren ve kutlamalarda ileri Bakanl yetkilidir.

Yorum; ynetmeliin uygulanmasnda ortaya kabilecek tereddtler hakknda yetkili bakanlklar belirlenmitir.

ntv spor
16 Ekim 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    TFF 2. Lig'de hafta ii mesaisi
    Mehmet elik'ten bronz madalya
    Akut bronit nedir?
    Cumhurbakan Erdoan sahaya kyor
    Galatasaray, CAS'a bavurdu
    Uluslar Ligi'nde gecenin sonular
    ukurova Basketbol galibiyetle balad
    Fenerbahe rahat kazand
    Gaziantep Basketbol'da transfer
    Cumhurbakanmzn adna yakr bir tur oldu
    Rzgar srfne ala Kubat damgas
    Galatasaray'dan ''men iddialarna'' sert yant
    A Milli Futbol Takm umudunu kaybetmedi
    Antalya'da Dnya Bilek Grei ampiyonas heyecan
    Beikta'ta sakatlk oku!
    Lucescu'nun milli takm istatistikleri
    Nar kabuunun salmza faydalar nelerdir?
    Fenerbahe'de Cocu ilk 11'i deitiriyor
    PFDK ceza yadrd! Tam 975 bin 500...
    Galatasaray bugn CAS'a gidiyor

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr