YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Dev derbide kazanan yok!
Manset Alti Haberleri
SYM'den joker adaylar iin kesin zm geldi
SYM Bakanl, Adaylarn ve Snav Grevlilerinin Snav Binalarna Giri Koullarna likin Ynetmeliinde yapt deiiklikle, hem adaylara hem de snav grevlilerine snavlara giri srasnda biyometrik dorulama yaplmas iin mevzuat dayana olut
Google+   Kategori: Eitim
  Tarih: 18.04.2018
- Bu haber 563 kez okundu.

SYM Bakanl, Adaylarn ve Snav Grevlilerinin Snav Binalarna Giri Koullarna likin Ynetmeliinde, 18 Nisan 2018 tarihi itibariyle deiiklik yapt.

Yaplan deiikliklerin nemli bir blm teknik dzenlemelerdir. Ancak 5. maddede yaplan dzenleme hem snava giren adaylar hem de snav grevlilerini ilgilendirmektedir.

Yaplan dzenlemeye gre, SYM biyometrik dorulamayla kimlik dorulamas yapacaktr.

Biyometrik dorulama; Aday ve grevlilerin fiziksel zelliklerini dorulamak zere gelitirilmi bilgisayar kontroll, otomatik sistemler kullanlarak yaplan kimlik tespitini olarak tanmlanmtr.

TE YAPILAN DEKLN KARILATIRMALI MADDE TABLOSU

Yeni dzenleme: MADDE 1 - 26/9/2012 tarihli ve 28423 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Adaylarn ve Snav Grevlilerinin Snav Binalarna Giri Koullarna likin Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkrasna "beinci" ibaresinden sonra gelmek zere "ve altnc" ibaresi eklenmitir.

Eski dzenleme: (1) Bu Ynetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayl lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 9 uncu maddesinin beinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

6114'n 5 ve 6. fkralar

(5) Snav gvenliinin salanmas amacyla, genel kolluk grevlileri ile bunlarn gzetiminde olmak zere zel gvenlik grevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasna baklmakszn, adaylarn ve snavn yapld binaya girme hakkna sahip olan dier kiilerin stn ve eyasn teknik cihazlarla, gerektiinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. (Ek cmle: 02.12.2016 - 6764 S.K/Madde 71) Snav srasnda veya snavdan sonra incelenen tutanaklar, kamera ses ve grntleri, telefon kaytlar, ihbarlar veya baka yollarla bu Kanun ve snav kurallarnn dzenlendii ynetmelik veya klavuz esaslarna aykrlk tekil eden davranlarnn tespit edilmesi halinde adayn snav geersiz saylr, bu snav veya yerletirmeyle kendisine salanan haklar geri alnr. Adaylarn ve snav grevlilerinin snav binalarna giri koullar ynetmelikle dzenlenir.

(6) Grevli olmas sebebiyle snav sresince snav yaplan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmakszn kimliklerini ibraz etmekle ykmldr. (Ek 3 adet cmle: 02.12.2016 - 6764 S.K/Madde 71) Bakanlk, adaylar ve snav grevlilerini kapsayacak ekilde biyometrik yntemlerle kimlik dorulamas yapabilir. Biyometrik dorulamann kullanlmad durumlarda; adaylarn ve snav grevlilerinin snav binalarna giriinde nfus czdan veya geerlilik sresi dolmam pasaport haricinde ilgili kanunlarnda resmi kimlik belgesi hkmnde olsa bile baka bir kimlik belgesi geerli kabul edilmez. Biyometrik yntemlerle kimlik dorulama uygulamalar iin elde edilen veriler snav hizmetlerinde kullanlmak zere saklanabilir.

LE SINAV KOORDNASYON KURULUNUN OLUUMU TANIMLANDI
BYOMETRK DORULAMA N YEN TANIM GETRLD

Yeni dzenleme: 
MADDE 2 - Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan (), (d), (e), (f) ve (l) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bent eklenmitir.

") Grevlendirme belgesi: Snavlarda snav grevlilerinin kimlik bilgileri, snav bilgilerini ve grevli olduklar snav yerlerini gsteren, grevli ilemleri sisteminden (GS) alnan snav yeri grev belgesini,

d) Gvenlik grevlileri: SYM ve ileri Bakanl arasnda yaplan Protokol ile alma usul ve esaslar belirlenen genel kolluk grevlileri ile bunlarn gzetiminde olmak zere zel gvenlik grevlilerini ve kamu kurum ve kurulular gvenlik grevlilerini,

e) l/le Snav Koordinasyon Kurulu: lgili il Snav Merkezinde SYM tarafndan belirlenen rektrn bakanlnda, snav koordinatr ve milli eitim mdr, ihtiya halinde il emniyet mdr veya grevlendirdii yardmcs, sorumluluk blgesi itibaryla il jandarma komutan veya grevlendirdii temsilcisinin katlmyla oluturulan kurulu; ilgili ile snav merkezinde kaymakamn bakanlnda, snav koordinatr ve ile milli eitim mdr, ihtiya halinde ile emniyet mdr veya grevlendirdii yardmcs, sorumluluk blgesi itibaryla ile jandarma komutan veya grevlendirdii temsilcisinin katlmyla oluturulan kurulu,

f) Kimlik belgesi: zerinde adayn gncel fotoraf bulunan T.C. Kimlik Kart, Nfus Czdan veya geerlilik sresi dolmam pasaport ile bu belgelerin dnda snavn ve snav yaplacak merkezin zelliine gre gerektiinde SYM tarafndan geerli kimlik belgesi olarak kabul edilebilecek belgeleri,"

"l) Snava giri belgesi: Snavlarda, adayn T.C. kimlik numaras/yabanc uyruklular iin verilen kimlik numaras ve ifresini kullanarak aday ilemleri sisteminden (AS) edindii, zerinde fotoraf, kimlik bilgileri, snav bilgileri, snava giri yeri bilgileri olan giri belgesini,"

"o) Biyometrik dorulama: Aday ve grevlilerin fiziksel zelliklerini dorulamak zere gelitirilmi bilgisayar kontroll, otomatik sistemler kullanlarak yaplan kimlik tespitini,"

Eski dzenleme:
) Grev belgesi: Snavlarda snav grevlilerinin kimlik bilgileri, snav bilgilerini ve grevli olduklar snav yerlerini gsteren, grevli ilemleri sisteminden (GS) alnan snav yeri grev belgesini,

d) Gvenlik grevlileri: Protokol ile saylar ve alma usul ve esaslar belirlenen genel kolluk grevlileri ile kamu kurum ve kurulularnn gvenlik grevlilerini (bina gvenlik grevlisi, gvenlik amiri, gvenlik koordinatr, il ve merkez gvenlik kurulu yesi),

e) l/Blge Snav Koordinasyon Kurulu: lgili Snav Merkezinde SYM tarafndan belirlenen rektrn bakanlnda koordinatr ve milli eitim mdr, ihtiya halinde il emniyet mdr veya grevlendirdii yardmcs, sorumluluk blgesi itibaryla il jandarma komutan veya grevlendirdii temsilcisinin katlmyla oluturulan kurulu,

f) Kimlik kart: Nfus czdan veya geerlilik sresi olan pasaport ile bu belgelerin dnda snavn ve snav yaplacak merkezin zelliine gre gerektiinde SYM tarafndan geerli kimlik belgesi olarak kabul edilebilecek belgeleri,

l) Snava giri belgesi: Snavlarda, adayn T.C. kimlik numaras/yabanc uyruklular iin verilen kimlik numaras ve ifresini kullanarak aday ilemleri sisteminden (AS) edindii, zerinde resmi, kimlik bilgileri, snav bilgileri, snava giri yeri bilgileri olan giri belgesini,

Yeni dzenleme: MADDE 3 - Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan "saklama merkezlerinde" ibaresi "saklama/bekleme merkezlerinde" eklinde deitirilmitir.

Eski dzenleme: MADDE 4 - (1) SYM tarafndan belirlenen snavlarda snav tarihinden en az gn nce Snav Koordinasyon Kurulu/l-Blge Snav Koordinasyon Kurulu toplanr. Kurullar merkezde ve/veya snav merkezlerinde snav ncesi, snav esnas ve sonras, snav yaplacak binalar ve evresi ile il ii gzergah ve saklama merkezlerinde alnacak tedbirleri grr. lgili kurumlarn yapaca grevler belirlenir. Kurul, snavlarn gvenliini ve koordinasyonunun salanmas, SYM tarafndan yaplan dzenlemelere ynelik tedbirler alnmas, snavn denetlenmesi, uygulanmas, snavn tm aamalarnn kurallara uygun bir ekilde gerekletirilmesi ve snavdan sonra evrakn gvenli bir ekilde SYM'ye ulatrlmas, snavlarn gizlilik ve gven iinde yrtlmesi iin gerekli nlemleri alr.

ADAYLAR VE SINAV GREVLLERNE BYOMETRK YNTEMLE KMLK DORULAMASI YAPILABLR

Yeni dzenleme: 
MADDE 4 - Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkras yrrlkten kaldrlm ve drdnc fkrasnda yer alan "bir ve ikinci" ibaresi "birinci" olarak deitirilmitir.

"(1) Adaylar Bakanlka yaplan snavlara; Kimlik Belgesi ve SYM sisteminden alacaklar fotorafl Snava Giri Belgesi ile girerler. zerinde adayn gncel bir fotoraf ve T.C. kimlik numaras bulunmayan nfus czdanlar ve geerlik sresi bitmi pasaportlar kabul edilmez. Biyometrik yntemlerle de kimlik dorulamas yaplabilir."

"(6) Grevli olmas sebebiyle snav sresince snav yaplan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmakszn kimlik ve grevlendirme belgelerini ibraz etmekle ykmldr. Snav grevlilerinin kimlik dorulamas biyometrik yntemlerle de yaplabilir."

Eski dzenleme
MADDE 5 - (1) Adaylar Bakanlka yaplan snavlara; kimlik kart ve adaylar tarafndan SYM sisteminden alnan ve/veya Bakanlka adaylara gnderilen snava giri ve kimlik belgesi ile girerler. zerinde adayn gncel bir fotoraf ve T.C. kimlik numaras bulunmayan nfus czdanlar ve geerlilik sresi bitmi pasaportlar kabul edilmez.

(2) Zorunlu askerlik grevini ifa eden er/erbalar ve yalar nedeniyle nfus czdanlarnda fotoraf bulunmayan belirli ya ikmal etmeyen askeri renciler iin askeri kimlik belgesi, kimlik kart olarak kabul edilebilir.

(6) Grevli olmas sebebiyle snav sresince snav yaplan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmakszn kimliklerini ibraz etmekle ykmldr.

TEKNK DZENLEMELER YAPILMITIR

MADDE 5 - Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan "saklama merkezlerinde" ibaresi "saklama/bekleme merkezlerinde" eklinde ve "kolluk" ibaresi "gvenlik" eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 - Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasna "cep telefonu" ibaresinden sonra gelmek zere ", kablolu" ibaresi eklenmitir.

MADDE 7 - Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc ve yedinci fkrasnda yer alan "kolluk" ibareleri "gvenlik" eklinde ve beinci fkrasnn nc cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

"Yanllkla ieri girmi olanlar, st ve eya aramas yaplarak snav binasna giriler sonlandrlmadan nce gvenlik grevlileri nezaretinde dar karlr."

MADDE 8 - Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

"b) Snav grevlileri, Kimlik ve Grevlendirme Belgelerini snav gn yanlarnda bulundurmak, binaya girite grevlilere ibraz etmek, snav grevli kartn da snav sresince grnr bir ekilde yakalarnda bulundurmak zorundadr."

TEKNK DZENLEMELER YAPILMITIR

Yeni dzenleme:
MADDE 9 - Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c), (), (d), (f), (g) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

"c) Adaylar snav binalarna gvenlik grevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranlarak ve snav grevlilerince Kimlik Belgesi ve Snava Giri Belgesi kontrol edilerek alnr.

) Adaylar, snava girebilmek iin Kimlik Belgesi ve snava giri belgesini yanlarnda bulundurmak ve grevlilerce istendiinde gstermek zorundadr. Kendisini tantc Kimlik Belgesi ve snava giri belgesi olmayan adaylar snav binasna alnmaz ve snava giremezler. Her ne sebeple olursa olsun snava alnm olsa bile Kimlik Belgesi ve snava giri belgesi yannda olmad tespit edilen adaylarn snav geersiz saylr.

d) Snav binalarnda adaylarn yanlarnda sadece Snava Giri ve Kimlik Belgesi ve Bakanlk kararyla snav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. Adaylarn, yanlarnda her trl delici ve kesici alet, ateli silah, anta, czdan, cep telefonu, saat, anahtarlk, kablosuz iletiim salayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklk, kolye, kpe, bilezik, yzk (alyans hari), bro ve dier taklar, her trl plastik, cam eya ve metal ierikli eyalar, her trl elektronik/mekanik cihaz ve her trl msvedde kat, defter, ders notu, kitap, szlk, dergi, gazete ve benzeri yaynlar, cetvel, pergel, aler ve benzeri aralar ile snav binalarna girmesine izin verilmez. Snavn yapld bina ierisinde snav srasnda ya da snavdan sonra bu tr cihazlar tad tespit edilen adayn snav geersiz saylr. Salk kurulu raporu ile kantlanm hastal olanlarn Bakanln iznine tabi ila ve gdalar bu kapsamn dndadr."

"f) Snav grevlileri, snava giren adayn snava giri belgesi ile salon tutananda fotoraf bulunan aday olup olmadn kontrol eder. Snava girecek adayn yz, kimlik tespitini salayacak biimde ak olacaktr. Adayn, Snava Giri Belgesindeki ve Salon tutanandaki fotorafna benzerlii konusunda bir kuku olumas halinde kimlii kukulu aday ilemi yaplr.

g) Snav grevlisi, snava giren adayn snava giri belgesi ile salon tutananda fotoraf bulunan kii olmad konusunda kesin bir yargya varrsa; bina snav sorumlusu ile binadaki gvenlik grevlilerine durumu bildirir, olay snavda kullanlan salon tutanana ilenir, aday ve yerine giren kiinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarnda iki nsha tutanak tutulur ve adayn snav iptal edilir. Tutanan bir nshas ve kii, gvenlik grevlilerine teslim edilir. Aday ve yerine giren kii hakknda yasal ilem balatlr. Tutanan ikinci nshas ise Bakanla gnderilir. Kii snav sorularn grm ise snav bitene kadar snav binasndan kartlmaz.

) Snav srasnda salk kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacn karlamak zorunda olan adaylar hari olmak zere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyalar iin ksa bir sre iin de olsa snav salonundan kamaz. Snav salonundan kan aday kesinlikle bir daha snav salonuna alnmaz. Salk nedeniyle snav sresince tuvalet ihtiyac olanlar, bu durumlarn belirtir geerli salk kurulu raporunu ilgili snava ait klavuzda belirtilen srede Bakanla bildirmek zorundadr. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayr bir salonda snava alnmalarn talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adaylarn snav salonlar grevliler tarafndan deitirilmez."

Eski dzenleme:
MADDE 10 -
c) Adaylar snav binalarna gvenlik grevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranlarak, gvenlik grevlilerince ve/veya snav grevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alnr.

) Adaylar, snava girebilmek iin kimlik kartn ve snava giri belgesini veya snavlarn tr ve zelliine gre SYM tarafndan istenen belgeleri yanlarnda bulundurmak ve grevlilerce istendiinde gstermek zorundadr. Kendisini tantc kimlik kart ve snav giri belgesi olmayan adaylar snav binasna alnamaz ve snava giremezler. Her ne suretle olursa olsun snava alnm olsa bile kimlik kart ve snava giri belgesi yannda olmad tespit edilen adaylarn snav Ynetim Kurulunca geersiz saylr.

d) Snav binalarnda adaylarn yanlarnda sadece snava giri belgeleri, kimlik kartlar ve Bakanlk kararyla snav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. Adaylarn, yanlarnda her trl delici ve kesici alet, ateli silah, anta, czdan, cep telefonu, saat, anahtarlk, kablosuz iletiim salayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklk, kolye, kpe, bilezik, yzk (alyans hari), bro ve dier taklar, her trl plastik, cam eya ve metal ierikli eyalar, her trl elektronik/mekanik cihaz ve her trl msvedde kat, defter, ders notu, kitap, szlk, dergi, gazete ve benzeri yaynlar, cetvel, pergel, aler ve benzeri aralar ile snav binalarna girmesine izin verilmez. Snavn yapld bina ierisinde snav srasnda ya da snavdan sonra bu tr cihazlar tad tespit edilen adayn snav geersiz saylr. Salk kurulu raporu ile kantlanm hastal olanlarn Bakanln iznine tabi ila ve gdalar bu kapsamn dndadr.

...

f) Snav grevlileri, snava giren adayn snava giri belgesi ile aday kontrol listesinde fotoraf bulunan aday olup olmadn kontrol eder. Snava girecek adayn yz, kimlik tespitini salayacak biimde ak olacaktr. Koyu renk caml gzlk, sakal, ar kilo kayb, ar kilo alm, yze yaplan ve tannmay zorlatran estetik ve benzeri tbbi operasyon gibi kimlik kontroln gletiren ve yanlmalara yol aan sebeplerden dolay adayn kimlii hakknda snav grevlisinin pheye dmesi durumunda, bina snav sorumlusu, gvenlik grevlileri ve varsa SYM temsilcisinin de katlmyla kimlik tespiti yaplr. Adayn kimlii konusunda hala kesin bir yargya varlamaz ise tutanak tutulur ve Bakanla gnderilir. Snava giri belgesi ile aday kontrol listesindeki fotorafn adayn kimlik tespitini gletirmesi durumunda; snav sonunda adaya bo bir kada, kendi el yazsyla ve tkenmez kalemle ad-soyad, doum yeri ve tarihi, ana-baba ad, okuduu okul ve benzeri bilgileri kapsayan kimliini aklayc birka cmle yazdrlarak imzalatlr. Bu yaz ve adayn snava giri belgesi salon snav tutanana eklenir. Adayn yannda yeni ekilmi vesikalk bir fotoraf varsa fotoraf da yazya eklenir. Yannda yeni ekilmi vesikalk bir fotoraf bulunmayan adaya, son alt ay iinde kendisini kolaylkla tantabilecek ekilde ekilmi vesikalk bir fotorafn snavdan sonraki en ge 10 gn iinde Bakanla elden ya da iadeli taahhtl olarak posta ile ulatrmas, bunu yapmad takdirde snavnn geersiz saylaca belirtilir. Bu ifadeler, adayn el yazs ile yazd yazya da yazdrlr. lgili hakknda karar, Ynetim Kurulunca verilir. Aday, bu sre ierisinde baka bir kimlik belgesi ve fotorafn gndermez ise adayn snav Ynetim Kurulunca geersiz saylr.

g) Snav grevlisi, snava giren adayn snava giri belgesi ile aday kontrol listesinde fotoraf bulunan kii olmad konusunda kesin bir yargya varrsa; bina snav sorumlusu ile binadaki gvenlik grevlilerine durumu bildirir, olay snavda kullanlan salon bilgi formuna ilenir, aday ve yerine giren kiinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarnda iki nsha tutanak tutulur ve adayn snav iptal edilir. Tutanan bir nshas ve kii, gvenlik grevlilerine teslim edilir. Aday ve yerine giren kii hakknda yasal ilem balatlr. Tutanan ikinci nshas ise Bakanla gnderilir. Kii snav sorularn grm ise snav bitene kadar snav binasndan kartlmaz.

) Snav srasnda salk kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacn karlamak zorunda olan adaylar hari olmak zere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyalar iin ksa bir sre iin de olsa snav salonundan kamaz. Snav salonundan kan aday kesinlikle bir daha snav salonuna alnmaz. Salk nedeniyle snav sresince tuvalet ihtiyac olanlar, bu durumlarn belirtir geerli salk kurulu raporunu ilgili snava ait klavuzunda belirtilen srede veya Bakanlka belirlenen ek srelerde Bakanla bildirmek zorundadr. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayr bir salonda snava alnmalarn talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adaylarn snav salonlar grevliler tarafndan deitirilmez.

SINAV DZENN BOZAN N TUTULAN TUTANAA SALON BAKANI DA MZA ATACAK

SINAV GREVLLER KURALLARA UYMAZSA, GREV PUANI KESNTS YAPILABLR

Yeni dzenleme:
MADDE 10 - Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

"(1) Snav balamadan nce salon bakan ve gzetmenlerce adaylarn Kimlik ve Snava Giri Belgeleri kontrol edilir. Snava giri belgeleri kontrol edilirken her adayn yzne iyice baklarak aday belgelerdeki fotoraflar ve Kimlik Belgesindeki fotorafla karlatrmalar snav gvenlii asndan zorunludur. Bu iki belge yannda bulunmayan aday snav salonuna alnmaz.

(2) Snav esnasnda snav dzenini bozan, snav evrakn alan, yrtan, alan veya tam teslim etmeyen adaylar, salon bakan ve bina snav sorumlusu tarafndan tutanak dzenlenerek snav salonundan karlr ve snavdan kma yasa sresince bina snav sorumlusu odasnda bekletilir. Gerekli grlmesi halinde gvenlik grevlisinin nezaret etmesi salanr. Bu kiiler hakknda 6114 sayl Kanun hkmleri uyarnca ilem yaplr."

"(6) Snav grevlilerinin, snav binalarna giri kurallarna aykr davranlar nedeniyle aykrln niteliine gre sreli veya sresiz grev tercihi yapmalar kstlanr ve grev puan kesintisi yaplr."

Eski dzenleme:
MADDE 11 - (1) Snav balamadan nce salon bakan ve gzetmenlerce adaylarn zel kimlik kartlar ve snava giri belgeleri kontrol edilir. Snava giri belgeleri kontrol edilirken her adayn yzne iyice baklarak aday belgedeki fotoraf ve nfus czdan/pasaportundaki fotorafla karlatrmalar snav gvenlii asndan zorunludur. Bu iki belge yannda bulunmayan aday snav salonuna alnmaz.

(2) Snav esnasnda snav dzenini bozan, snav evrakn alan, yrtan, alan veya teslim etmeyen adaylar bina snav sorumlusunca snavdan men edilebilir ve ilem yapmak zere bina gvenlik grevlileri nezaretinde tutanak dzenlenerek snav binasndan karlr. Bu kiiler hakknda 6114 sayl Kanun hkmleri uyarnca ilem yaplr.

OSYM


24 Eyll 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    Karate Milli Takm'ndan tarihi performans
    Mikail zerler, 4. turda elendi
    Pedallar Karadeniz'de evrilecek
    Guliyev 'yln erkek atleti' dlne aday
    Kupann hakemleri belli oldu
    Okulukta milli takm semeleri yaplacak
    Kupada 3. tur heyecan balyor
    Blent Uygun yeniden Katar'a dnyor
    Derbinin VAR' Halis zkahya oldu
    Bakentte voleybol heyecan balyor
    Trk sporunun altn haftas
    Genlerimizi bisiklet sporuyla buluturuyoruz
    Trk okular rakip tanmyor
    nc kardeler podyumun zirvesinde
    Potann Perileri ikinci man kaybetti
    Trkiye mi, Almanya m?
    Tiger Woods geri dnd!
    Barcelona'dan ilk puan kayb
    Karatede 12 madalya
    Spor Toto 1. Lig'de grnm

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr