YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Mehmet elik'ten bronz madalya
Manset Alti Haberleri
Halk Eitim Merkezinde Hangi Kurslar Alr?
Halk Eitim Merkezi bnyesinde alabilecek kurslar nelerdir?
Google+   Kategori: Beden Eitimi
  Tarih: 28.09.2014
- Bu haber 6822 kez okundu.

Alabilecek Kurslar

Mdrlmzde kursa katlacak 15 renci bulunmas durumunda modler program bulunan tm kurslar merkezimizde alabilmektedir. 

Yaygn Eitim; rgn eitimin yannda ve dndaki tm kiileri hedef kitlesi iine alan ve yaam boyu devam bir eitimdir. Bu nedenle yaygn eitimin hedef kitlesini geni bir yetikin grubu oluturmaktadr.

* Okuma-yazma bilmeyenler, temel eitim eksiklii olanlar, 
* rgn eitimin herhangi bir kademesinden ayrlm olanlar, 
* Herhangi bir rgn eitimi bitirmi olanlar, 
* rgn eitime devam ederken, arta kalan bo zamanlarn deerlendirmek isteyenler, 
* Bir meslee sahip olamayanlar, 
* Meslek deitirmek isteyenler, 
* Yal ve emekliler, 
* Yasal kstllk altnda bulunanlar, 
* Kyden kente genler, 
* zel eitim gerektiren kiiler, 
* Kendi iini kurmak isteyenler, 
* Halk Eitimi merkezleri bnyesinde alan kurslardan yararlanabilirler.

Cumhuriyetin ilk yllarnda okuma-yazma bilmeyen tek vatanda brakmamak, yeni ynetim dzenini geni halk kitlelerine duyurmak ve benimsetmek amacn gden halk eitim faaliyetleri, artk bugn istihdam ve eitim amal yeni yaygn eitim modelleriyle toplumsal kalknmaya hz veren biimde srdrlmektedir.

* Yaygn eitim bireylere;
* Okuma-yazma becerisi kazandrmay ve bu becerisini gnlk hayatnda kullanabilmeyi, 
* amzn bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kltrel gelimelerine uyum salamay, 
* Milli kltr deerlerimizi korumay, gelitirmeyi, tantmay ve benimsetmeyi, 
* Toplu yaama, dayanma, yardmlama alkanlklarn kazandrmay, 
* Bo zamanlarn deerlendirmeyi, beceri kazandrmay, ekonomik glerini artrmay, meslek edindirme ve mesleini gelitirme imkanlarn salamay, 
* Karlatklar sorunlar zebilen, dengeli, verimli ve salkl insan olmay destekleyen bir eitim vermeyi ama edinmitir.

raklk ve Yaygn Eitim Genel Mdrl tara tekilat olan halk eitimi merkezlerinde, kiilerin ilgi, istek, yetenek, beklenti ve taleplerine gre mesleki ve sosyal kltrel amal kurslar almas mmkn olabilmekte ve kurs saatlerinin dzenlenmesinde kursiyerlerin talepleri de dikkate alnmaktadr.

Kurslara Kabul: Halk eitimi merkezlerince alacak kurslara devam edeceklerde; Trkiye Cumhuriyeti vatanda olma (Yabanc uyruklular iin valilik izni gerekir) art aranr. Etkinliklerden yararlanmak iin ya snr yoktur. Ancak ilkrenim anda bulunanlar devam ettikleri renim kurumlarnn renime kapal olduu srelerde etkinliklere katlabilirler. rgn eitime devam eden renciler derslerinden arta kalan zamanlarda halk eitimi etkinliklerinden yararlanabilirler. Belirli ya ve eitim seviyesi programn zelliine gre gerektiinde aranr. Bu durum halk eitimi merkezlerince kurs duyurularnda belirtilir.

Kurslara Kayt: Kurslara kayt olmak zere bavuranlardan nfus czdan (kayttan sonra rnei alnarak geri verilir), renim belgesi, ikametgah belgesi ile belge defteri iin iki adet fotoraf istenir. Okur yazar olmayan vatandalardan renim belgesi talep edilmez. Ancak alacak kurslarda bu kiilerin okur yazar hale getirilmeleri ynnde gerekli nlem alnr. Kurslara kayt iin bireysel olarak bavuru yaplaca gibi halk eitimi merkezlerinin bulunduu il ve ile merkezlerinden uzak yerleim birimlerinde ikamet edenler, bal olduklar ky ve mahalle muhtarl ile Bakanlmza bal okul ve kurum mdrlklerine de bavuruda bulunabilirler. Mahalle muhtarlklar ve okul-kurum mdrlkleri kendilerine yaplan bavuruyu ilgili halk eitimi merkezine ulatrdktan sonra halk eitim merkezleri talep dorultusunda alan almas yaparak kursun almas ynnde gerekli nlemleri alr.

Kurslara Kayt Dnemleri: Kurslara kayt olmak iin yln oniki aynda halk eitimi merkezlerine bavuru yaplabilir. zelliklerinden dolay baz kurslar iin sadece baz dnemlerde kayt alabilir. Bu durum da merkez ynetimince iletiim aralar yoluyla duyurulur.

Kurslara Devam: Kurslara kabul edilenler devam etmek zorundadrlar. Kurs sresinin 1/5’i kadar devamszlk gsterenlerin kayd silinir ve belgesi verilmez. Ge kalmay alkanlk haline getirenler hakknda devamszlk ilemi yaplr.

Kurslar Nasl Alr: Kurslar genel olarak 15 kiilik katlmn tamamlanmasyla alr. Unutulmaya yz tutmu geleneksel sanatlarn yaatlmas ynnde alacak kurslarda katlm says 15’ten daha aza indirilebilinir. Bu husus istihdam kolayl salayan, retime ynelik gelir getirici kurslar iin de geerlidir.

Kurslar Nerelerde Alr: Halk eitim kurslar genel olarak;

* Halk eitimi merkezlerinde, kendi hizmet binalarnda, 
* Mahalle ve kylerde temin edilen kurs yerlerinde, 
* Eitim odalarnda, 
* Ceza ve slah evlerinde, 
* Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde, 
* Kamu ve zel kurululara ait binalarda, 
* rgn eitim kurumlarna ait binalarda, 
* Gnll kurulularca salanan yerlerde, 
* htiya duyulan uygun dier yerlerde alr.

Halk Eitimi Merkezlerinde Yllk alma Sresi: Halk eitimi merkezlerindeki etkinlikler yln oniki aynda srdrlr. Kadrolu kurs retmenleri yllk izinlerini dier rgn eitimde grevli retmenler gibi kullanrlar. retmen/reticiler ile kursiyerlerin ortak talepleri dorultusunda kurslar tatil dnemlerinde de devam edebilir.

Kurslarn Haftalk alma Sresi: Kurslarn haftalk alma sresi, uygulanan programn, kurs yerinin durumu, kursiyerlerin devam edebilmeleri durumlar dikkate alnarak merkez mdrlnce belirlenir.

Kurslarn Gnlk alma Saatleri: Kurslar uygulanan programn, katlmclarn devam edebilmeleri talepleri ve imkanlarn dikkate alnmas suretiyle sabah 07.00 ile 24.00 (tam gn tam yl uygulamas kapsamnda) saatleri arasnda belirlenir ve mlki amir onay ile uygulanr.

Kurslarda Bir Ders Saati Sresi: Kurslarda bir ders saati sresi 40 dakikadr. Atelye veya uygulamal derslerde blok ders yaplabilir.

Kurslarda Baar Deerlendirmesi: 
Kurs sresince uygulanan retim programnn zelliine gre;
retim sresince yaplacak uygulama, deney, yazl ve szl yoklamalarn sonucuna, 
Yaplacak ev devlerinin sonucuna, 
retim sresince bitiminde yaplacak snav sonucuna gre kursiyerlerin baars saptanr. 

retim sresi sonunda kursiyerlerin baarl saylabilmesi iin, kurs programnda retim sresi iinde alnan notlarn ortalamas ile retim sresi sonunda yaplacak snavlarda alnan notun ortalamasnn en az be olmas gerekir. Buuklu notlar tama karlr. Deerlendirmelerde en yksek not on zerinden takdir edilir. Her retmen kursiyerlere verecei notlar iin bir not izelgesi tutar. Not izelgesine retim sresince kursiyerlere verilen notlar yazlr. Bu izelge denetleme yetkisi olanlardan bakasna gsterilmez ve kurs sonunda mdre teslim edilir. Kurslarda baarl olanlara kurs bitirme belgesi, kursa devam edip de baaramayanlara kursa devam belgesi verilir.

Halk Eitimi Merkezlerinde Hangi Tr Kurslar Alr: Halk eitimi merkezlerinde okuma yazma, mesleki teknik ve sosyal kltrel amal kurslar alr. Tr snrlamas yoktur. htiya duyulan her alanda kurslar dzenlenir.

Kurs D Etkinlikler Hangileridir? Halk eitimi merkezlerinde kurs faaliyetlerinin dnda sosyal ve kltrel uygulama denilen yarma, toplant, sempozyum, sergi, seminer, konferans, gezi, kutlama vb. etkinlikler de dzenlenir. Ayrca gnll kiilerden oluturulan eitsel kollarda sosyal kltrel amal faaliyetler dzenlenir. Sosyal kltrel uygulamalar ile eitsel kollara katlacaklarda kursiyer olma art aranmaz. Bu etkinliklere kurslara kaytl kiiler katlabilecekleri gibi kaytl olmayan gnll kiilerde devam edebilmektedirler.

Halk Eitimi Merkezlerinde retime Ynelik Alan Kurslar: Halk eitimi merkezlerinde bo zamanlar deerlendirmek, aile ekonomisine katk salamak amacyla beceri gelitirmeye ynelik kurslar ald gibi, kiilere istihdam kolayl salayc, retime dnk, gelir getirici kurslarda dzenlenir. Bu kurslar normal ekilde alaca gibi halk eitimi merkezleri bnyesindeki dner sermaye iletmeleri yoluyla da alr. Kurslara devam edenler bir yandan ilgili kurs dalnda bilgi ve beceri sahibi olurken dier yandan da retime katlarak gelir elde edebilmektedirler. Halclk, kilimcilik, trikotaj, makine naklar, konfeksiyon, bez dokuma,el sanatlar, ayakkabclk, aa ileri, gm ilemecilii, inicilik kurslar retime ynelik dzenlenen kurslardan bazlardr.

Halk Eitimi Merkezlerinde Engelli Kiiler in Alan Sosyal-Kltrel ve Mesleki Teknik Amal Kurslar: Bakanlmz zel eitim gerektiren kiilere duygusal yaklam yerine gereki yaklam salayp onlar retici klmak, topluma kazandrmak, istihdamlarn kolaylatracak bilgi ve beceriler kazandrmak, sosyal aktivitelere katlmlarn tevik etmek amacyla halk eitimi merkezleri yoluyla kurslar dzenlemektedir. Bamsz kurs veya kaynatrma eklinde dzenlenen kurslarda kiilerin engel durumlar dikkate alnmaktadr. MEB zel Eitim Rehberlik ve Danma Hizmetleri Genel Mdrl ile bal birimleri ibirliinde srdrlen kurslar : itme engelliler, konuma engelliler, zihinsel engelliler, hastanede yatan ocuklar, grme engelliler, bedensel engelliler eklinde planlanp uygulanmaktadr.

Halk Eitimi Faaliyetlerinin Yrtlmesinde Resmi ve zel Kurulular le Gnll Kurulularla birlii: Halk eitimi faaliyetleri halk eitimi merkezlerince ve tamamen halk eitimi merkezlerinin imkanlaryla ald gibi belli prensipler dahilinde dier resmi ve zel kurum-kurulular ile gnll kurulular ibirliinde de dzenlenir. Birlikte hazrlanp uygulamaya konulan bir ibirlii protokol erevesinde dzenlenen kurslarda taraflarn ykmllkleri ve grevleri ak olarak belirtilir ve faaliyetler bu dorultuda yrtlr.

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/foet.html

Halk Eitim Merkezi bnyesinde alabilecek kurslar:


813Judo (Sar Kuak)280/20019.03.2010813Judo (Turuncu Kuak)320/20019.03.2010813Judo (Yeil Kuak)320/20019.03.2010813Judo (Mavi Kuak)320/20019.03.2010813Judo (Kahverengi Kuak)280/20019.03.2010813Ata Savunma Sanat (Beyaz Kuak)240/20018.10.2010813Ata Savunma Sanat (Sar Kuak)280/20018.10.2010813Ata Savunma Sanat (Yeil Kuak)280/20018.10.2010813Ata Savunma Sanat (Mavi Kuak)280/20018.10.2010813Ata Savunma Sanat (Kahverengi Kuak)280/20018.10.2010813Ata Savunma Sanat (Siyah Kuak)280/20018.10.2010813Karate (Beyaz Kuak)280/20018.10.2010813Karate (Sar Kuak)280/20018.10.2010813Karate (Turuncu Kuak)320/20018.10.2010813Karate (Yeil Kuak)320/20018.10.2010813Karate (Mavi Kuak)320/20018.10.2010813Karate (Kahverengi Kuak I.KYU)280/20018.10.2010813Karate (Kahverengi Kuak II.KYU)280/20018.10.2010813Karate (Kahverengi Kuak III.KYU)280/20018.10.2010813Muay thai (Beyaz kuak)240/18418.10.2010813Muay Thai (Sar Kuak )280/20018.10.2010813Muay Thai (Mavi Kuak)280/20018.10.2010813Muay Thai (Yeil Kuak)280/20018.10.2010813Muay Thai (Sar Beyaz)280/20018.10.2010813Muay Thai (Yeil Beyaz)280/20018.10.2010813Futbol400/32010.02.2011813Hentbol400/32010.02.2011813Kick Boks (Beyaz Kuak)320/25610.02.2011813Kick Boks (Sar Kuak)320/25610.02.2011813Kick Boks (Yeil Kuak)320/25610.02.2011813Kick Boks (Mavi Kuak)320/25610.02.2011813Kick Boks (Turuncu Kuak)320/25610.02.2011813Kick Boks (Ak Kahverengi Kuak)320/25610.02.2011813Kick Boks (Koyu Kahverengi Kuak)320/25610.02.2011813Taekwondo (Beyaz Kuak)280/22410.02.2011813Taekwondo (Sar Kuak)280/22410.02.2011813Taekwondo (Yeil Kuak)320/25610.02.2011813Taekwondo (Mavi Kuak)320/25610.02.2011813Taekwondo (Krmz Kuak)320/25610.02.2011813Taekwondo (Siyah Kuak)320/25610.02.2011813Atletizm320/248 24.10.2011813Basketbol360/288 24.10.2011813Futbol (7-8 Ya Gruplar)80/64 24.10.2011813Futbol (9-10 Ya Gruplar)120/96 24.10.2011813Futbol (11-12 Ya Gruplar)120/96 24.10.2011813Futbol (13-14 Ya Gruplar)120/96 24.10.2011813Masa Tenisi320/216 24.10.2011813Step-Aerobik240/160 24.10.2011813Voleybol360/288 24.10.2011813Wushu (Beyaz Kuak)280/224 24.10.2011813Wushu (Turuncu Kuak)280/224 24.10.2011813Wushu (Yeil Kuak)320/256 24.10.2011813Wushu (Yeil Kahverengi 1.Bant)320/256 24.10.2011813Wushu (Yeil Kahverengi 2.Bant)320/256 24.10.2011813Wushu (Yeil Kahverengi Kuak)320/256 24.10.2011813Wushu (Kahverengi Kuak)320/256 24.10.2011813Wushu (Kahverengi 1. Beyaz Bant)320/256 24.10.2011813Wushu (Kahverengi 2. Beyaz Bant)320/256 24.10.2011813Badminton320/208 09.01.2012813Bocce280/200 09.01.2012813Gre Minikler (11-12 Ya)600/480 09.01.2012813Gre Minikler (13-14 Ya)600/480 09.01.2012813Gre Yldzlar (15-17 Ya)600/480 09.01.2012813Matrak (1. San Beyaz Kolak)320/256 09.01.2012813Matrak (2. San Beyaz-Turkuvaz Kolak)320/256 09.01.2012813Matrak (3. San Yeil Kolak)320/256 09.01.2012813Matrak (4. San Yeil-Turkuvaz Kolak)320/256 09.01.2012813Matrak (5. San Krmz Kolak)320/256 09.01.2012813Matrak (6. San Krmz-Turkuvaz Kolak)320/256 09.01.2012813Matrak (7. San Sar Kolak)320/256 09.01.2012813Matrak (8. San Sar-Turkuvaz Kolak)320/256 09.01.2012813Matrak (9. San Turkuvaz Kolak)320/256 09.01.2012813Okuluk440/256 09.01.2012813Budoka-do (Beyaz Kuak)280/224 16.03.2012813Budoka-do (Mavi Kuak)320/256 16.03.2012813Budoka-do (Sar Kuak)320/256 16.03.2012813Budoka-do (Yeil Kuak)320/256 16.03.2012813Budoka-do (Kahverengi Kuak)320/256 16.03.2012813Eskrim (Epe)360/280 16.03.2012813Eskrim (Flre)360/280 16.03.2012813Eskrim (Kl)360/280 16.03.2012813Hokey (Ak Alan Hokeyi)360/216 16.03.2012813Hokey (Salon Hokeyi)360/216 16.03.2012813Yzme280/224 16.03.2012813Boks Alt Minikler (11-12 Ya)440/200 29.06.2012813Boks st Minikler (13-14 Ya)440/216 29.06.2012813Boks Yldzlar (15-16 Ya)440/232 29.06.2012813Boks Genler (17-18 Ya)440/248 29.06.2012813Boks Bykler440/248 29.06.2012813Dart240/144 04.09.2012813Akarsu Kano Slalom Eitimi240/160 05.11.2012813Deniz Kanosu Eitimi240/160 05.11.2012813Dragon Tekne Kano Eitimi240/160 05.11.2012813Durgunsu Kano Eitimi240/160 05.11.2012813Sayokan Alagan (Beyaz Kuak)280/200 05.11.2012813Sayokan Alagan (Mavi Kuak)280/200 05.11.2012813Sayokan Alagan (Sar Kuak)280/200 05.11.2012813Sayokan Alagan (Krmz Kuak)280/200 05.11.2012813Sayokan Alagan (Drt Renkli Kuak)280/216 05.11.2012813Oryantiring Minikler (7-12 Ya)240/120 04.04.2013813Oryantiring Yldzlar (12-16 Ya)240/120 04.04.2013813Oryantiring Genler (16-20 Ya)240/120 04.04.2013813Oryantiring Yetikin (21 Ya ve zeri)240/120 04.04.2013813Oryantiring Patika (Trail)240/120 04.04.2013813Wing-Tsun (1. Derece)160/128 05.04.2013813Wing-Tsun (2. Derece)200/160 05.04.2013813Wing-Tsun (3. Derece)200/160 05.04.2013813Wing-Tsun (4. Derece)160/128 05.04.2013813Wing-Tsun (5. Derece)160/128 05.04.2013813Wing-Tsun (6. Derece)200/160 05.04.2013813Wing-Tsun (7. Derece)80/64 05.04.2013813Wing-Tsun (8. Derece)160/128 05.04.2013813Wing-Tsun (9. Derece)160/128 05.04.2013813Wing-Tsun (10. Derece)80/64 05.04.2013813Wing-Tsun (11. Derece)80/64 05.04.2013813Wing-Tsun (12. Derece)160/128 05.04.2013813Zihinsel Engelliler zel Atletizm960/768 05.04.2013813Dama280/56 06.08.2013813Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu (Beyaz Kuak)240/160 06.08.2013813Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu (Sar Kuak)240/168 06.08.2013813Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu (Turuncu Kuak)240/168 06.08.2013813Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu (Yeil Kuak)240/168 06.08.2013813Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu (Mavi Kuak)240/168 06.08.2013813Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu (Kahverengi Kuak)240/168 06.08.201381310 x 10 apraz Dama200/80 10.01.2014813Bilardo200/96 10.01.2014813Grme Engelliler Goalball520/416 10.01.2014813Satran160/80 10.01.2014813Halter Yldzlar (11-17 Ya)320/248 10.01.2014813Halter Genler (18-20 Ya)280/216 10.01.2014813Halter Bykler280/216 10.01.2014813Alpagu (Beyaz Kuak)240/160 01.04.2014813Alpagu (Sar Kuak)240/160 01.04.2014813Alpagu (Yeil Kuak)240/160 01.04.2014813Alpagu (Mavi Kuak)240/160 01.04.2014813Alpagu (Krmz Kuak)240/160 01.04.2014813Hapkido (Beyaz Kuak)240/160 01.04.2014813Hapkido (Sar Kuak)240/160 01.04.2014813Hapkido (Yeil Kuak)240/160 01.04.2014813Hapkido (Mavi Kuak)240/160 01.04.2014813Hapkido (Kahverengi Kuak)240/160 01.04.2014813Hapkido (Krmz Kuak)280/192 01.04.2014zel Haber
www.bedenegitimi.gen.tr16 Ekim 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    TFF 2. Lig'de hafta ii mesaisi
    Mehmet elik'ten bronz madalya
    Akut bronit nedir?
    Cumhurbakan Erdoan sahaya kyor
    Galatasaray, CAS'a bavurdu
    Uluslar Ligi'nde gecenin sonular
    ukurova Basketbol galibiyetle balad
    Fenerbahe rahat kazand
    Gaziantep Basketbol'da transfer
    Cumhurbakanmzn adna yakr bir tur oldu
    Rzgar srfne ala Kubat damgas
    Galatasaray'dan ''men iddialarna'' sert yant
    A Milli Futbol Takm umudunu kaybetmedi
    Antalya'da Dnya Bilek Grei ampiyonas heyecan
    Beikta'ta sakatlk oku!
    Lucescu'nun milli takm istatistikleri
    Nar kabuunun salmza faydalar nelerdir?
    Fenerbahe'de Cocu ilk 11'i deitiriyor
    PFDK ceza yadrd! Tam 975 bin 500...
    Galatasaray bugn CAS'a gidiyor

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr