YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Mehmet elik'ten bronz madalya
Manset Alti Haberleri
15 bin retmen atama duyurusu yaymland
15 bin retmen almnda duyuru ve kontenjanlar yaymland
Google+   Kategori: KPSS
  Tarih: 28.01.2015
- Bu haber 363 kez okundu.

2015 YILI UBATDNEM RETMENLKN BAVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlmza bal eitim kurumlarnn retmen ihtiyacnn karlanmasna ynelik olarak lk atama, Aktan ve kurumlar aras yeniden atama ve Milli sporcularn atamas kapsamnda Ek- 1Atama Yaplacak Alanlar ile Bavuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 15.000 retmen kadrosuna atama yaplmak zere, 29 OCAK 2015-4 UBAT 2015 tarihleri arasnda bavuru alnacaktr.

Bavuru ve atamaya ilikin i ve ilemler aada belirtilen aklama erevesinde yrtlecektir.

A. retmen olarak atanacaklarda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel artlarn yannda aada belirtilen zel artlar aranacaktr:

1- Trk vatanda olmak (Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti vatandalar iin Trk vatanda olma art aranmayacaktr.),

2- Mezun olduu yksekretim programnn, Talim ve Terbiye Kurulunun retmenlie atanacaklarn tespitine ilikin kararna gre atanaca alana uygun olmak,

3- retmenlik mesleinden karlmay gerektiren tr ve derecede bir ceza almam olmak, adli sicil kayd bulunanlar ile iledii sulardan dolay grevine son verilenler bakmndan ise Sicil Kayd nceleme Komisyonunca atanmas uygun bulunmak,

4- retmenlie daha nce atand halde grevine balamam olanlar bakmndan, bavuru tarihinin son gn itibaryla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yllk bekleme sresini doldurmu olmak,

5- 2014 yl Kamu Personel Seme Snavnda atanaca alan iin puan trleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibaryla belirlenen taban puan ve zerinde puan alm olmak

6- Bakanlk ile Yksekretim Kurulu ibirlii erevesinde alan ortaretim alan retmenlii tezsiz yksek lisans, pedagojik formasyon program/pedagojik formasyon eitimi sertifikas, ilkretim snf retmenlii sertifikas ve ngilizce retmenlii sertifikas programlarndan birini baaryla tamamlam olmak,

7- Yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olanlar bakmndan, yksekreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yksekretim Kurulu Bakanlnca yurt iindeki yksekretim kurumlarna veya programlarna denklii kabul edilmi olmak,

8- Salk ynnden, Trkiye nin her blge ve iklim artlarnda retmenlik grevini yapmasna engel bir hali olmamak,

9- Adaylk dnemi iinde grevine son verilenlerden (salk durumu hari), grevden ayrld tarihten balamak zere son bavuru tarihi itibaryla yl gemi olmak.

-Aktan ve kurumlar aras yeniden atama kapsamnda bavuruda bulunacaklarda, KPSS snavna katlm olma ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma artlar aranmayacaktr

B. lk atama kapsamnda;

-Bakanlmza bal resmi eitim kurumlarna ilk defa retmen olarak atanacaklar,

-Kamu kurumlarnda retmen olarak grev yapmakta iken adayl kaldrlmadan grevden ayrlanlar veya adaylk dneminde baarsz olmalar nedeniyle grevine son verilenler,

bavuruda bulunabilecektir.

Ayrca, aktan ve kurumlar aras yeniden atama kapsamnda bulunanlar, istemeleri halinde ilk atama kapsamnda da bavuruda bulunabilecek; ancak, bu seeneklerden yalnzca biri tercih edilebilecektir.

C. Aktan ve kurumlar aras yeniden atama kapsamnda;

- Devlet niversitelerinde en az iki yl sreyle retim yesi, retim grevlisi, okutman, uzman ve aratrma grevlisi olarak alm olanlar ile kamu kurumlarnda retmenlikte adayl kaldrlm olanlardan grevden ayrlanlar ve dier kamu kurumlarnda retmenveya baka unvanl kadrolarda grev yapanlar bavuruda bulunabilecektir.

- Atamalarda esas alnacak hizmet srelerinin hesabnda,kamu kurumlarnda fiilen retmen olarak geirilen hizmet sreleri;temel askerlik eitimi hari olmak zere asker retmen olarak geirilen hizmet sreleri; resmi grevle yurt dna gnderilenlerin yurt dnda geirdikleri hizmet sreleri; eitim, retim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gsteren sendikalarda 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikas Kanunu kapsamnda aylksz izinli saylanlarn bu sreleri; yksekretim kurumlarnda retim yesi, retim grevlisi, okutman, uzman ve aratrma grevlisi olarak allan hizmet sreleri dikkate alnacaktr.

-Hizmet sresinin hesabnda; vakf niversitelerinde geen sreler, zel retim kurumlarnda geen sreler, ek ders creti karlnda ders okutmak zere geen sreler ile vekil retmenlik, kadrosuz usta reticilik ve ksmi zamanl geici reticilikte geen sreler, resmi grevle gnderilenler hari olmak zere yurt dnda geen sreler ile askerlik dahil aylksz izinli olarak geen sreler dikkate alnmayacaktr.

-retmenlikten ayrlm olanlar, ayrldklar tarihtekialan retmenliine atanmak zere bavuruda bulunacaktr. retmenlikten ayrlanlardan daha nce grev yaptklar alanlar kaldrlanlar ise renimleri itibaryla atanabilecekleri alana bavuracaktr.

. Milli sporcularn atamas kapsamnda, aada belirtilen uluslararas yarmalardan;

a) Olimpiyat Oyunlar, Parolimpik Oyunlar, niversiad Oyunlar, Akdeniz Oyunlar ile Dnya Askeri Oyunlarnda ferdi ve takm msabakalarnda ilk dereceye girenler,

b) Uluslararas Olimpiyat Komitesinin tand spor dallarnn bykler, genler ve mitler kategorilerinde; Dnya ve Avrupa ampiyonalar ile Uluslararas Askeri Sporlar Konseyince yaplan Dnya ve Avrupa ampiyonalarnda ilk dereceye girenler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarmalarn takm sporlarnda en az on kez lkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi alm olanlar,

renim ve dier artlar tamalar kaydyla KPSS puan art aranmakszn beden eitimi retmenlii iin bavuruda bulunabilecektir.

- Bu kapsamda yaplan bavurular, ncelikle Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrlnce adayn milli sporculuu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktr. Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan bavurular, Elektronik Bavuru Formunda aday tarafndan seilmi olan il milli eitim mdrlndeki onay brosunun onay ekranna yansyacaktr. Adaylar ya da vekalet verilen kii gerekli belgeler ile birlikte bavuru onay iin tercih edilen il milli eitim mdrlne bavuracaktr. l milli eitim mdrlkleri, belge kontrolnden sonra retmenlie atama artlarn tad tespit edilenlerin bavurularn elektronik ortamda onaylayacaktr. Bavurular onaylandktan sonra geerlilik kazanacaktr.

D. Bavuru

-retmenlie bavuru ve atama ilemleri elektronik ortamda gerekletirilecektir.

-Elektronik Bavuru Sayfas "lk Atama", "Aktan ve Kurumlar Aras Yeniden Atama" ve "Milli Sporcularn Atanmas" eklinde ayr ayr dzenlenmitir. Adaylar durumlarna uygun atama eidini semek suretiyle http://mebbis.meb.gov.trve http://ikgm.meb.gov.tradreslerindeki Elektronik Bavuru Formunu kullanarak bavurularn yapacaktr.

-Trke, lkretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Trk Dili ve Edebiyat, Tarih, Corafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Yabanc Dil (Almanca, ngilizce), Rehberlik ve Snf retmenlii alanlarna bavuruda bulunacak adaylar, atanacaklar alanda KPSSP121 puan trnden taban puan ve zerinde puan alm olmalar kaydyla bavurabilecektir.

-Yukarda saylanlarn dndaki alanlara atanacaklar ise, KPSSP10 puan trnde atanacaklar alan iin belirlenen taban puan ve zerinde puan alm olmalar kaydyla bavurabilecektir.

-Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak tekil eden adaylar, atanabilecekleri alan iin ngrlen KPSS sonucu esas alnmak zere sadece bir alana bavuruda bulunabilecektir.

-Adaylar,elektronik ortamda yaptklar bavurular ve bu bavurulara ilikin Elektronik Bavuru Formunun ktsn, ahsen ya da noter araclyla vekalet verecekleri kiiler vastasyla il/ile milli eitim mdrlklerine onaylatacaktr.

-Bavurularda asl ibraz edilen belgelerin birer rnei il/ile milli eitim mdrlklerince onaylanarak teslim alnp asllar adaylara geri verilecektir.

-Atama srecinin zamannda sonulandrlmas bakmndan bavurular, bavurunun yapld gn veya en ge takip eden gn onaylanacaktr.

-retmen olarak grevli iken grevinden ayrlm olanlardan Bakanlka en son dzenlenen kararnamelerinde birden fazla alan yazl olanlar, bu alanlardan yalnzca renimleri itibaryla atanabilecekleri bir alana bavuruda bulunabilecektir.

-Elektronik Bavuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktr. Adaylardan bavuru ekrannda karlalan uyarnn yanl olduunu iddia edenler bu durumu, Ek-2 Dileke ile nsan Kaynaklar Genel Mdrlne(retmen Atama DaireBakanl) faks yoluyla (Faks No: 0 312 418 03 81) ya da il milli eitim mdrlklerince "e-posta" yoluyla bildirecektir.

-Adaylarn bavurularnn il/ile milli eitim mdrlklerince onaylanmasndan sonra yapacaklar bilgi ve beyan dzeltme talepleri dikkate alnmayacaktr.

-Elektronik Bavuru Formuna adaylarn kimlik bilgileri ile KPSS puanlar yanstlmtr. Adaylar atama biimlerini, alanlarn, mezun olduklar yksekretim programlarn, bavuruyu onaylatacaklar il/ile ve adres bilgileri ile tercihlerini sz konusu form zerinde belirteceklerdir.

-Bakanlmz retmen kadrolarnda adaylklar kaldrldktan sonra grevden ayrlanlar ile retmenlikte adayl kaldrldktan sonra dier kamu kurumlarna atanp halen bu kurumlarda grev yapanlar,ayrldklar eitim kurumunu/halen grevli olduklar kurumu, alanlarn, mezun olduklar yksekretim programlarn, bavurularn onaylatacaklar il/ileyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet srelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini Elektronik Bavuru Formunda belirtecektir.Bavuru onay makamlar, adaylarn hizmet belgesi ile hizmet srelerini karlatrarak geree aykr bavurulan onaylamayacak; varsa yaplm olan atamalar iptal edilecektir.

-Elektronik Bavuru Formu haricinde veya sresi dnda yaplan, il/ile milli eitim mdrlklerince onaylanmam olan, atama alan ve mezun olduu yksekretim program yanl girilerek yaplan bavurular ile bavuru artlarn tamad halde geree aykr belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerek durumunu gizleyerek yaplan bavurular geersiz saylacak;varsa yaplm olan atamalar iptal edilecektir.

-Bavuru tarihi itibaryla askerlik iin sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan retmen adaylar bavuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken retmenlie atananlar, halen askerde olduklarn ve muhtemel terhis tarihini gsterir bir belgeyi en ksa sre iinde dileke ekinde atandklar il milli eitim mdrlklerine gnderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay iinde greve balatlacaktr.

- Beden eitimi alanna kaynak olan blm mezunu retmen adaylarndan milli sporcu belgesi alm olanlarn bavurular, (12/05/2011 tarihli ve 27932 sayl Resmi Gazete de yaymlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde dzenlenen/denklik ilemleri yaplan milli sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydyla)Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alnacaktr. Bavurular, Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrl ile il milli eitim mdrlklerince elektronik ortamda onaylandktan sonra deerlendirmeye alnacaktr.

- Yksekretim Kurulu Bakanlnn 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayl yazsnda; Yksekretim Yrtme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararnn iptal edildii belirtildiinden Seluk niversitesi Okul ncesi retmenlii ve Seluk niversitesi Anaokulu retmenlii Blm mezunu retmen adaylarnn, ocuk Geliimi retmenliine atanma ynndeki bavurular onaylanmayacaktr.

-Bu duyuruda yaplan aklamalara ek olarak bavuru sresi iinde oluabilecek durumlar ile uygulamalara ynelik aklamalar Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde bavuru sresi iinde duyurulacaktr. retmen adaylarnn hak kaybna uramamalar bakmndan bu aklamalar takip etmeleri gerekmektedir.

1. Bavuruda istenecek belgeler

-Bavuruda adaylardan;

a) Lisans diplomas veya mezuniyet geici belgesinin asl veya onayl rnei,

b) Orta retim Alan retmenlii Tezsiz Yksek Lisans, Pedagojik Formasyon Program/ Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifikas,lkretim Snf retmenlii ya da ngilizce retmenlii Sertifikas programlarndan birini tamamladna ilikin belge veya bu belgenin onayl rnei,

c) Yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olanlarn, Yksekretim Kurulu Bakanlnca verilen yksekreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt iindeki yksekretim kurumlarna veya programlarna denklik belgesi,

)Felsefe blm mezunlarndan; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji blm mezunlarndan; 8 kredi mantk, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldna dair belgenin asl veya onayl rnei, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanlamaz.),

d) Bakanlmz dndaki kurumlarda aday ya da asl devlet memuru olarak alanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonu belgesi vehizmet belgesi,

e) Devlet memurluunda adayl kaldrldktan sonra memuriyetten ayrlp ilk atama yoluyla bavuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonu belgesi ile en son ayrldklar kuramca dzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi zerinde grevden ayrlma nedeni aka belirtilecektir.),

f) retmenlikte adayl kaldrldktan sonra dier kamu kurum ve kurulularna geenler ile retmenlikte adayl kaldrldktan sonra ayrlanlardan atanmak zere bavuruda bulunacaklardan, kuramca onayl hizmet belgesi ile Milli Eitim Bakanlnca dzenlenmi en son atama kararnamesinin bir rnei (Daha nceki dnemlerde kararname dzenlenmeyen "okul ncesi retmenlii/ocuk geliimi ve eitimi retmenlii ile snf retmenleri" iin Bakanlka dzenlenen atama st yazs veya onay listenin ilgili sayfasnn fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi zerinde grevden ayrlma nedeni aka belirtilecektir.),

g) Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinden alnan retmenlik meslek bilgisi sertifikasnn, pedagojik formasyona edeer olduunu gsterir Yksekretim Kurulu Bakanl tarafndan verilmi belge,

)Azerbaycan Devlet Medeniyet ve nce Sanat niversitesi ile Azerbaycan Devlet Kltr ve Gzel Sanatlar niversitesi Mzik retmenlii blmnden lisans derecesi ile mezun olanlardan, retmenlik meslek bilgisi alannda yaplan seviye tespit snavnda 50 ve zeri puan alarak baarl olduuna ilikin belge,

h) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandklar halde belge dzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandklarna ilikin ilgili niversiteden alacaklar yaz,

istenecektir.

- Kamu kurum ve kurulularnda grev yapan adaylardan bavuru esnasnda muvafakat belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan atamas yaplanlarn greve balamailemleri esnasnda bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Adaylardan salk, askerlik ve adli sicil durumlarna ilikin belge istenmeyecek, Elektronik Bavuru Formunda beyan alnacaktr. Salk hari olmak zere dier belgelerden ilgili kamu kuramlarndan elektronik ortamda teyidi mmkn olmayanlar bavuruda adaylardan istenecektir. Adayn beyan ile teyit edilen belgeler arasnda eliki olduunun tespit edilmesi halinde durum deerlendirilerekbavuruya engel hali olmadna karar verilenlerin bavurusu kabul edilecektir.

E. Tercihler

-retmenlie atama bavurusunda bulunacaklar, 652 sayl Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesinin nc fkras hkmn de gz nnde bulundurarak Elektronik Bavuru Formuna yanstlacak olan eitim kuramlar arasndanen fazla 25 (yirmi be) eitim kurumunu tercih edebilecektir. Tercihler, ayn il ve/veya farkl illerde bulunan eitim kurumlar arasndan istenilen ncelikte yaplabilecektir. l veya ile milli eitim mdrlnce bavurular onaylanmadka adaylar tercih deiiklii yapabilecektir.

-Adaylar tercih d seenek olarak;

a) "Tercihlerim dndaki eitim kuramlarna atanmak istemiyorum."

b) "Tercihlerim dndaki eitim kuramlarna atanmak istiyorum."

seeneklerinden birini mutlaka iaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan (b) seeneini iaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan bo kalan eitim kuramlarna bilgisayar kurasyla atanmak zere deerlendirmeye alnacaktr.

-Biliim teknolojileri alanna atanmak zere bavuruda bulunan; bilgisayar ve retim teknolojileri retmenlii, matematik-bilgisayar blm, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi blm/bilgisayar teknolojisi ve biliim sistemleri blm ile bilgi teknolojileri blm mezunlar, mesleki ve teknik ortaretim kurumlar dndaki eitim kurumlarn tercih edecektir.

F. retmenlie atamaya kaynak programlar

-Yksekretim kuramlarndan mezun olanlarn hangi alan retmenliine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayl karar ve eki izelgeyle belirlenmitir. Bavuru yapacak adaylar,http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaabilecekleri bu karar ve eki izelgeden renimlerine gre hangi alana atanabileceklerini grebilecektir.

- Eitimi ( ve Teknik Eitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan retmenliine, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayl karar eki izelgede kaynak gsterilen yksekretim programlarnda 2009-2010 retim yl ve daha nce renim grp mezun olanlar ile2009-2010 retim ylndan nce Resim- retmenlii blmnden mezun olanlar ile bu retim ylnda ad geen blme kaytl olup daha sonra mezun olanlar "Teknoloji ve Tasarm" alanna bavuru yapabilecektir.

-Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayl kararnda Denizcilik(Gemi Ynetimi ve Kaptanl) alanna kaynaklk eden Balklk Teknolojisi Mhendisliinden Mart 2014 tarihinden nce mezun olanlar ilebu tarihten nce ad geen blmde kaytl olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik(Gemi Ynetimi ve Kaptanl) alanna birinci ncelikli olarak bavuruda bulunabilecektir.

- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayl kararnda Denizcilik(Gemi Makineleri) alanna kaynaklk eden Motor retmenlii, Otomotiv retmenlii/Eitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eitimi Blmnden Mart 2014 tarihinden nce mezun olanlar ile bu tarihte ad geen blmlerde renim grmekte olupdaha sonra mezun olanlar, Denizcilik(Gemi Makineleri) alanna birinci ncelikli olarak bavuruda bulunabilecektir.

-Geleneksel Trk El Sanatlarnn adnn Geleneksel Trk Sanatlar olarak deitirildiine ilikin Yksekretim Kurulu Bakanlnn 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayl yazs ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayl yazs dorultusunda, alanlara kaynaklk etmede Geleneksel Trk El Sanatlar, Geleneksel Trk Sanatlar gibi kabul edilecektir.

-Yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olanlarn yksekreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt iindeki yksekretim kuramlarna veya programlarna denkliinin Yksekretim Kurulu Bakanlnca kabul edilmi olmas gerekmektedir.

-Hoca Ahmet Yesevi Uluslararas Trk- Kazak niversitesi ile Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi mezunlarndan denklik belgesi istenmeyecektir.

-Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Trkoloji Blm, Kafkas niversitesi Fen- Edebiyat Fakltesi ada Trk Leheleri Blm ile Azerbaycan Trkesi ve Edebiyat Anabilim Dal mezunlar, dier artlar tamalar kaydyla Trk Dili ve Edebiyat alanna bavuru yapabilecektir.

-Yksekretim Kurulu Bakanlnn 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayl karar dorultusunda, Trkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti hukukuna gre kurulmu olan niversitelerden mezun olanlar hakknda aadaki ekilde ilem yaplacaktr:

a) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetindeki niversitelerden 2011-2012 retim yl bahar yarylndan nce mezun olanlar, Yksekretim Kurulu Bakanlna bavurarak denklik ya da yksekrenimlerinin geerli olduuna dair belge alacaktr. Adaylar alacaklar bu belgelerden biriyle retmenlik bavurusunda bulunabilecek;belge ibraz edemeyen adaylar ise bavuruda bulunamayacaktr.

b) 2011-2012 retim yl bahar yarylndan itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yzne mezun olduklar yksek retim kurumuna SYM tarafndan yerletirildiklerinin Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti Milli Eitim ve Kltr Bakanl tarafndan onaylanm olmas gerekecektir.

-Azerbaycan Devlet Medeniyet ve nce Sanat niversitesi ile Azerbaycan Devlet Kltr ve Gzel Sanatlar niversitelerinin Mzik retmenlii blmnden lisans derecesi ile mezun olup retmenlik meslek bilgisi alannda yaplan seviye tespit snavnda 50 ve zeri puan alarak baarl olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri halinde mzik alanna kaynak gsterilen yksekretim programlarndan mezun olanlar ile birlikte deerlendirilecek; belge ibraz edemeyenler ise alanlarnda belirlenen taban puann zerinde puan almalar kaydyla alan mezunlarnn atanmalarndan sonra deerlendirilmek zere bavuru yapabilecektir.

-braz edilen denklik belgelerinde "retmen atamalarnda geersizdir." erhi bulunanlarn bavurular kabul edilmeyecektir.

G. Pedagojik formasyon

-Bavurularda geerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

a) Ortaretim alan retmenlii tezsiz yksek lisans diplomas ya da belgesi,

b) En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikas (1993-1994 retim yl ve daha ncesinde dzenlenen 18 ve st kredilik belgeler de kabul edilecektir),

c) lkretim Snf retmenlii Sertifikas (33 kredilik),

)ngilizce retmenlii Sertifikas

d) Lisans mezunu olmadan nce meslek yksekokullarnda renim grenlerin bu srede aldklar Pedagojik Formasyon Belgesi.

- Herhangi bir retmenlik alannda alnan pedagojik formasyon eitimi,dier alanlar iin de geerli saylacaktr.

- Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti ile yurt dndaki niversitelerden alnan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yksekretim Kurulu Bakanlnca denklii kabul edilmedii srece geerli olmayacaktr. Ancak, T.C. Yksekretim Kurulu Bakanlnn izniyle Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetindeki yksek retim kurumlarnda alan pedagojik formasyon eitimini baaryla tamamlayanlardan ayrca denklik belgesi istenmeyecektir.

- retmenlik bavurularnn son gn itibaryla pedagojik formasyon eitimini baar ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi dzenlenemeyenler, eitimde baarl olduklarna ilikin ilgili niversiteden alacaklar belge ile bavuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik bavuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri blmne, aldklar bu belgenin tarih ve saysn girecektir.

- Eitim fakltesi mezunlar, resmi eitim kurumlarnda retmenlikte adayl kaldrlm olanlar ve devlet niversitelerinde (vakf niversiteleri hari) en az iki yl sreyle retim yesi, retim grevlisi, okutman, uzman ve aratrma grevlisi olarak alm olanlardan pedagojik formasyon belgesi istenmeyecektir.

. Onay ilemleri

- l milli eitim mdrlklerinde, atamalardan sorumlu il milli eitim mdr yardmcs veya ube mdrnn bakanlnda; atama, zlk ve bilgi ilem blmlerinde grevli ve retmen atama ve yer deitirme mevzuatnda yetkin personelden "Bavuru Onay Komisyonu" oluturulacaktr. l milli eitim mdrlnce retmenlik bavurularnn kabul edilmesi ve onaylanmasna ynelik ilemler iin ile milli eitim mdrlklerinde de Bavuru Onay Komisyonlar oluturulabilecektir.

-Bavuru ve onay ilemlerine ynelik hususlarda gerekli nlemler, il/ile milli eitim mdrlklerince alnacaktr.

-Elektronik Bavuru Formunda, adayn mezuniyet belgesinin tarihi ile Teknoloji ve Tasarm alan retmenliine ilk defa atanmak zere bavuru yapacaklar iin ek olarak "niversiteye kayt tarihi nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasnda farkllk bulunmas durumunda, kaydetme ilemi srasnda uyar mesaj gelecektir. Bu durumda aday giri ekran ile onay ekranndaki bilgilerin uygunluu salanacaktr.

-Onay modlnde, adayn semi olduu yksekretim program iin gerekli olan belgeler ile aklamalar ieren uyar alanlar bulunmaktadr. Bu alanlarn iaretlenmesi zorunludur. Bu ilem Bakanln onay yetkili kullancs tarafndan, uyarlarn okunduu anlamn tamakta olupevrak incelemesi srasnda iaretlenmi olan uyarlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

-Adayn Elektronik Bavuru Formunda semi olduu yksekretim program, eitim fakltesi dndaki bir program ise; onay ekranna "Pedagojik Formasyon Belgesi var m?" sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar iin bu alann iaretlenerek belge tarih ve saysnn girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarnda "Pedagojik Formasyon Grmtr." ifadesi bulunan adaylarn, renimleri sresince ka kredilik pedagojik formasyon dersi aldklarn gsterir belgeyi mezun olduklar fakltelerden almalar ve bu belgenin "tarih" ve "say"sn girmeleri zorunludur.

-Pedagojik formasyon eitimini baar ile tamamlayan ancak formasyon belgesi dzenlenemeyenler, baarl olduklarna ilikin ilgili niversiteden alacaklar yaznn tarih ve saysn elektronik bavuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri blmne girecektir. Pedagojik formasyonbelgesi greve balama esnasnda ibraz edilmek zorundadr. Pedagojik formasyonbelgesini ibraz edemeyenlerin atamas iptal edilecektir.

-Pedagojik formasyon belgesinde belge "says"nn olmamas durumunda ekranda say alanna 0 (sfr) girilecektir.

-retmenlikten ya da memurluktan ayrlanlarn, grevden ayrl nedenine gre yasal alt aylk veya bir yllk bekleme sresini doldurup doldurmadklarna dikkat edilecektir. 2547 sayl Kanun, dier personel kanunlar ve kanunlardaki zel hkmlere tabi olarak almakta iken grevinden ayrlanlar bakmndanalt aylk veya bir yllk bekleme sresi aranmayacaktr.

- Elektronik Bavuru Formunda fotoraf bulunmayan adaylarn, fotoraflarnn Bavuru Formuna yanstlmas gerekmektedir. Bu adaylarn fotoraflarnn, tarayc araclyla 5KB gememek zere taranarak onay ilemi srecinde Forma aktarlmas salanacaktr.

-Onaylama ilemi sonulandktan sonra Elektronik Bavuru Formunun adet kts alnarak nshalaryla birlikte adaya veya vekalet verilen kiiye imzalatlacaktr. Onaylanan Bavuru Formunun iki nshas belge asllar ile birlikte adaya geri verilecek, dier nshasna bu belgelerin birer fotokopisi ilitirilmek suretiyle iki yl sreyle muhafaza edilecektir.

-Onaylanm Bavuru Formunu yanl doldurduunu (tercihler hari) sonradan beyan ederek yanlln dzeltilmesini bavuru sresi iinde yazl olarak isteyen adaylarn belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluu halinde bavurular reddedilerek yeniden bavuruda bulunmalar salanacak ve uygun bavurular onaylanacaktr.

-Bavuru onay srecine ilikin i ve ilemlerden, il/ile milli eitim mdrleri dahil olmak zere bavuru onay komisyonunda grevli il milli eitim mdr yardmcs veya il/ile ube mdr ile grevli personel birlikte sorumlu olacaktr.

-Adaylarn bavuru onaylama ilemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayl retmenlik alanlar, atama ve ders okutma esaslarnngeici maddeleri de dahil olmak zere ilgili maddeleri veeki izelge ile bu izelgede mezun olunan yksekretim programlar/fakltelere gre belirlenen ncelik durumlar dikkate alnarak yaplacaktr.

-Onay ilemi srasnda geerlilii konusunda tereddt edilen belgeler, taraycdan geirilerek nsan Kaynaklar Genel Mdrl retmen Atama Daire Bakanlna e-posta ekinde gnderilecek ve yaplacak deerlendirme sonucuna gre ilem yaplacaktr.

H. Atamalar

. lk Atama

-Bavuruda bulunan adaylarn atamalar, alanlar baznda 2014 KPSSP10 veya 2014 KPSS121 puan stnl esasna gre tercihleri de dikkate alnmak suretiyle yaplacaktr.

-Atamalarda ncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarna gre mezuniyetleri itibaryla atanaca alana kaynak olarak gsterilen yksekretim programlar mezunlar ile kaynak yksekretim programlarndan mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye Kurulu grleri erevesinde bu duyuruda ayn alana kaynak gsterilen program mezunlar ile birlikte deerlendirilecei belirtilenlere verilecektir. retmen ihtiyacnn bu adaylar ile karlanamamas halinde, mezuniyeti atanaca alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan adaylar da KPSS puan stnl esasna gre tercihleri dorultusunda atanabilecektir.

-Adaylarn KPSS puanlarnn eit olmas durumunda atamas yaplacak adayn seiminde; srasyla alan bilgi snav yaplan alanlarda retmenlik alan bilgisi testindeki doru cevap says fazla olana, eitim bilimleri testindeki doru cevap says fazla olana, bunun da eit olmas durumunda KPSS de srasyla genel kltr ve genel yetenek testlerindeki doru cevap says fazla olana ncelik verilecek; eitliin devam halinde atanacak aday bilgisayar kuras ile belirlenecektir.

2. Aktan ve kurumlar aras yeniden atama

-Atamalar, bavuruda bulunanlarn retmenlikteki veya yksekretim kurumlarndaki hizmet sreleri fazla olana ncelik verilmek suretiyle, memuriyetteki hizmet sreleri esas alnarak alanlar itibaryla ayrlan kontenjan snrllnda tercihler de dikkate alnmak suretiyle yaplacaktr.

-Atamalarda adaylarn hizmet srelerinin eit olmas durumunda retmenlie daha nce balayana ncelik verilecek; eitliin devam halinde atanacak aday bilgisayar kuras ile belirlenecektir.

3. Milli sporcularn atamas

- Milli sporcularn beden eitimi retmenliine atamalar, Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrlnn 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayl yazs eki listeye gre hazrlanan EK-3 Milli Sporcularn Atamalarnda Esas Alnacak ncelik Sralamas Tablosunda belirtilen ncelik sralamasna gre yaplacaktr. Sz konusu Tabloda belirtilen ncelik sralamasnda eitlik olmas halinde, atanacak adayn seiminde mezuniyet tarihi nce olana, bunun da eit olmas halinde ya byk olana ncelik verilecektir.

-Atamalar 6 UBAT 2015 tarihinde yaplacaktr.

I. Atamalarn duyurulmas, tebligat ve greve balama

1. Bilgisayar ortamnda gerekletirilen atama sonular, atamalarn yapld tarihte Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktr.

2. Atama kararnameleri, il milli eitim mdrlklerine internet ortamnda gnderilecektir. Atamas yaplanlarn bavuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayl Tebligat Kanununa gre elektronik ortamda tebligat yaplacaktr.

3. Atamas yaplanlar, aada belirtilen belgeler ile birlikte atandklar il milli eitim mdrlklerine bavurarak greve balama talebinde bulunacaktr. stenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler greve balatlacak; belgelerinde eksiklik grlenler ya da belgeleri eksik olanlar greve balatlmayacaktr.

4. Tebligat beklemeksizin greve balamak isteyen retmen adaylar, atandklar il milli eitim mdrlklerine istenilen belgelerle bavurmak suretiyle greve balayabilecektir.

5. Elektronik Bavuru Formundaki beyanlar ile ibraz ettikleri belgeler il milli mdrlklerince deerlendirilecek, greve balatlmasna engel hali bulunmayanlar greve balatlacak; greve balatlmasnda tereddde dlenler ise deerlendirilmek zere nsan Kaynaklar Genel Mdrl retmen Atama Daire Bakanlna bildirilecektir.

6.Sabka sorgulama belgesinde "Adli sicil kayd vardr" ibaresi bulunanlara ait sabka sorgulama belgesi ile buna ilikin mahkeme karar temin edilerek nsan Kaynaklar Genel Mdrl retmen Atama DaireBakanlna gnderilecektir. Bu adaylar hakknda Bakanlkta oluturulan Sicil Kaydn nceleme Komisyonunun verecei karar dorultusunda ilem yaplacaktr.

7. Bavurusunda salk durumu ynnden grev yapmasna engel bir durumu olmadn beyan etmekle birlikte, greve balama esnasnda salk durumunun retmenlik grevini yapmasna engel oluturaca hususunda tereddt oluan aday greve balatlmayp; adaydan, yurdun her blgesinde ve iklim artlarnda retmenlik yapabileceine ilikin tam teekkll bir hastaneden alaca salk kurulu raporu istenecektir.

8. retmen olarak atamas yaplanlardan greve balama ilemi esnasnda aadaki belgeler

istenir:

a) Bu duyuruda bavuru esnasnda istenecei belirtilen belgeler,

b) Son alt ay iinde ekilmi vesikalk fotoraf (2 adet),

10

c) Mal bildirimi (il milli eitim mdrlklerinden temin edilecektir),

) Elektronik Bavuru Formunun onayl rnei,

d) Milli sporcular, yukardaki belgelerin yannda elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayl Resmi Gazete de yaymlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasnda dzenlenen/denklik ilemleri yaplan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onayl rnei,

e) Bavuru esnasnda Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yaz ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

f) Dier kamu kuramlarnda grev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanm muvafakat belgesi.(Ek-4/a yaz erevesinde alnan Ek-4/b muvafakat belgesi)

. Greve balamayanlar hakknda yaplacak ilemler

- retmen olarak atamas yaplanlardan bavurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayl Tebligat Kanununa gre elektronik posta yoluyla tebligat yapld halde yasal sre iinde greve balamayanlarn atamalar, 657 sayl Kanunun 62 ve 63 nc maddelerine gre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandklar tarihten itibaren 1 (bir) yl gemeden retmenlie yeniden atanmak zere bavuramayacaktr.

EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR LE BAVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LSTES (2015 UBAT)

SN

KOD

ALAN ADI

Taban

Puan

ilk Atama

Aktan Atama ve Kurumlararas Yeniden Atama

Milli Sporcu

TOPLAM

1

7028

Adalet

50

6

1

7

2

7030

Aile ve Tketici Hizmetleri

50

2

1

3

3

2246

Almanca

50

94

1

95

4

7092

Arapa

50

27

1

28

5

4933

Bahecilik

50

1

1

2

6

2265

Beden Eitimi

50

514

3

57

574

7

1119

Biliim Teknolojileri

50

422

3

425

8

1123

Biyoloji

50

397

3

400

9

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

1

1

10

1963

Bro Ynetimi

50

35

1

36

11

1207

Corafya

50

256

2

258

12

4927

ince

50

1

1

13

4936

ocuk Geliimi ve Eitimi

50

55

1

56

14

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

5

1

6

15

7031

Denizcilik/Gemi Ynetimi ve Kaptanl

50

6

1

7

16

7034

Denizcilik/Su rnleri

50

1

1

17

1245

Din Klt. ve Ahl.Bil.

50

1.033

1.040

18

4942

Elence Hizmetleri

50

2

1

3

19

7035

El San.Tek/El Sanatlar

50

61

1

62

20

7036

El San.Tek/Nak

50

82

1

83

21

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

101

1

102

22

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

50

13

1

14

23

7039

Endstriyel Otomasyon Teknolojileri

50

4

1

5

24

1371

Felsefe

50

79

1

80

25

1386

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50

745

750

26

1390

Fizik

50

258

260

27

1417

Franszca

50

3

1

4

28

4951

Gazetecilik

50

2

1

3

29

7040

Gemi Yapm/elik Gemi Yapm

50

1

1

2

30

7042

Gemi Yapm/Gemi Ressaml

50

1

1

31

7041

Gemi Yapm/Gemi Tesisat

50

1

1

32

7043

Gemi Yapm/Tekne ve Yat Yapm

50

1

1

2

33

7044

Gda Teknolojisi

50

30

1

31

34

4954

Giyim retim Teknolojisi

50

64

1

65

35

7102

Grsel Sanatlar

50

119

1

120

36

7046

Grafik ve Fotoraf/Fotoraf

50

1

1

2

37

7045

Grafik ve Fotoraf/Grafik

50

12

1

13

38

4957

Gzellik ve Sa Bakm Hizmetler

50

1

1

2

39

4958

Halkla ilikiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

7

1

8

40

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

1

1

41

7097

Harita-T apu-Kadastro/Harita-T apu-Kadastro T eknii

50

1

1

2

42

4959

Hasta ve Yal Hizmetleri

50

10

1

11

43

7048

Hayvan Sal

50

1

1

44

7099

Hayvan Yetitiricilii

50

1

1

45

1230

I.H.L. Meslek Dersleri

50

84

1

85

46

1715

ilkretim Matematik Or.

50

1.043

7

1.050

47

1524

ngilizce

50

1.423

7

1.430

48

7050

inaat Tek./Yap Dekorasyon

50

1

1

49

7049

inaat Tek./Yap Tasarm

50

4

1

5

50

4899

spanyolca

50

2

1

3

51

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

288

290

52

4967

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

50

19

1

20

53

4968

Kuyumculuk Teknolojisi

50

8

1

9

54

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

1

1

2

55

7056

Makine Tek/Makine Model

50

4

1

5

56

7055

Makine Tek/Makine Ressaml

50

2

1

3

57

7054

Makine Tek/Makine ve Kalp

50

29

1

30

SN

KOD

ALAN ADI

Taban

Puan

lk Atama

Aktan Atama- Kurumlararas Yeniden Atama

Milli Sporcu

TOPLAM

58

1700

Matbaa

50

12

1

13

59

2353

Matematik

50

696

4

700

60

4972

Metal Teknolojisi

50

27

1

28

61

7104

Metalrji Teknolojisi

50

3

1

4

62

7095

Mobilya ve I Mekan Tasarm

50

77

1

78

63

4975

Motorlu Aralar Teknolojisi

50

61

1

62

64

4976

Muhasebe ve Finansman

50

97

1

98

65

1822

Mzik

50

432

3

435

66

4439

Okul ncesi Ort

50

894

6

900

67

7106

zel Eitim

50

357

3

360

68

4979

Plastik T eknolojisi

50

2

1

3

69

2368

Psikoloji

50

1

1

2

70

7061

Ray.Si s.Tek/Ray.Si s.Elektrik-Elektronik

50

1

1

71

7062

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.naat

50

1

1

72

7065

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.letme

50

1

1

73

7063

Ray. Sis.Tek./Ray. Sis.Makine

50

1

1

74

7103

Rehberlik

50

745

5

750

75

4883

Rusa

50

5

1

6

76

4901

Salk Bilgisi

50

4

1

5

77

7088

Salk/Acil Salk Hizmetleri

50

17

1

18

78

7090

Salk/Anestezi ve Reanimasyon

50

1

1

79

7073

Salk/Di Protez

50

1

1

80

7074

Salk/Hemirelik

50

18

1

19

81

7072

Salk/Ortopedik Protez-Ortez

50

1

1

82

7089

Salk/Salk Hizmetleri Sekreterlii.

50

2

1

3

83

7069

Salk/Tbbi Laboratuvar

50

1

1

84

1959

Sanat Tarihi

50

1

1

85

7077

Sanat ve Tasarm/Dekoratif Sanatlar

50

2

1

3

86

7075

Sanat ve Tasarm/ Mekan Dekorasyon

50

3

1

4

87

4996

Seramik ve Cam Teknolojisi

50

6

1

7

88

2403

Snf retmenlii

50

1.315

7

1.322

89

2510

Sosyal Bilgiler

50

531

3

534

90

7079

Tarm Tek./Bahe Peyzaj

50

1

1

91

7078

Tarm Tek./Bahe ve Tarla Bitkileri

50

3

1

4

92

7080

Tarm Tek./Tarm Makineleri

50

1

1

93

2036

Tarih

50

302

2

304

94

7101

Tasarm Teknolojileri

50

1

1

2

95

4900

Teknoloji ve Tasarm

50

119

1

120

96

7081

Tekstil Tek./Tekstil

50

12

1

13

97

7084

Tekstil Tek./Tekstil Terbiye

50

1

1

98

7105

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj

50

7

1

8

99

4988

Tesisat Teknolojisi ve klimlendirme

50

13

1

14

100

1283

Trk Dili ve Edebiyat

50

696

4

700

101

2143

Trke

50

904

6

910

102

7087

Uak Bakm/Uak Gvde-Motor

50

5

1

6

103

7086

Uak Bakm/Uak Elektronii

50

1

1

2

104

4991

Ulatrma Hizmetleri

50

7

1

8

105

7107

Yaayan Diller ve Leheler( Kurmani)

50

7

1

8

106

7108

Yaayan Diller ve Leheler( Zazaki)

50

2

2

107

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

50

1

1

2

108

4992

Yiyecek ecek Hizmetleri

50

28

1

29

GENEL TOPLAM

14.793

150

57

15.000

2015 YILI UBATDNEM RETMENLKN BAVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlmza bal eitim kurumlarnn retmen ihtiyacnn karlanmasna ynelik olarak lk atama, Aktan ve kurumlar aras yeniden atama ve Milli sporcularn atamas kapsamnda Ek- 1Atama Yaplacak Alanlar ile Bavuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 15.000 retmen kadrosuna atama yaplmak zere, 29 OCAK 2015-4 UBAT 2015 tarihleri arasnda bavuru alnacaktr.

Bavuru ve atamaya ilikin i ve ilemler aada belirtilen aklama erevesinde yrtlecektir.

A. retmen olarak atanacaklarda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel artlarn yannda aada belirtilen zel artlar aranacaktr:

1- Trk vatanda olmak (Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti vatandalar iin Trk vatanda olma art aranmayacaktr.),

2- Mezun olduu yksekretim programnn, Talim ve Terbiye Kurulunun retmenlie atanacaklarn tespitine ilikin kararna gre atanaca alana uygun olmak,

3- retmenlik mesleinden karlmay gerektiren tr ve derecede bir ceza almam olmak, adli sicil kayd bulunanlar ile iledii sulardan dolay grevine son verilenler bakmndan ise Sicil Kayd nceleme Komisyonunca atanmas uygun bulunmak,

4- retmenlie daha nce atand halde grevine balamam olanlar bakmndan, bavuru tarihinin son gn itibaryla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yllk bekleme sresini doldurmu olmak,

5- 2014 yl Kamu Personel Seme Snavnda atanaca alan iin puan trleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibaryla belirlenen taban puan ve zerinde puan alm olmak

6- Bakanlk ile Yksekretim Kurulu ibirlii erevesinde alan ortaretim alan retmenlii tezsiz yksek lisans, pedagojik formasyon program/pedagojik formasyon eitimi sertifikas, ilkretim snf retmenlii sertifikas ve ngilizce retmenlii sertifikas programlarndan birini baaryla tamamlam olmak,

7- Yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olanlar bakmndan, yksekreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yksekretim Kurulu Bakanlnca yurt iindeki yksekretim kurumlarna veya programlarna denklii kabul edilmi olmak,

8- Salk ynnden, Trkiye nin her blge ve iklim artlarnda retmenlik grevini yapmasna engel bir hali olmamak,

9- Adaylk dnemi iinde grevine son verilenlerden (salk durumu hari), grevden ayrld tarihten balamak zere son bavuru tarihi itibaryla yl gemi olmak.

-Aktan ve kurumlar aras yeniden atama kapsamnda bavuruda bulunacaklarda, KPSS snavna katlm olma ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma artlar aranmayacaktr

B. lk atama kapsamnda;

-Bakanlmza bal resmi eitim kurumlarna ilk defa retmen olarak atanacaklar,

-Kamu kurumlarnda retmen olarak grev yapmakta iken adayl kaldrlmadan grevden ayrlanlar veya adaylk dneminde baarsz olmalar nedeniyle grevine son verilenler,

bavuruda bulunabilecektir.

Ayrca, aktan ve kurumlar aras yeniden atama kapsamnda bulunanlar, istemeleri halinde ilk atama kapsamnda da bavuruda bulunabilecek; ancak, bu seeneklerden yalnzca biri tercih edilebilecektir.

C. Aktan ve kurumlar aras yeniden atama kapsamnda;

- Devlet niversitelerinde en az iki yl sreyle retim yesi, retim grevlisi, okutman, uzman ve aratrma grevlisi olarak alm olanlar ile kamu kurumlarnda retmenlikte adayl kaldrlm olanlardan grevden ayrlanlar ve dier kamu kurumlarnda retmenveya baka unvanl kadrolarda grev yapanlar bavuruda bulunabilecektir.

- Atamalarda esas alnacak hizmet srelerinin hesabnda,kamu kurumlarnda fiilen retmen olarak geirilen hizmet sreleri;temel askerlik eitimi hari olmak zere asker retmen olarak geirilen hizmet sreleri; resmi grevle yurt dna gnderilenlerin yurt dnda geirdikleri hizmet sreleri; eitim, retim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gsteren sendikalarda 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikas Kanunu kapsamnda aylksz izinli saylanlarn bu sreleri; yksekretim kurumlarnda retim yesi, retim grevlisi, okutman, uzman ve aratrma grevlisi olarak allan hizmet sreleri dikkate alnacaktr.

-Hizmet sresinin hesabnda; vakf niversitelerinde geen sreler, zel retim kurumlarnda geen sreler, ek ders creti karlnda ders okutmak zere geen sreler ile vekil retmenlik, kadrosuz usta reticilik ve ksmi zamanl geici reticilikte geen sreler, resmi grevle gnderilenler hari olmak zere yurt dnda geen sreler ile askerlik dahil aylksz izinli olarak geen sreler dikkate alnmayacaktr.

-retmenlikten ayrlm olanlar, ayrldklar tarihtekialan retmenliine atanmak zere bavuruda bulunacaktr. retmenlikten ayrlanlardan daha nce grev yaptklar alanlar kaldrlanlar ise renimleri itibaryla atanabilecekleri alana bavuracaktr.

. Milli sporcularn atamas kapsamnda, aada belirtilen uluslararas yarmalardan;

a) Olimpiyat Oyunlar, Parolimpik Oyunlar, niversiad Oyunlar, Akdeniz Oyunlar ile Dnya Askeri Oyunlarnda ferdi ve takm msabakalarnda ilk dereceye girenler,

b) Uluslararas Olimpiyat Komitesinin tand spor dallarnn bykler, genler ve mitler kategorilerinde; Dnya ve Avrupa ampiyonalar ile Uluslararas Askeri Sporlar Konseyince yaplan Dnya ve Avrupa ampiyonalarnda ilk dereceye girenler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarmalarn takm sporlarnda en az on kez lkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi alm olanlar,

renim ve dier artlar tamalar kaydyla KPSS puan art aranmakszn beden eitimi retmenlii iin bavuruda bulunabilecektir.

- Bu kapsamda yaplan bavurular, ncelikle Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrlnce adayn milli sporculuu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktr. Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan bavurular, Elektronik Bavuru Formunda aday tarafndan seilmi olan il milli eitim mdrlndeki onay brosunun onay ekranna yansyacaktr. Adaylar ya da vekalet verilen kii gerekli belgeler ile birlikte bavuru onay iin tercih edilen il milli eitim mdrlne bavuracaktr. l milli eitim mdrlkleri, belge kontrolnden sonra retmenlie atama artlarn tad tespit edilenlerin bavurularn elektronik ortamda onaylayacaktr. Bavurular onaylandktan sonra geerlilik kazanacaktr.

D. Bavuru

-retmenlie bavuru ve atama ilemleri elektronik ortamda gerekletirilecektir.

-Elektronik Bavuru Sayfas "lk Atama", "Aktan ve Kurumlar Aras Yeniden Atama" ve "Milli Sporcularn Atanmas" eklinde ayr ayr dzenlenmitir. Adaylar durumlarna uygun atama eidini semek suretiyle http://mebbis.meb.gov.trve http://ikgm.meb.gov.tradreslerindeki Elektronik Bavuru Formunu kullanarak bavurularn yapacaktr.

-Trke, lkretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Trk Dili ve Edebiyat, Tarih, Corafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kltr ve Ahlak Bilgisi Yabanc Dil (Almanca, ngilizce), Rehberlik ve Snf retmenlii alanlarna bavuruda bulunacak adaylar, atanacaklar alanda KPSSP121 puan trnden taban puan ve zerinde puan alm olmalar kaydyla bavurabilecektir.

-Yukarda saylanlarn dndaki alanlara atanacaklar ise, KPSSP10 puan trnde atanacaklar alan iin belirlenen taban puan ve zerinde puan alm olmalar kaydyla bavurabilecektir.

-Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak tekil eden adaylar, atanabilecekleri alan iin ngrlen KPSS sonucu esas alnmak zere sadece bir alana bavuruda bulunabilecektir.

-Adaylar,elektronik ortamda yaptklar bavurular ve bu bavurulara ilikin Elektronik Bavuru Formunun ktsn, ahsen ya da noter araclyla vekalet verecekleri kiiler vastasyla il/ile milli eitim mdrlklerine onaylatacaktr.

-Bavurularda asl ibraz edilen belgelerin birer rnei il/ile milli eitim mdrlklerince onaylanarak teslim alnp asllar adaylara geri verilecektir.

-Atama srecinin zamannda sonulandrlmas bakmndan bavurular, bavurunun yapld gn veya en ge takip eden gn onaylanacaktr.

-retmen olarak grevli iken grevinden ayrlm olanlardan Bakanlka en son dzenlenen kararnamelerinde birden fazla alan yazl olanlar, bu alanlardan yalnzca renimleri itibaryla atanabilecekleri bir alana bavuruda bulunabilecektir.

-Elektronik Bavuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktr. Adaylardan bavuru ekrannda karlalan uyarnn yanl olduunu iddia edenler bu durumu, Ek-2 Dileke ile nsan Kaynaklar Genel Mdrlne(retmen Atama DaireBakanl) faks yoluyla (Faks No: 0 312 418 03 81) ya da il milli eitim mdrlklerince "e-posta" yoluyla bildirecektir.

-Adaylarn bavurularnn il/ile milli eitim mdrlklerince onaylanmasndan sonra yapacaklar bilgi ve beyan dzeltme talepleri dikkate alnmayacaktr.

-Elektronik Bavuru Formuna adaylarn kimlik bilgileri ile KPSS puanlar yanstlmtr. Adaylar atama biimlerini, alanlarn, mezun olduklar yksekretim programlarn, bavuruyu onaylatacaklar il/ile ve adres bilgileri ile tercihlerini sz konusu form zerinde belirteceklerdir.

-Bakanlmz retmen kadrolarnda adaylklar kaldrldktan sonra grevden ayrlanlar ile retmenlikte adayl kaldrldktan sonra dier kamu kurumlarna atanp halen bu kurumlarda grev yapanlar,ayrldklar eitim kurumunu/halen grevli olduklar kurumu, alanlarn, mezun olduklar yksekretim programlarn, bavurularn onaylatacaklar il/ileyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet srelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini Elektronik Bavuru Formunda belirtecektir.Bavuru onay makamlar, adaylarn hizmet belgesi ile hizmet srelerini karlatrarak geree aykr bavurulan onaylamayacak; varsa yaplm olan atamalar iptal edilecektir.

-Elektronik Bavuru Formu haricinde veya sresi dnda yaplan, il/ile milli eitim mdrlklerince onaylanmam olan, atama alan ve mezun olduu yksekretim program yanl girilerek yaplan bavurular ile bavuru artlarn tamad halde geree aykr belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerek durumunu gizleyerek yaplan bavurular geersiz saylacak;varsa yaplm olan atamalar iptal edilecektir.

-Bavuru tarihi itibaryla askerlik iin sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan retmen adaylar bavuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken retmenlie atananlar, halen askerde olduklarn ve muhtemel terhis tarihini gsterir bir belgeyi en ksa sre iinde dileke ekinde atandklar il milli eitim mdrlklerine gnderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay iinde greve balatlacaktr.

- Beden eitimi alanna kaynak olan blm mezunu retmen adaylarndan milli sporcu belgesi alm olanlarn bavurular, (12/05/2011 tarihli ve 27932 sayl Resmi Gazete de yaymlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde dzenlenen/denklik ilemleri yaplan milli sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydyla)Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alnacaktr. Bavurular, Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrl ile il milli eitim mdrlklerince elektronik ortamda onaylandktan sonra deerlendirmeye alnacaktr.

- Yksekretim Kurulu Bakanlnn 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayl yazsnda; Yksekretim Yrtme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararnn iptal edildii belirtildiinden Seluk niversitesi Okul ncesi retmenlii ve Seluk niversitesi Anaokulu retmenlii Blm mezunu retmen adaylarnn, ocuk Geliimi retmenliine atanma ynndeki bavurular onaylanmayacaktr.

-Bu duyuruda yaplan aklamalara ek olarak bavuru sresi iinde oluabilecek durumlar ile uygulamalara ynelik aklamalar Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde bavuru sresi iinde duyurulacaktr. retmen adaylarnn hak kaybna uramamalar bakmndan bu aklamalar takip etmeleri gerekmektedir.

1. Bavuruda istenecek belgeler

-Bavuruda adaylardan;

a) Lisans diplomas veya mezuniyet geici belgesinin asl veya onayl rnei,

b) Orta retim Alan retmenlii Tezsiz Yksek Lisans, Pedagojik Formasyon Program/ Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifikas,lkretim Snf retmenlii ya da ngilizce retmenlii Sertifikas programlarndan birini tamamladna ilikin belge veya bu belgenin onayl rnei,

c) Yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olanlarn, Yksekretim Kurulu Bakanlnca verilen yksekreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt iindeki yksekretim kurumlarna veya programlarna denklik belgesi,

)Felsefe blm mezunlarndan; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji blm mezunlarndan; 8 kredi mantk, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldna dair belgenin asl veya onayl rnei, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanlamaz.),

d) Bakanlmz dndaki kurumlarda aday ya da asl devlet memuru olarak alanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonu belgesi vehizmet belgesi,

e) Devlet memurluunda adayl kaldrldktan sonra memuriyetten ayrlp ilk atama yoluyla bavuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonu belgesi ile en son ayrldklar kuramca dzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi zerinde grevden ayrlma nedeni aka belirtilecektir.),

f) retmenlikte adayl kaldrldktan sonra dier kamu kurum ve kurulularna geenler ile retmenlikte adayl kaldrldktan sonra ayrlanlardan atanmak zere bavuruda bulunacaklardan, kuramca onayl hizmet belgesi ile Milli Eitim Bakanlnca dzenlenmi en son atama kararnamesinin bir rnei (Daha nceki dnemlerde kararname dzenlenmeyen "okul ncesi retmenlii/ocuk geliimi ve eitimi retmenlii ile snf retmenleri" iin Bakanlka dzenlenen atama st yazs veya onay listenin ilgili sayfasnn fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi zerinde grevden ayrlma nedeni aka belirtilecektir.),

g) Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinden alnan retmenlik meslek bilgisi sertifikasnn, pedagojik formasyona edeer olduunu gsterir Yksekretim Kurulu Bakanl tarafndan verilmi belge,

)Azerbaycan Devlet Medeniyet ve nce Sanat niversitesi ile Azerbaycan Devlet Kltr ve Gzel Sanatlar niversitesi Mzik retmenlii blmnden lisans derecesi ile mezun olanlardan, retmenlik meslek bilgisi alannda yaplan seviye tespit snavnda 50 ve zeri puan alarak baarl olduuna ilikin belge,

h) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandklar halde belge dzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandklarna ilikin ilgili niversiteden alacaklar yaz,

istenecektir.

- Kamu kurum ve kurulularnda grev yapan adaylardan bavuru esnasnda muvafakat belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan atamas yaplanlarn greve balamailemleri esnasnda bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Adaylardan salk, askerlik ve adli sicil durumlarna ilikin belge istenmeyecek, Elektronik Bavuru Formunda beyan alnacaktr. Salk hari olmak zere dier belgelerden ilgili kamu kuramlarndan elektronik ortamda teyidi mmkn olmayanlar bavuruda adaylardan istenecektir. Adayn beyan ile teyit edilen belgeler arasnda eliki olduunun tespit edilmesi halinde durum deerlendirilerekbavuruya engel hali olmadna karar verilenlerin bavurusu kabul edilecektir.

E. Tercihler

-retmenlie atama bavurusunda bulunacaklar, 652 sayl Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesinin nc fkras hkmn de gz nnde bulundurarak Elektronik Bavuru Formuna yanstlacak olan eitim kuramlar arasndanen fazla 25 (yirmi be) eitim kurumunu tercih edebilecektir. Tercihler, ayn il ve/veya farkl illerde bulunan eitim kurumlar arasndan istenilen ncelikte yaplabilecektir. l veya ile milli eitim mdrlnce bavurular onaylanmadka adaylar tercih deiiklii yapabilecektir.

-Adaylar tercih d seenek olarak;

a) "Tercihlerim dndaki eitim kuramlarna atanmak istemiyorum."

b) "Tercihlerim dndaki eitim kuramlarna atanmak istiyorum."

seeneklerinden birini mutlaka iaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan (b) seeneini iaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan bo kalan eitim kuramlarna bilgisayar kurasyla atanmak zere deerlendirmeye alnacaktr.

-Biliim teknolojileri alanna atanmak zere bavuruda bulunan; bilgisayar ve retim teknolojileri retmenlii, matematik-bilgisayar blm, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi blm/bilgisayar teknolojisi ve biliim sistemleri blm ile bilgi teknolojileri blm mezunlar, mesleki ve teknik ortaretim kurumlar dndaki eitim kurumlarn tercih edecektir.

F. retmenlie atamaya kaynak programlar

-Yksekretim kuramlarndan mezun olanlarn hangi alan retmenliine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayl karar ve eki izelgeyle belirlenmitir. Bavuru yapacak adaylar,http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaabilecekleri bu karar ve eki izelgeden renimlerine gre hangi alana atanabileceklerini grebilecektir.

- Eitimi ( ve Teknik Eitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan retmenliine, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayl karar eki izelgede kaynak gsterilen yksekretim programlarnda 2009-2010 retim yl ve daha nce renim grp mezun olanlar ile2009-2010 retim ylndan nce Resim- retmenlii blmnden mezun olanlar ile bu retim ylnda ad geen blme kaytl olup daha sonra mezun olanlar "Teknoloji ve Tasarm" alanna bavuru yapabilecektir.

-Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayl kararnda Denizcilik(Gemi Ynetimi ve Kaptanl) alanna kaynaklk eden Balklk Teknolojisi Mhendisliinden Mart 2014 tarihinden nce mezun olanlar ilebu tarihten nce ad geen blmde kaytl olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik(Gemi Ynetimi ve Kaptanl) alanna birinci ncelikli olarak bavuruda bulunabilecektir.

- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayl kararnda Denizcilik(Gemi Makineleri) alanna kaynaklk eden Motor retmenlii, Otomotiv retmenlii/Eitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eitimi Blmnden Mart 2014 tarihinden nce mezun olanlar ile bu tarihte ad geen blmlerde renim grmekte olupdaha sonra mezun olanlar, Denizcilik(Gemi Makineleri) alanna birinci ncelikli olarak bavuruda bulunabilecektir.

-Geleneksel Trk El Sanatlarnn adnn Geleneksel Trk Sanatlar olarak deitirildiine ilikin Yksekretim Kurulu Bakanlnn 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayl yazs ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayl yazs dorultusunda, alanlara kaynaklk etmede Geleneksel Trk El Sanatlar, Geleneksel Trk Sanatlar gibi kabul edilecektir.

-Yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olanlarn yksekreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt iindeki yksekretim kuramlarna veya programlarna denkliinin Yksekretim Kurulu Bakanlnca kabul edilmi olmas gerekmektedir.

-Hoca Ahmet Yesevi Uluslararas Trk- Kazak niversitesi ile Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi mezunlarndan denklik belgesi istenmeyecektir.

-Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Trkoloji Blm, Kafkas niversitesi Fen- Edebiyat Fakltesi ada Trk Leheleri Blm ile Azerbaycan Trkesi ve Edebiyat Anabilim Dal mezunlar, dier artlar tamalar kaydyla Trk Dili ve Edebiyat alanna bavuru yapabilecektir.

-Yksekretim Kurulu Bakanlnn 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayl karar dorultusunda, Trkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti hukukuna gre kurulmu olan niversitelerden mezun olanlar hakknda aadaki ekilde ilem yaplacaktr:

a) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetindeki niversitelerden 2011-2012 retim yl bahar yarylndan nce mezun olanlar, Yksekretim Kurulu Bakanlna bavurarak denklik ya da yksekrenimlerinin geerli olduuna dair belge alacaktr. Adaylar alacaklar bu belgelerden biriyle retmenlik bavurusunda bulunabilecek;belge ibraz edemeyen adaylar ise bavuruda bulunamayacaktr.

b) 2011-2012 retim yl bahar yarylndan itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yzne mezun olduklar yksek retim kurumuna SYM tarafndan yerletirildiklerinin Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti Milli Eitim ve Kltr Bakanl tarafndan onaylanm olmas gerekecektir.

-Azerbaycan Devlet Medeniyet ve nce Sanat niversitesi ile Azerbaycan Devlet Kltr ve Gzel Sanatlar niversitelerinin Mzik retmenlii blmnden lisans derecesi ile mezun olup retmenlik meslek bilgisi alannda yaplan seviye tespit snavnda 50 ve zeri puan alarak baarl olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri halinde mzik alanna kaynak gsterilen yksekretim programlarndan mezun olanlar ile birlikte deerlendirilecek; belge ibraz edemeyenler ise alanlarnda belirlenen taban puann zerinde puan almalar kaydyla alan mezunlarnn atanmalarndan sonra deerlendirilmek zere bavuru yapabilecektir.

-braz edilen denklik belgelerinde "retmen atamalarnda geersizdir." erhi bulunanlarn bavurular kabul edilmeyecektir.

G. Pedagojik formasyon

-Bavurularda geerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

a) Ortaretim alan retmenlii tezsiz yksek lisans diplomas ya da belgesi,

b) En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikas (1993-1994 retim yl ve daha ncesinde dzenlenen 18 ve st kredilik belgeler de kabul edilecektir),

c) lkretim Snf retmenlii Sertifikas (33 kredilik),

)ngilizce retmenlii Sertifikas

d) Lisans mezunu olmadan nce meslek yksekokullarnda renim grenlerin bu srede aldklar Pedagojik Formasyon Belgesi.

- Herhangi bir retmenlik alannda alnan pedagojik formasyon eitimi,dier alanlar iin de geerli saylacaktr.

- Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti ile yurt dndaki niversitelerden alnan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yksekretim Kurulu Bakanlnca denklii kabul edilmedii srece geerli olmayacaktr. Ancak, T.C. Yksekretim Kurulu Bakanlnn izniyle Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetindeki yksek retim kurumlarnda alan pedagojik formasyon eitimini baaryla tamamlayanlardan ayrca denklik belgesi istenmeyecektir.

- retmenlik bavurularnn son gn itibaryla pedagojik formasyon eitimini baar ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi dzenlenemeyenler, eitimde baarl olduklarna ilikin ilgili niversiteden alacaklar belge ile bavuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik bavuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri blmne, aldklar bu belgenin tarih ve saysn girecektir.

- Eitim fakltesi mezunlar, resmi eitim kurumlarnda retmenlikte adayl kaldrlm olanlar ve devlet niversitelerinde (vakf niversiteleri hari) en az iki yl sreyle retim yesi, retim grevlisi, okutman, uzman ve aratrma grevlisi olarak alm olanlardan pedagojik formasyon belgesi istenmeyecektir.

. Onay ilemleri

- l milli eitim mdrlklerinde, atamalardan sorumlu il milli eitim mdr yardmcs veya ube mdrnn bakanlnda; atama, zlk ve bilgi ilem blmlerinde grevli ve retmen atama ve yer deitirme mevzuatnda yetkin personelden "Bavuru Onay Komisyonu" oluturulacaktr. l milli eitim mdrlnce retmenlik bavurularnn kabul edilmesi ve onaylanmasna ynelik ilemler iin ile milli eitim mdrlklerinde de Bavuru Onay Komisyonlar oluturulabilecektir.

-Bavuru ve onay ilemlerine ynelik hususlarda gerekli nlemler, il/ile milli eitim mdrlklerince alnacaktr.

-Elektronik Bavuru Formunda, adayn mezuniyet belgesinin tarihi ile Teknoloji ve Tasarm alan retmenliine ilk defa atanmak zere bavuru yapacaklar iin ek olarak "niversiteye kayt tarihi nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasnda farkllk bulunmas durumunda, kaydetme ilemi srasnda uyar mesaj gelecektir. Bu durumda aday giri ekran ile onay ekranndaki bilgilerin uygunluu salanacaktr.

-Onay modlnde, adayn semi olduu yksekretim program iin gerekli olan belgeler ile aklamalar ieren uyar alanlar bulunmaktadr. Bu alanlarn iaretlenmesi zorunludur. Bu ilem Bakanln onay yetkili kullancs tarafndan, uyarlarn okunduu anlamn tamakta olupevrak incelemesi srasnda iaretlenmi olan uyarlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

-Adayn Elektronik Bavuru Formunda semi olduu yksekretim program, eitim fakltesi dndaki bir program ise; onay ekranna "Pedagojik Formasyon Belgesi var m?" sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar iin bu alann iaretlenerek belge tarih ve saysnn girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarnda "Pedagojik Formasyon Grmtr." ifadesi bulunan adaylarn, renimleri sresince ka kredilik pedagojik formasyon dersi aldklarn gsterir belgeyi mezun olduklar fakltelerden almalar ve bu belgenin "tarih" ve "say"sn girmeleri zorunludur.

-Pedagojik formasyon eitimini baar ile tamamlayan ancak formasyon belgesi dzenlenemeyenler, baarl olduklarna ilikin ilgili niversiteden alacaklar yaznn tarih ve saysn elektronik bavuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri blmne girecektir. Pedagojik formasyonbelgesi greve balama esnasnda ibraz edilmek zorundadr. Pedagojik formasyonbelgesini ibraz edemeyenlerin atamas iptal edilecektir.

-Pedagojik formasyon belgesinde belge "says"nn olmamas durumunda ekranda say alanna 0 (sfr) girilecektir.

-retmenlikten ya da memurluktan ayrlanlarn, grevden ayrl nedenine gre yasal alt aylk veya bir yllk bekleme sresini doldurup doldurmadklarna dikkat edilecektir. 2547 sayl Kanun, dier personel kanunlar ve kanunlardaki zel hkmlere tabi olarak almakta iken grevinden ayrlanlar bakmndanalt aylk veya bir yllk bekleme sresi aranmayacaktr.

- Elektronik Bavuru Formunda fotoraf bulunmayan adaylarn, fotoraflarnn Bavuru Formuna yanstlmas gerekmektedir. Bu adaylarn fotoraflarnn, tarayc araclyla 5KB gememek zere taranarak onay ilemi srecinde Forma aktarlmas salanacaktr.

-Onaylama ilemi sonulandktan sonra Elektronik Bavuru Formunun adet kts alnarak nshalaryla birlikte adaya veya vekalet verilen kiiye imzalatlacaktr. Onaylanan Bavuru Formunun iki nshas belge asllar ile birlikte adaya geri verilecek, dier nshasna bu belgelerin birer fotokopisi ilitirilmek suretiyle iki yl sreyle muhafaza edilecektir.

-Onaylanm Bavuru Formunu yanl doldurduunu (tercihler hari) sonradan beyan ederek yanlln dzeltilmesini bavuru sresi iinde yazl olarak isteyen adaylarn belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluu halinde bavurular reddedilerek yeniden bavuruda bulunmalar salanacak ve uygun bavurular onaylanacaktr.

-Bavuru onay srecine ilikin i ve ilemlerden, il/ile milli eitim mdrleri dahil olmak zere bavuru onay komisyonunda grevli il milli eitim mdr yardmcs veya il/ile ube mdr ile grevli personel birlikte sorumlu olacaktr.

-Adaylarn bavuru onaylama ilemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayl retmenlik alanlar, atama ve ders okutma esaslarnngeici maddeleri de dahil olmak zere ilgili maddeleri veeki izelge ile bu izelgede mezun olunan yksekretim programlar/fakltelere gre belirlenen ncelik durumlar dikkate alnarak yaplacaktr.

-Onay ilemi srasnda geerlilii konusunda tereddt edilen belgeler, taraycdan geirilerek nsan Kaynaklar Genel Mdrl retmen Atama Daire Bakanlna e-posta ekinde gnderilecek ve yaplacak deerlendirme sonucuna gre ilem yaplacaktr.

H. Atamalar

. lk Atama

-Bavuruda bulunan adaylarn atamalar, alanlar baznda 2014 KPSSP10 veya 2014 KPSS121 puan stnl esasna gre tercihleri de dikkate alnmak suretiyle yaplacaktr.

-Atamalarda ncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarna gre mezuniyetleri itibaryla atanaca alana kaynak olarak gsterilen yksekretim programlar mezunlar ile kaynak yksekretim programlarndan mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye Kurulu grleri erevesinde bu duyuruda ayn alana kaynak gsterilen program mezunlar ile birlikte deerlendirilecei belirtilenlere verilecektir. retmen ihtiyacnn bu adaylar ile karlanamamas halinde, mezuniyeti atanaca alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan adaylar da KPSS puan stnl esasna gre tercihleri dorultusunda atanabilecektir.

-Adaylarn KPSS puanlarnn eit olmas durumunda atamas yaplacak adayn seiminde; srasyla alan bilgi snav yaplan alanlarda retmenlik alan bilgisi testindeki doru cevap says fazla olana, eitim bilimleri testindeki doru cevap says fazla olana, bunun da eit olmas durumunda KPSS de srasyla genel kltr ve genel yetenek testlerindeki doru cevap says fazla olana ncelik verilecek; eitliin devam halinde atanacak aday bilgisayar kuras ile belirlenecektir.

2. Aktan ve kurumlar aras yeniden atama

-Atamalar, bavuruda bulunanlarn retmenlikteki veya yksekretim kurumlarndaki hizmet sreleri fazla olana ncelik verilmek suretiyle, memuriyetteki hizmet sreleri esas alnarak alanlar itibaryla ayrlan kontenjan snrllnda tercihler de dikkate alnmak suretiyle yaplacaktr.

-Atamalarda adaylarn hizmet srelerinin eit olmas durumunda retmenlie daha nce balayana ncelik verilecek; eitliin devam halinde atanacak aday bilgisayar kuras ile belirlenecektir.

3. Milli sporcularn atamas

- Milli sporcularn beden eitimi retmenliine atamalar, Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrlnn 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayl yazs eki listeye gre hazrlanan EK-3 Milli Sporcularn Atamalarnda Esas Alnacak ncelik Sralamas Tablosunda belirtilen ncelik sralamasna gre yaplacaktr. Sz konusu Tabloda belirtilen ncelik sralamasnda eitlik olmas halinde, atanacak adayn seiminde mezuniyet tarihi nce olana, bunun da eit olmas halinde ya byk olana ncelik verilecektir.

-Atamalar 6 UBAT 2015 tarihinde yaplacaktr.

I. Atamalarn duyurulmas, tebligat ve greve balama

1. Bilgisayar ortamnda gerekletirilen atama sonular, atamalarn yapld tarihte Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktr.

2. Atama kararnameleri, il milli eitim mdrlklerine internet ortamnda gnderilecektir. Atamas yaplanlarn bavuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayl Tebligat Kanununa gre elektronik ortamda tebligat yaplacaktr.

3. Atamas yaplanlar, aada belirtilen belgeler ile birlikte atandklar il milli eitim mdrlklerine bavurarak greve balama talebinde bulunacaktr. stenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler greve balatlacak; belgelerinde eksiklik grlenler ya da belgeleri eksik olanlar greve balatlmayacaktr.

4. Tebligat beklemeksizin greve balamak isteyen retmen adaylar, atandklar il milli eitim mdrlklerine istenilen belgelerle bavurmak suretiyle greve balayabilecektir.

5. Elektronik Bavuru Formundaki beyanlar ile ibraz ettikleri belgeler il milli mdrlklerince deerlendirilecek, greve balatlmasna engel hali bulunmayanlar greve balatlacak; greve balatlmasnda tereddde dlenler ise deerlendirilmek zere nsan Kaynaklar Genel Mdrl retmen Atama Daire Bakanlna bildirilecektir.

6.Sabka sorgulama belgesinde "Adli sicil kayd vardr" ibaresi bulunanlara ait sabka sorgulama belgesi ile buna ilikin mahkeme karar temin edilerek nsan Kaynaklar Genel Mdrl retmen Atama DaireBakanlna gnderilecektir. Bu adaylar hakknda Bakanlkta oluturulan Sicil Kaydn nceleme Komisyonunun verecei karar dorultusunda ilem yaplacaktr.

7. Bavurusunda salk durumu ynnden grev yapmasna engel bir durumu olmadn beyan etmekle birlikte, greve balama esnasnda salk durumunun retmenlik grevini yapmasna engel oluturaca hususunda tereddt oluan aday greve balatlmayp; adaydan, yurdun her blgesinde ve iklim artlarnda retmenlik yapabileceine ilikin tam teekkll bir hastaneden alaca salk kurulu raporu istenecektir.

8. retmen olarak atamas yaplanlardan greve balama ilemi esnasnda aadaki belgeler

istenir:

a) Bu duyuruda bavuru esnasnda istenecei belirtilen belgeler,

b) Son alt ay iinde ekilmi vesikalk fotoraf (2 adet),

10

c) Mal bildirimi (il milli eitim mdrlklerinden temin edilecektir),

) Elektronik Bavuru Formunun onayl rnei,

d) Milli sporcular, yukardaki belgelerin yannda elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayl Resmi Gazete de yaymlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasnda dzenlenen/denklik ilemleri yaplan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onayl rnei,

e) Bavuru esnasnda Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yaz ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

f) Dier kamu kuramlarnda grev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanm muvafakat belgesi.(Ek-4/a yaz erevesinde alnan Ek-4/b muvafakat belgesi)

. Greve balamayanlar hakknda yaplacak ilemler

- retmen olarak atamas yaplanlardan bavurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayl Tebligat Kanununa gre elektronik posta yoluyla tebligat yapld halde yasal sre iinde greve balamayanlarn atamalar, 657 sayl Kanunun 62 ve 63 nc maddelerine gre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandklar tarihten itibaren 1 (bir) yl gemeden retmenlie yeniden atanmak zere bavuramayacaktr.

EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR LE BAVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LSTES (2015 UBAT)

SN

KOD

ALAN ADI

Taban

Puan

ilk Atama

Aktan Atama ve Kurumlararas Yeniden Atama

Milli Sporcu

TOPLAM

1

7028

Adalet

50

6

1

7

2

7030

Aile ve Tketici Hizmetleri

50

2

1

3

3

2246

Almanca

50

94

1

95

4

7092

Arapa

50

27

1

28

5

4933

Bahecilik

50

1

1

2

6

2265

Beden Eitimi

50

514

3

57

574

7

1119

Biliim Teknolojileri

50

422

3

425

8

1123

Biyoloji

50

397

3

400

9

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

1

1

10

1963

Bro Ynetimi

50

35

1

36

11

1207

Corafya

50

256

2

258

12

4927

ince

50

1

1

13

4936

ocuk Geliimi ve Eitimi

50

55

1

56

14

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

5

1

6

15

7031

Denizcilik/Gemi Ynetimi ve Kaptanl

50

6

1

7

16

7034

Denizcilik/Su rnleri

50

1

1

17

1245

Din Klt. ve Ahl.Bil.

50

1.033

1.040

18

4942

Elence Hizmetleri

50

2

1

3

19

7035

El San.Tek/El Sanatlar

50

61

1

62

20

7036

El San.Tek/Nak

50

82

1

83

21

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

101

1

102

22

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

50

13

1

14

23

7039

Endstriyel Otomasyon Teknolojileri

50

4

1

5

24

1371

Felsefe

50

79

1

80

25

1386

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50

745

750

26

1390

Fizik

50

258

260

27

1417

Franszca

50

3

1

4

28

4951

Gazetecilik

50

2

1

3

29

7040

Gemi Yapm/elik Gemi Yapm

50

1

1

2

30

7042

Gemi Yapm/Gemi Ressaml

50

1

1

31

7041

Gemi Yapm/Gemi Tesisat

50

1

1

32

7043

Gemi Yapm/Tekne ve Yat Yapm

50

1

1

2

33

7044

Gda Teknolojisi

50

30

1

31

34

4954

Giyim retim Teknolojisi

50

64

1

65

35

7102

Grsel Sanatlar

50

119

1

120

36

7046

Grafik ve Fotoraf/Fotoraf

50

1

1

2

37

7045

Grafik ve Fotoraf/Grafik

50

12

1

13

38

4957

Gzellik ve Sa Bakm Hizmetler

50

1

1

2

39

4958

Halkla ilikiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

7

1

8

40

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

1

1

41

7097

Harita-T apu-Kadastro/Harita-T apu-Kadastro T eknii

50

1

1

2

42

4959

Hasta ve Yal Hizmetleri

50

10

1

11

43

7048

Hayvan Sal

50

1

1

44

7099

Hayvan Yetitiricilii

50

1

1

45

1230

I.H.L. Meslek Dersleri

50

84

1

85

46

1715

ilkretim Matematik Or.

50

1.043

7

1.050

47

1524

ngilizce

50

1.423

7

1.430

48

7050

inaat Tek./Yap Dekorasyon

50

1

1

49

7049

inaat Tek./Yap Tasarm

50

4

1

5

50

4899

spanyolca

50

2

1

3

51

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

288

290

52

4967

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

50

19

1

20

53

4968

Kuyumculuk Teknolojisi

50

8

1

9

54

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

1

1

2

55

7056

Makine Tek/Makine Model

50

4

1

5

56

7055

Makine Tek/Makine Ressaml

50

2

1

3

57

7054

Makine Tek/Makine ve Kalp

50

29

1

30

SN

KOD

ALAN ADI

Taban

Puan

lk Atama

Aktan Atama- Kurumlararas Yeniden Atama

Milli Sporcu

TOPLAM

58

1700

Matbaa

50

12

1

13

59

2353

Matematik

50

696

4

700

60

4972

Metal Teknolojisi

50

27

1

28

61

7104

Metalrji Teknolojisi

50

3

1

4

62

7095

Mobilya ve I Mekan Tasarm

50

77

1

78

63

4975

Motorlu Aralar Teknolojisi

50

61

1

62

64

4976

Muhasebe ve Finansman

50

97

1

98

65

1822

Mzik

50

432

3

435

66

4439

Okul ncesi Ort

50

894

6

900

67

7106

zel Eitim

50

357

3

360

68

4979

Plastik T eknolojisi

50

2

1

3

69

2368

Psikoloji

50

1

1

2

70

7061

Ray.Si s.Tek/Ray.Si s.Elektrik-Elektronik

50

1

1

71

7062

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.naat

50

1

1

72

7065

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.letme

50

1

1

73

7063

Ray. Sis.Tek./Ray. Sis.Makine

50

1

1

74

7103

Rehberlik

50

745

5

750

75

4883

Rusa

50

5

1

6

76

4901

Salk Bilgisi

50

4

1

5

77

7088

Salk/Acil Salk Hizmetleri

50

17

1

18

78

7090

Salk/Anestezi ve Reanimasyon

50

1

1

79

7073

Salk/Di Protez

50

1

1

80

7074

Salk/Hemirelik

50

18

1

19

81

7072

Salk/Ortopedik Protez-Ortez

50

1

1

82

7089

Salk/Salk Hizmetleri Sekreterlii.

50

2

1

3

83

7069

Salk/Tbbi Laboratuvar

50

1

1

84

1959

Sanat Tarihi

50

1

1

85

7077

Sanat ve Tasarm/Dekoratif Sanatlar

50

2

1

3

86

7075

Sanat ve Tasarm/ Mekan Dekorasyon

50

3

1

4

87

4996

Seramik ve Cam Teknolojisi

50

6

1

7

88

2403

Snf retmenlii

50

1.315

7

1.322

89

2510

Sosyal Bilgiler

50

531

3

534

90

7079

Tarm Tek./Bahe Peyzaj

50

1

1

91

7078

Tarm Tek./Bahe ve Tarla Bitkileri

50

3

1

4

92

7080

Tarm Tek./Tarm Makineleri

50

1

1

93

2036

Tarih

50

302

2

304

94

7101

Tasarm Teknolojileri

50

1

1

2

95

4900

Teknoloji ve Tasarm

50

119

1

120

96

7081

Tekstil Tek./Tekstil

50

12

1

13

97

7084

Tekstil Tek./Tekstil Terbiye

50

1

1

98

7105

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj

50

7

1

8

99

4988

Tesisat Teknolojisi ve klimlendirme

50

13

1

14

100

1283

Trk Dili ve Edebiyat

50

696

4

700

101

2143

Trke

50

904

6

910

102

7087

Uak Bakm/Uak Gvde-Motor

50

5

1

6

103

7086

Uak Bakm/Uak Elektronii

50

1

1

2

104

4991

Ulatrma Hizmetleri

50

7

1

8

105

7107

Yaayan Diller ve Leheler( Kurmani)

50

7

1

8

106

7108

Yaayan Diller ve Leheler( Zazaki)

50

2

2

107

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

50

1

1

2

108

4992

Yiyecek ecek Hizmetleri

50

28

1

29

GENEL TOPLAM

14.793

150

57

15.000

memurlar.net16 Ekim 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR
 Bravo  Neslihan   /    2015-01-28
 13 senemiz yendi kendi abalarmzla ayakta kalmaya alyoruz yazklar olsun bu neyin Atamas ltfen artk bizi kurtarn bu sefaletten bounam okuduk ne olucaz byle?!!!

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    TFF 2. Lig'de hafta ii mesaisi
    Mehmet elik'ten bronz madalya
    Akut bronit nedir?
    Cumhurbakan Erdoan sahaya kyor
    Galatasaray, CAS'a bavurdu
    Uluslar Ligi'nde gecenin sonular
    ukurova Basketbol galibiyetle balad
    Fenerbahe rahat kazand
    Gaziantep Basketbol'da transfer
    Cumhurbakanmzn adna yakr bir tur oldu
    Rzgar srfne ala Kubat damgas
    Galatasaray'dan ''men iddialarna'' sert yant
    A Milli Futbol Takm umudunu kaybetmedi
    Antalya'da Dnya Bilek Grei ampiyonas heyecan
    Beikta'ta sakatlk oku!
    Lucescu'nun milli takm istatistikleri
    Nar kabuunun salmza faydalar nelerdir?
    Fenerbahe'de Cocu ilk 11'i deitiriyor
    PFDK ceza yadrd! Tam 975 bin 500...
    Galatasaray bugn CAS'a gidiyor

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr