YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Enver Yldrm'dan altn madalya
Manset Alti Haberleri
MEB, yaryl mazeret duyurusunu yaymlad
Milli Eitim Bakanl, yaryl mazeret duyurusunu yaymlad
Google+   Kategori: Eitim
  Tarih: 29.12.2017
- Bu haber 432 kez okundu.

Milli Eitim Bakanlyaryl mazeret duyurusunu yaymlad.

MLL ETM BAKANLII nsan Kaynaklar Genel Mdrl

Say : 68898891-903.02.01-E.22654897 Konu : Mazeret durumundan yer deitirmeler

DAITIM YERLERNE

retmenlerin Aile Birlii, Salk, Can Gvenlii Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Dier Nedenlere bal yer deitirme ilemleri ekte gnderilen duyuru erevesinde yaplacaktr.

Bu kapsamda yaplacak olan il ii ve iller aras yer deitirme ilemlerinin salkl bir ekilde gerekletirilebilmesi iin retmenlerin bavuru ve atamalarna etki edecek bilgilerin MEBBS kaytlarnda gncellenerek bavurularn herhangi bir aksakla meydan verilmeden sresi iinde tamamlanmas iin gerekli tedbirlerin alnmas hususunda bilgilerinizi ve gereini rica ederim.

Hamza AYDODU Bakan a.

2018 OCAK AYI RETMENLERN ALE BRL, SALIK, CAN GVENL MAZERETLER VE ENGELLLK DURUMU LE DER NEDENLERE BALI YER DETRME DUYURUSU

Bakanlmza bal eitim kurumlarnda grevli kadrolu retmenlerin il ii ve iller arasnda aile birlii, salk, can gvenlii mazeretleri veya engellilik durumu ile dier nedenlere bal yer deiiklikleri, Milli Eitim Bakanlretmen Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii ile Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik hkmleri dorultusunda aada belirtildii ekilde yaplacaktr.

GENEL AIKLAMALAR

1. 652 sayl Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fkras kapsamndaki eitim kurumlar ile bilim sanat merkezleri hari olmak zere, alanlar itibaryla norm kadro a bulunan eitim kurumlarnn tamam, Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek retmenlerin tercihlerine alacak ve yer deitirmeler bilgisayar ortamnda hizmet puan stnl esasna gre yaplacaktr. Hizmet puannn hesabnda yer deitirme bavurularnn son gn, hizmet sresinin hesabnda ise 28 ubat 2018 tarihi esas alnacaktr.

2. Salk durumu veya can gvenlii mazereti ile engellilik durumuna veya dier nedenlere bal olarak yer deitirme bavurusunda bulunan ve bavurusu uygun grlen retmenlerin talebi halinde, eleri de yer deitirme bavurusunda bulunabilecektir.

3. Bavurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBS Mazeret Durumuna Bal Yer Deitirme Bavuru Formu doldurularak yaplacak ve belgeler eitim kurumu mdrlne teslim edilecektir. Bavuru formu eitim kurumu mdrlnce onaylanacak ve bir rnei retmene verilecektir.

4. retmenler, bavuru formunun geree uygun ekilde doldurulmasndan sorumludur. Bavurular onaylanmadan nce eitim kurumu yneticiliklerinden belgeye dayal bilgi dzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bavuru sresi iinde bilgi dzeltme talebinde bulunanlardan onay aamasndaki bavurular reddedilerek, onaylanm bavurular ise iptal edilerek retmenlerin yeniden bavuru yapmalar salanacaktr.

5. retmenler, bavuru sresi iinde, grevli olduu eitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduu il/ile milli eitim mdrlne dileke vermek suretiyle yer deitirme bavurusundan vazgeebilecektir. Bu durumda retmenlerin bavurular elektronik ortamda da iptal edilecektir.

6. retmenlerin ahsen bavuru yapmalar esas olmakla birlikte, grevli olduklar il/ile dnda bulunan retmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletiim aralaryla kadrolarnn bulunduu eitim kurumu mdrlne sresi iinde ulatrarak bavurularnn onaylanmasn isteyebilecektir. Yneticiler bu bavurular sresi iinde elektronik ortamda onaylayarak formun ktsn greve baladklarnda retmenlere imzalattracaktr.

7. Mstakil mdrl bulunmayan eitim kurumlarnda grevli retmenler ile kadrolar il/ile milli eitim mdrlklerinde bulunan retmenler, bavurularn kadrolarnn bulunduu il/ile milli eitim mdrlklerine yapacaktr.

8. Yurt dnda grevlendirilenler ile aylksz izinli olan retmenlerden yurt d grev srelerinin veya izinlerinin 5 ubat 2017 tarihine kadar sona ereceini belgelendirenler, dier artlar da tamalar kaydyla yer deitirme bavurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer deiiklii yaplanlardan en ge 9 ubat 2017 tarihine kadar grevine balamayanlarn atamalar iptal edilecektir.

9. Bavurular iki aamada alnacak; birinci aamada srasyla eitim kurumu, ile ve il milli eitim mdrlklerince onaylanacaktr. kinci aamada ise eitim kurumu tercihleri alnacak ve eitim kurumu mdrlklerince elektronik ortamda onaylanacaktr.

10. Elektronik Bavuru Formu dnda bir belgeyle veya posta yoluyla yaplan bavurular; gerekli artlar tamayan bavurular; geree aykr bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biimde iaretlenmeden yaplan bavurular ile Elektronik Bavuru Formu kts imzalanmadan ve onaylanmadan yaplan bavurular geersiz saylacak; geersiz bavurulara dayal yer deitirmeler iptal edilecektir.

11. Yer deitirme srecinde yaplan ilemlerle ilgili olarak geree aykr beyanda bulunan retmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu bavurular onaylayan sorumlular hakknda yasal ilem yaplacaktr.

12. Yer deitirme srecinde ihtiya duyulan aklamalar Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrca duyurulacaktr.

SALIK MAZERETNE BALI YER DETRMELER

retmenlerden;

a) Kendisi, ei veya ocuklarnn,

b) Anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edildii kardelerinden birisinin,

hastalnn retmenin grev yapt yerde tedavisinin mmkn olmad veya mevcut grev yerinin sz konusu kiilerin salk durumunu tehlikeye dreceini resmi veya zel salk kurum ve kurulularndan alacaklar salk kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istedii ile/ildeki eitim kurumlarna atanmak zere yer deitirme bavurusunda bulunabilecektir.

Ayrca, anne, baba veya yarg kararyla vasi tayin edildii kardelerinden birisi iin resmi veya zel salk kurum ve kurulularndan alnan salk kurulu raporlarnda "Bakasnn g ve yardm olmakszn hayatn devam ettiremez." ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeinin Adres Kayt Sistemine (AKS) kaytl adresinin bulunduu yere yer deitirme bavurusunda bulunabilecektir.

Bavuruda istenecek belgeler unlardr:

a) Bavuru tarihi itibaryla resmi veya zel salk kurum ve kurulularndan son alt ay iinde alnan yukarda aklanan muhtevaya uygun salk kurulu raporu,

b) Kardeine vasi tayin edilenlerden mahkeme karar.

E, anne, baba, ocuk veya karde iin vasi tayini sebebiyle alnm salk kurulu raporlaryla yaplan bavurularda onay makamlar, aile ktne ilenmi kiisel bilgilerin zetlerini gsterir vukuatl nfus kayt rneini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

ALE BRL MAZERETNE BALI YER DETRMELER

1. retmenlerden eleri;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamnda,

b) Sosyal Gvenlik Kurumuna bal,

c) 506 sayl Kanunun geici 20 nci maddesine gre bankalar iin kurulmu zel emeklilik sandna tabi,

) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnda,

d) Avukat olup baroya kaytl ve vergi mkellefi olarak,

e) Milletvekili, belediye bakan, muhtar ve noter olarak,

alanlar ile aada 2 nci maddede belirtilenlerin eleri, elerinin grev yapt il/ileye yer deitirme bavurusunda bulunabilecektir.

2. Milletvekili, belediye bakan, muhtar, noter, 2451 sayl Bakanlklar ve Bal Kurulularda Atama Usulne likin Kanuna ekli I ve II sayl cetvellerde belirtilen grevlerde bulunanlar, 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayl Yksekretim Kanunu, 2802 sayl Hakimler ve Savclar Kanunu, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu kapsamnda alanlar (657 sayl Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamnda szlemeli personel statsnde alanlar dahil); 399 sayl KHK kapsamnda alanlar; zel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kurulularnda alanlar ile kamu kurum ve kurulularnda srekli ii olarak alanlardan, elerinin almakta olduu kurum/kurulutan alnacak grev yeri belgesi (Birinci aama bavurularnn son gn itibaryla baka bir il e atamasnn yapldn belgelendiren kamu kurum ve kurulularnda alanlarn, grev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararlar yeterli kabul edilecektir),

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamnda kamu kurum ve kurulular dnda sigortal olarak alanlardan;

a) Elerinin almakta olduu iyerinden alnacak grev yeri belgesi,

b) Bal bulunduklar vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluundan alnacak iyerinin faaliyette olduunu gsterir belge,

c) Birinci aama bavurularnn son gn itibaryla son iki yllk sre zarfnda en az 360 gn sigortal hizmeti olduunu ve sigortallnn halen devam ettiini gsterir belge, ) dare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte lke genelinde faaliyet gsteren irketlerin irket merkezi dnda alanlarnn retmen elerinden; ayrca, atanmak istedikleri yerde elerinin iyerinin faal olduuna dair anonim irketler iin kendi iyerlerinden, dier irketler iin ise altklar ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluundan alacaklar belge istenecektir.

Aile Birlii Mazeretine Bal Yer Deitirmelerde Dikkate Alnacak Dier Hususlar

1. Devlet memurluu ve retmenlikte veya sadece birinde adaylklar kaldrlmam olanlardan atandklar yerde 28 ubat 2018 tarihi itibaryla bir yllk alma sresini doldurmu durumda olanlar, aile birlii mazeretine bal olarak bavuruda bulunabilecektir.

2. retmenlikte adayl kaldrlm olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar aras yeniden atama yoluyla retmenlie atananlardan atandklar yerde 28 ubat 2018 tarihi itibaryla en az bir yllk alma sresini doldurmu durumda olanlar, aile birlii mazeretine bal olarak bavuruda bulunabilecektir.

3. Ei askerde olan retmenler, einin kamu personeli olarak grev yapt yere yer deitirme isteinde bulunabilecektir.

4. 360 gn sigortallk sresinin hesabnda, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesi kapsamnda geen hizmet srelerinin tamam birlikte deerlendirilecektir.

5. Eleri sigortal olarak alan retmenlerin yer deiiklii bavurularnda, borlanlmak kaydyla askerlikte geen sreler ile cretsiz doum veya analk izni srelerinde geen sreler de sigortal olarak geirilen sreler kapsamnda deerlendirilecektir.

6. retmenlerden;

a) Kendileri veya eleri yurt dnda grevli olanlar,

b) Eleri geici grevli olanlar,

c) Eleri istee bal sigortal olanlar, yer deitirme bavurusunda bulunamayacaktr.

CAN GVENL MAZERETNE BALI YER DETRMELER

retmenlerden;

a) Kendisinin, einin veya bakmakla ykml olduu ocuklarndan birinin grev yapt yerde kalmasnn can gvenliini tehdit altnda brakacan, adli veya mlki idare makamlarndan alnacak belgeyle belgelendirenler,

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Kar iddetin nlenmesine Dair Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi uyarnca haklarnda adli makamlarca iyerinin deitirilmesine ilikin koruyucu tedbir karar alnanlar,

can gvenlii mazeretine bal olarak yer deitirme bavurusunda bulunabilecektir.

ENGELLLK DURUMUNA BALI YER DETRMELER

retmenlerden;

a) Kendisinin en az yzde krk orannda engelli olduunu,

b) Ei, bakmakla ykml olduu ocuu, annesi veya babasnn ar engelli olduunu,

ilgili mevzuatna gre alnan salk kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer deitirme bavurusunda bulunabilecektir.

Bavuruyu onaylayanlar, salk kurulu raporlar ile aile ktne ilenmi kiisel bilgilerin zetlerini gsterir vukuatl nfus kayt rneini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

DER NEDENLERE BALI YER DETRMELER

1. retmenlerden;

a) Ei veya ocuu lenler, e veya ocuklarnn lm tarihinden itibaren bir yl iinde istedikleri yere, b) Ei emekli olanlar, einin emekliye ayrl tarihinden itibaren bir yl iinde elerinin emekli olduunu gsterir belge (emekli olacak TSK mensuplarnda buna ilikin beyan alnacaktr.) ile elerinin ikamet ettii yere,

c) Terr eylemlerinin etkisi ve sebebiyle ehit olan veya alamayacak derecede malul olan ya da malul olup da alabilir durumda olan kamu grevlileri ile er ve erbalarn, retmen olarak grev yapan e ve ocuklar ile anne, baba ve kardelerinin yer deitirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmi olmas kaydyla, bakaca herhangi bir art aranmakszn istedikleri yere,

) Hayatn bakasnn yardm veya bakm olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduu salk kurulu raporu ile tespit edilen ocuklar ile kardeleri olanlar, memuriyet mahalli dnda resmi veya zel zel eitim kurumlarnda eitim ve retim yapacaklarnn zel eitim deerlendirme kurulu tarafndan belgelendirilmesi artyla, sz konusu kurumlarn bulunduu yere,

yer deitirme bavurusunda bulunabilecektir.

2. Bu kapsamda bavuruda bulunacak retmenlerden;

a) Ei veya ocuunun vefatn gsterir belge,

b) Ei, ocuu ile anne, baba veya kardelerinden birinin ehit ya da malul gazi olduuna dair belge,

c) ocuu veya kardei zel eitim almas gerekenlerden, salk kurulu raporu ve zel eitim deerlendirme kurulunca verilen belge istenecektir.

YER DETRMELERDE RETMEN, ETM KURUMU, LE VE L MLL ETM MDRLKLERNCE YAPILACAK VE LEMLER

retmenler yer deitirme bavurularn, ilan edilen bavuru tarihleri arasnda Elektronik Bavuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktr. Elektronik Bavuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden "kullanc ad" ve "ifre" ile ulalabilecektir.

retmenler, yer deitirme bavurularn yaptktan sonra mazeret durumuna ilikin belgelerini onay iin kadrolarnn bulunduu eitim kurumu mdrlne ibraz etmek zorundadr. Grevli olduklar il/ile dnda bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletiim aralaryla kadrolarnn bulunduu eitim kurumu mdrlne sresi iinde ulatracaktr. Sresi iinde ulatrlmayan belgelerden retmenler sorumludur.

Eitim kurumu mdrlklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandktan sonra Elektronik Bavuru Formunun kts alnarak bavurular onaylanacaktr. Gerekli artlar tamad tespit edilenlerin bavurusu reddedilecektir.

Eitim kurumu mdrlkleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yanstarak onay iin ile ve il milli eitim mdrlne gnderilmesini salayacaktr.

Bavurular; eitim kurumu mdrlklerince bavurunun yapld gn veya takip eden gn iinde; il ve ile milli eitim mdrlklerince ise en ge eitim kurumu mdrlnn onayn takip eden gn iinde onaylanacaktr. Son gn yaplan bavurular ayn gn iinde onaylanacaktr.

Onay ilemlerinin sresi iinde tamamlanmasn takiben bavurular deerlendirmeye alnacaktr.

retmenlerin bavuru ve onay ilemlerini internet araclyla takip etmesi gerekmektedir.

l/ile milli eitim mdrlkleri, yer deitirme i ve ilemleri ile bavurularn onaylanmas ya da reddedilmesinden grevli, yetkili ve sorumludur.

Onay ilemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldii gnlerde eitim kurumu mdrlkleri ile il/ile milli eitim mdrlklerince gerekli tedbirler alnarak yeterli sayda personel bulundurulacak ve bavurularn onaylanmas salanacaktr.

Yer deitirme bavurularna ilikin tereddtler ncelikle il milli eitim mdrlnce giderilecek; bu aamada giderilemeyen tereddtler Bakanla bildirilecektir.

BAVURU VE TERCHLER

1. Bavurular

Bavurular, mazeretleri sebebiyle grev yerlerinden ayrlacak retmenlerin yerine atama yaplabilmesi bakmndan, yer deitirme takviminde belirtilen tarihler arasnda iki aamal olarak alnacaktr.

Birinci aamada, retmenler Elektronik Bavuru Formunu doldurarak mazeret durumuna gre atanmak istedikleri il ve ileyi seerek bavuru formunu onaylatacaktr.

kinci aamada, retmenlerin atanmak istedikleri il ve ilede alanlar itibaryla retmen norm kadrosu bo bulunan eitim kurumlar ile retmenlerin yer deitirmesi sebebiyle boalmas muhtemel eitim kurumlarnn listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yaymlanacaktr.

Birinci aamada bavurusu onaylanan retmenler, atanmak istedikleri eitim kurumu kodlarn, tercih nceliklerini dikkate alarak iaretleyecektir.

Tercih aamasnda "boalmas muhtemel eitim kurumu" olarak ilan edilen, ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boalmayan eitim kurumlarn tercih eden retmenlerin bu tercihleri deerlendirmeye alnmayacaktr.

retmenler bavuru yapmadan nce atamaya esas hizmet puan ve hizmet sresine ilikin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu erevede retmenler bavuru ve atamalarna etki edecek bilgilerini MEBBS/Kiisel Bilgiler Modlnden inceleyerek varsa eksik bilgilerini gncelletmekle sorumludur.

2. Tercihler

a) ller arasnda

retmenler, mazeretlerinin bulunduu ildeki tm eitim kurumlar arasndan en ok 40 (krk) tercihte bulunabilir. Bavuracak retmenler, tercihleri dnda 41 inci seenek olarak il genelinde bo kalan eitim kurumlarndan birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrca belirtebilecektir. Ancak, 40 eitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41 inci seenek iaretlenmeyecektir.

Bu kapsamda 40 tan az tercih yapanlar ile tercih d atanmak istemeyen retmenlerin sadece tercihleri dikkate alnacaktr.

Hizmet puan yetersizlii sebebiyle yer deitirmeleri yaplamayan retmenler, istemeleri halinde aylksz izin kullanabilecektir

b) l iinde

l iinde mazeret durumuna bal yer deitirecek retmenler, mazeretlerinin bulunduu yerleim yerindeki eitim kurumlar arasndan en ok 40 (krk) tercihte bulunabilecektir.

Bykehir statsndeki illerde grev yapan retmenler, elerinin grev yaptklar ile ile Adres Kayt Sistemine (AKS) kaytl ikametgahlarnn bulunduu iledeki eitim kurumlarn tercih edebilecektir.

Bykehir statsnde olmayan illerde yaplacak yer deiiklii ilemlerinde il merkezleri, ileler, beldeler ve kylerin her biri ayr bir yerleim yeri olarak deerlendirilecek ve bu yerleim yerleri arasnda yer deiiklii bavurusu yaplabilecektir. Bu yerleim yerlerinin iindeki eitim kurumlar arasnda yer deiiklii yaplmayacaktr.

Bykehir belediyesi statsnde olmayan illerde grev yapan retmenler, yalnzca mazeretlerinin bulunduu il merkezi (belde ve kyler dahil) ya da iledeki (belde ve kyler dahil) eitim kurumlarn tercih edebilecektir.

Eleri ayn ilenin ky veya beldelerinde grev yapan retmenler, ncelikle elerinin olduu yerdeki eitim kurumlarn tercih edecekler; elerinin bulunduu yerde atanabilecekleri herhangi bir eitim kurumu bulunmamas halinde ise yakn ky veya beldelerdeki eitim kurumlarn tercih edebilecektir.

c) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, gzel sanatlar liseleri ve bilim ve sanat merkezleri retmenlerinin tercihleri

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin btn alan retmenleri ile spor liseleri ve gzel sanatlar liselerinin grsel sanatlar, mzik ve beden eitimi alan retmenleri ayn tr eitim kurumlarn tercih edebilecekleri gibi dier eitim kurumlarn da tercih edebilecektir.

Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha nce atanm olup bu grevlerinden ayrlanlar ayrldklar tarihten itibaren aradan be yldan fazla sre gememi olmas artyla bu eitim kurumlarn tercih edebilecektir.

Spor liseleri ve gzel sanatlar liseleri dndaki eitim kurumlarnda grevli grsel sanatlar, mzik ve beden eitimi alan retmenlerinden daha nce ilgili mevzuatna gre spor liseleri ile gzel sanatlar liselerine atanm olanlar, ayrldklar tarihten itibaren aradan be yldan fazla sre gememi olmas artyla bu eitim kurumlarn tercih edebilecektir.

YER DETRMELER VE TEBLGAT

Yer deitirmeler, retmenlerin tercihleri dikkate alnarak hizmet puan stnlne gre yaplacaktr. Sonular, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yaynlanacaktr. Yer deitirmesi yaplan retmenlerin tebligat, ayrlma ve balama ilemleri Yer Deitirme Takviminde belirtilen sreler iinde tamamlanacaktr.

Aklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eitim Bakanl retmen Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii ile Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmeliinin ilgili hkmleri esas alnacaktr.

YER DETRME TAKVM

Birinci Aama

Bavurularn Kabul Edilmesi ve Onay Sreci : 2-8 OCAK 2018

kinci Aama

Tercihlerin Yaplmas ve Onay Sreci : 11-17 OCAK 2018

Atamalar : 19 OCAK 2018

Tebligat ve liik Kesme lemleri : 22 OCAK 2018 den itibaren

nsan Kaynaklar Genel Mdrl23 Eyll 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    Enver Yldrm'dan altn madalya
    Beikta'tan tarihi ykseli!
    Atiker Konyaspor deplasmanda kazand
    Potann Perileri galibiyetle balad
    Demet Mutlu asimetrik paralelde 6. oldu
    Trkiye Trial ampiyonas'nn 4'nc aya balad
    Potann Perileri, Arjantin karsnda
    Fenerbahe, evinde derbi kaybetmiyor
    Bocce ampiyonas'nda 2 bronz madalya
    Dnya Sarlar Tenis Takmlar ampiyonas
    Son snflarda Beden Eitimi dersinden yetitirme kursu alacak
    Bursa'da gol sesi yok
    Ankaragc 10 kiiyle 3 puan kapt
    Fenerbahe'de byk hayal krkl
    Trkiye, Almanya'ya byk stnlk kurdu!
    Devler Ligi'nde haftann oyuncusu Messi
    Rukiye Yldrmdan bronz madalya
    ocuklar kamburluktan korumann 7 pf noktas
    Taraftar isyanda! 'Aykut Kocaman dnsn'
    Derbi ncesi Beikta'ta golc krizi!

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr