YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Mehmet elik'ten bronz madalya
Manset Alti Haberleri
Tren ve Kutlamalar Ynetmelii
Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtulu Gnleri, Atatrk Gnleri ve Tarihi Gnlerde Yaplacak Tren ve Kutlamalar Ynetmelii
Google+   Kategori: Beden Eitimi
  Tarih: 05.05.2012
- Bu haber 550 kez okundu.

5 Mays 2012 CUMARTESResm GazeteSay : 28283
YNETMELK
Karar Says : 2012/3073
Ekli “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtulu Gnleri, Atatrk Gnleri ve Tarihi Gnlerde Yaplacak Tren ve Kutlamalar Ynetmelii”nin yrrle konulmas; Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde kararlatrlmtr.

Abdullah GL
CUMHURBAKANI

ULUSAL VE RESM BAYRAMLAR LE MAHALL KURTULU GNLER,
ATATRK GNLER VE TARH GNLERDE YAPILACAK
TREN VE KUTLAMALAR YNETMEL

BRNC BLM
Ama, Kapsam ve Genel lkeler
Ama ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Ynetmelik; ulusal bayram Cumhuriyet Bayram ve resmi bayramlar Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram, Atatrk’ Anma ve Genlik ve Spor Bayram, Zafer Bayram ile mahalli kurtulu gnleri, Atatrk gnleri ve tarihi gnlerin kutlanmasn salamak amacyla yaplacak trenleri kapsar.
Tren ve kutlama ilkeleri
MADDE 2 – (1) Cumhurbakannn bulunduu tara tren ve kutlamalarnda Bakent program uygulanr.
(2) D temsilciliklerimizde yaplacak tren ve kutlamalar, Dileri Bakanl Protokol Genel Mdrlnce verilecek talimata gre dzenlenir.
(3) Merkezinde birden fazla ile bulunan illerde ve bu ilelerde kutlamalar, il kutlama komitesinin hazrlayaca programa gre yaplr.
(4) Bakent dnda Trkiye Byk Millet Meclisi Bakan, Babakan veya Bakanlarn trene katlmas durumunda;
a) Cumhuriyet Bayram ve Zafer Bayram tebrikatn, mahalli mlki amir ile birlikte kabul eder ve nde yer alrlar.
b) eref tribnnde mahalli mlki amirden nce yer alrlar; bu durumda ekli (1) sayl listede yer alan kiilere eref tribnnn durumuna gre mahalli mlki amir, garnizon komutan ve belediye bakanndan sonra sra ile yer verilir.
c) Tren geiini mahalli mlki amir, garnizon komutan ve belediye bakan ile birlikte eref tribnnde ayakta kabul ederek selamlar; Trkiye Byk Millet Meclisi Bakan ile Babakann katlmad, birden fazla Bakann bulunduu durumlarda Resmi Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesinde nde olan Bakan selamlamaya katlr.
) Tensipleri halinde elenkleri mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan ile dierlerinden nce konulur.
(5) elenkler, bayramn bitim saatinde ilgili kurumun mensuplar tarafndan tren yaplmadan kaldrlr. Aksi halde belediye grevlileri veya kolluk tarafndan tren yaplmadan kaldrlr.
(6) Bayramlarn dnda antlara elenk koymak isteyen kurulu, kii veya kii topluluklar krksekiz saat nceden mlki idare amirinden izin almak zorundadr. zin alnmadan konulduu grlen elenkler, kolluk tarafndan kaldrlr.
(7) Hava muhalefeti gibi zaruri hallerde, bayram programnn bir ksmnn veya tamamnn en ksa srede yaplmak zere ertelenmesine mlki idare amirince karar verilir.
(8) Bayramn balang ve biti saatleri arasnda resmi kurumlar bayraklarla donatlr.
(9) Ynetmelikte yer almayan hususlarda mlki idare amirince gerekli dzenlemeler yaplr.
Tren ve kutlama komitelerinin oluumu ve grevleri
MADDE 3 – (1) Bakentte;
a) Cumhuriyet Bayram trenleri programnn hazrlanmas ve uygulanmas Dileri Bakanl Protokol Genel Mdrlnce, ileri Bakanlyla koordine edilerek yrtlr.
b) Zafer Bayram trenleri, Dileri Bakanl Protokol Genel Mdrlnce, Genelkurmay Bakanlyla koordine edilerek yrtlr.
(2) l ve ilelerde ulusal bayram, resmi bayramlar, mahalli kurtulu gnleri, Atatrk gnleri ve dier tarihi gnlerin kutlanmas, vali veya grevlendirecei vali yardmcs veya kaymakamn bakanlnda; garnizon komutanl, belediye bakanl, emniyet mdrl, milli eitim mdrl, genlik hizmetleri ve spor mdrl ile mlki idare amirince uygun grlecek dier kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum kurulular temsilcilerinin katlmyla oluan komite tarafndan dzenlenir.
(3) Tren ve kutlama program illerde valinin, ilelerde kaymakamn onay ile yrrle girer.
(4) Tren ve kutlama komitelerinin grev ve yetkileri unlardr:
a) Ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi gnlerin anlam ve nemine uygun ve halkn azami derecede katlmn ve coku ile kutlanmasn salayacak ve milli onur gereklerine uygun tren ve kutlama programlarn hazrlamak ve uygulanacak genel esaslar belirlemek.
b) Kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum kurulularnn bu konuda yapacaklar faaliyet ve hizmetlerde koordinasyon ve birlii salamak.
KNC BLM
Ulusal Bayram
Cumhuriyet Bayram trenleri
MADDE 4 – (1) Cumhuriyetin ilan edildii 29 Ekim gn ulusal bayramdr. Trkiye’nin iinde ve dnda Devlet adna yalnz 29 Ekim gn tren yaplr. Bayram 28 Ekim gn saat 13.00’te Bakentte yaplan yirmibir pre top at ile balar ve 29 Ekim gn saat 24.00’te son bulur.
(2) Cumhuriyet Bayram trenleri aadaki ekilde uygulanr:
a) Bakentte Cumhuriyet Bayram trenleri:
1) Antkabir’e Cumhurbakan tarafndan elenk konulur ve stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
2) Cumhurbakan tarafndan Cumhurbakanlnda tebrikat kabul edilir.
3) Cumhurbakan tarafndan trene katlanlarn ve halkn bayram kutlanr.
4) stiklal Mar ile bayran gndere ekilmesini mteakip tren geii ve programda yer alan dier faaliyetler uygulanr.
5) Cumhuriyet Bayram resepsiyonu Cumhurbakan tarafndan verilir.
b) Bakent dnda Cumhuriyet Bayram trenleri:
1) Atatrk ant veya bstne mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan tarafndan elenk konulur. Mahallin en byk mlki idare amirliine ait elenk antn alt kaidesinin tam ortasna, Trk Silahl Kuvvetlerine ait elenk onun sana, belediyeye ait elenk ise soluna konulur. elenk konulduktan sonra stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
2) Mlki idare amiri tarafndan tebrikat, ekli (1) sayl listede yer alan sraya gre makamnda kabul edilir.
3) Mlki idare amiri tarafndan, beraberinde garnizon komutan ve belediye bakan olduu halde, trene katlanlarn ve halkn bayram kutlanr, stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
4) Mlki idare amiri tarafndan bayramn anlam ve nemini belirten konuma yaplr.
5) Tren geii mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan tarafndan eref tribnnden selamlanr.
6) Programda yer alan dier faaliyetler uygulanr.
7) Cumhuriyet Bayram resepsiyonu vali tarafndan verilir.
NC BLM
Resmi Bayramlar
Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram trenleri
MADDE 5 – (1) Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram 23 Nisan gn saat 08.00’de balar ve saat 24.00’te son bulur.
(2) Milli Eitim Bakan, gnn anlam ve nemini belirten mesajn medya araclyla bildirir.
(3) Milli Eitim Bakan bir il trenine katlr.
(4) Atatrk ant veya bstne milli eitim mdrl tarafndan elenk konulur. elenk konulduktan sonra stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
(5) Kutlama komitelerince hazrlanan programda yer alan dier faaliyetler uygulanr. Programda tren geii ve tebrikata yer verilmez.
Atatrk’ Anma ve Genlik ve Spor Bayram trenleri
MADDE 6 – (1) Atatrk’ Anma ve Genlik ve Spor Bayram 19 Mays gn, Atatrk’n 19 Mays 1919’da Samsun’da karaya kt saat olan 07.00’de balar ve saat 24.00’te son bulur.
(2) Genlik ve Spor Bakan, gnn anlam ve nemini belirten mesajn medya araclyla bildirir.
(3) Genlik ve Spor Bakan bir il trenine katlr.
(4) Atatrk ant veya bstne genlik hizmetleri ve spor mdrl, bulunmamas halinde mlki amirin grevlendirecei bir mdrlk tarafndan elenk konulur. elenk konulduktan sonra stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
(5) Kutlama komitelerince hazrlanan programda yer alan dier faaliyetler uygulanr. Programda tren geii ve tebrikata yer verilmez.
Zafer Bayram trenleri
MADDE 7 – (1) Zafer Bayram, 30 Austos gn saat 07.00’de balar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Bakentte yirmibir pre top at yaplr.
(2) Zafer Bayram trenleri aadaki ekilde uygulanr:
a) Bakentte Zafer Bayram trenleri:
1) Antkabir’e Cumhurbakan tarafndan elenk konulur ve stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
2) Cumhurbakan tarafndan Cumhurbakanlnda tebrikat kabul edilir.
3) Cumhurbakan tarafndan trene katlanlarn ve halkn bayram kutlanr.
4) stiklal Mar ile birlikte bayran gndere ekilmesini mteakip tren geii ve programda yer alan dier faaliyetler uygulanr.
5) Zafer Bayram resepsiyonu Cumhurbakan tarafndan verilir.
b) Bakent dnda Zafer Bayram trenleri:
1) Atatrk ant veya bstne mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan tarafndan elenk konulur. Mahallin en byk mlki amirliine ait elenk antn alt kaidesinin tam ortasna, Trk Silahl Kuvvetlerine ait elenk onun sana, belediyeye ait elenk ise soluna konulur. elenk konulduktan sonra stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
2) Mlki idare amiri beraberinde garnizon komutan ve belediye bakan olduu halde tebrikat, ekli (1) sayl listede yer alan sraya gre makamnda kabul eder.
3) Mlki idare amiri tarafndan, beraberinde garnizon komutan ve belediye bakan olduu halde, trene katlanlarn ve halkn bayram kutlanr, stiklal Mar ile birlikte bayrak gndere ekilir.
4) Tren geii mlki idare amiri, garnizon komutan ve belediye bakan tarafndan eref tribnnden selamlanr.
5) Programda yer alan dier faaliyetler uygulanr.
6) Zafer Bayram resepsiyonu vali tarafndan verilir.
DRDNC BLM
Tarihi Gnler
Mahalli kurtulu gnleri, Atatrk gnleri ve dier tarihi gnler
MADDE 8 – (1) Mahalli kurtulu gnleri, Atatrk gnleri ve dier tarihi gnlerin kutlama faaliyetleri; Bakentte Ankara Valilii, Bakent dnda valilikler ve kaymakamlklarca oluturulacak kutlama komiteleri tarafndan belirlenir. Programda, gnn anlam ve nemine uygun olarak yaplacak bilimsel toplant, konferans, sergi, yarma, tiyatro, halk oyunlar, gsteriler ve konser gibi faaliyetler yer alr. Programda tren geii ve tebrikata yer verilmez.
BENC BLM
Son Hkmler
Tereddtlerin giderilmesi
MADDE 9 – (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda ortaya kabilecek tereddtlerin giderilmesinde; Bakentteki tren ve kutlamalarda Dileri Bakanl, Bakent dndaki tren ve kutlamalarda ileri Bakanl yetkilidir.
Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler
MADDE 10 – (1) 14/8/1981 tarihli ve 8/3456 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yaplacak Trenler Ynetmelii, 3/3/1982 tarihli ve 8/4400 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Mahalli Kurtulu Gnleri, Atatrk Gnleri ve Tarihi Gnlerde Yaplacak Trenler Ynetmelii ve 4/9/1973 tarihli ve 7/7058 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Resmi Bayramlar ve Anma Gnlerinde Antlara Konulacak elenklerin Hazrlanma, Tanma ve Sunulmas Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.
Yrrlk
MADDE 11 – (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.
Yrtme
MADDE 12 – (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

(1) SAYILI LSTE

BAKENT DIINDAK LLERDE TEBRKATA GR SIRASI

1. TBMM yeleri
2. Mahallin en byk komutan, general ve amiraller, garnizon komutan
3. Bykehir belediye bakan, bakan yardmcs, il belediye bakan
4. Cumhuriyet basavcs, adli yarg adalet komisyonu bakan, blge adliye ve blge idare mahkemesi bakanlar, blge adliye mahkemesi Cumhuriyet basavcs, idare ve vergi mahkemeleri bakanlar, niversite rektrleri, baro bakan
5. Vali yardmclar, kaymakamlar, il genel kolluunun en st amirleri, il genel meclisi bakan ile ile belediye bakanlar
6. Rektr yardmclar, faklte dekanlar, enstit ve yksekokul mdrleri
7. Genel ve zel bteli kurulularn st yneticileri
8. Valilike belirlenecek sayda, garnizon komutannca tespit edilecek silahl kuvvetler mensuplar
9. Hakimler, savclar, noter odas bakan
10. ktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Trkiye Byk Millet Meclisinde grubu bulunan dier partilerin (alfabetik sraya gre) il bakanlar
11. Dekan yardmclar, enstit ve yksekokul mdr yardmclar
12. Resm Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sraya gre bakanlklarn blge ve il tekilatndaki amir, bakan ve mdrleri, il milli eitim mdrlnce belirlenecek ilkretim ve ortaretim okul mdrleri
13. Kamu bankalarnn mdrleri, KT ve TRT st yneticileri
14. Trkiye Byk Millet Meclisinde grubu bulunmayan siyasi partilerin il bakanlar (alfabetik sraya gre)
15. l genel meclisi ve belediye meclisi yeleri
16. O yerdeki mesleki kurulular ve en fazla yeye sahip basn kuruluunun temsilcileri
17. zel banka mdrleri
18. Kamu yararna alan dernek bakanlar
NOT:
1. Bakent protokol listesinde yer alan kiilerin ilde bulunmas halinde bunlarn yeri mlki idare amirince Bakent protokol esas alnarak belirlenir.
2. lelerde tebrikata giri sras ildeki sraya gre belirlenir


16 Ekim 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR
 Hayrl olsun  zer    /    2012-05-06
 Vatana millete hayrl ugurlu olsun,olmas gereken oldu,demokratik ve sivil bir uygulama daha baar ile gerekletirildi,bayram kutlamalarnda ouklarmzn ve genlerimizin provalarda ektikleri skntlar ikencelerde bylelikle son buldu.

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    TFF 2. Lig'de hafta ii mesaisi
    Mehmet elik'ten bronz madalya
    Akut bronit nedir?
    Cumhurbakan Erdoan sahaya kyor
    Galatasaray, CAS'a bavurdu
    Uluslar Ligi'nde gecenin sonular
    ukurova Basketbol galibiyetle balad
    Fenerbahe rahat kazand
    Gaziantep Basketbol'da transfer
    Cumhurbakanmzn adna yakr bir tur oldu
    Rzgar srfne ala Kubat damgas
    Galatasaray'dan ''men iddialarna'' sert yant
    A Milli Futbol Takm umudunu kaybetmedi
    Antalya'da Dnya Bilek Grei ampiyonas heyecan
    Beikta'ta sakatlk oku!
    Lucescu'nun milli takm istatistikleri
    Nar kabuunun salmza faydalar nelerdir?
    Fenerbahe'de Cocu ilk 11'i deitiriyor
    PFDK ceza yadrd! Tam 975 bin 500...
    Galatasaray bugn CAS'a gidiyor

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr