YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Galatasaray son eyrekte kopard
Manset Alti Haberleri
ubat atamas duyurusu ve kontenjanlar
30 Bin retmen atamasndaki bran dalm kontenjanlar akland.
Google+   Kategori: KPSS
  Tarih: 27.01.2016
- Bu haber 376 kez okundu.

2016 YILI UBAT DNEM RETMENLK N BAVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlmza bal eitim kuramlarnn retmen ihtiyacnn karlanmasna ynelik olarak ilk atama, yeniden atama ve kurumlar aras yeniden atama ve milli sporcularn atamas kapsamnda Ek-1 Atama Yaplacak Alanlar ile Bavuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 30.000 retmen kadrosuna atama yaplmak zere bavuru alnacaktr.

Bavuru ve atamaya ilikin i ve ilemler aada belirtilen aklama erevesinde yrtlecektir.

A. Aday retmenlie/retmenlie atanacaklarda, 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlarn yannda;

1- Trk vatanda olmak (Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti vatandalar iin Trk vatanda olma art aranmayacaktr.),

2- Mezun olunan yksekretim programnn, Talim ve Terbiye Kurulunun retmenlie atanacaklarn tespitine ilikin kararna gre atama yaplacak alana uygun olmak,

3- retmenlie kaynak tekil eden yksekretim programlarndan mezun olanlarn ihtiyac karlamad alanlara atanacaklar hari olmak zere, Ortaretim Alan retmenlii Tezsiz Yksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Program/Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Programndan birinin baaryla tamamlam olmak,

4- Yurt dndaki yksekretim kuramlarndan mezun olanlarn, Yksekretim Kurulu Bakanlnca yksekrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt iindeki yksekretim kurumlarna veya programlarna denkliinin kabul edilmi olmak,

5- lk atama kapsamnda atanacaklarn, 2015 yl Kamu Personel Seme Snavnda atanaca alan iin puan trleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibaryla belirlenen taban puan ve zerinde puan alm olmak,

6- Devlet memurluundan veya retmenlik mesleinden karlmay gerektiren bir ceza alnmam olmak,

7- retmenlie daha nce atand halde grevine balamam olanlar bakmndan, bavuru tarihinin son gn itibaryla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yllk bekleme sresini doldurmu olmak,

8- Adaylk dnemi iinde grevine son verilenlerden (salk durumu hari), grevden ayrld tarihten balamak zere son bavuru tarihi itibaryla yl gemi olmak

zel artlar aranacaktr.

-Yeniden atama ve kurumlar aras yeniden atama kapsamnda bavuruda bulunacaklarda, KPSS snavna katlm olma ve pedagoji formasyon belgesine sahip olma artlar aranmayacaktr.

B- lk atama kapsamnda;

Kamu Personel Seme Snavnda atanaca alana gre belirlenen taban puan ve zerinde puan alm olmalar artyla;

-Resmi eitim kuramlarndaki retmen kadrolarna ilk defa atanacaklar,

-zel okullar dahil olmak zere, zel retim kurumlarnda grev yapanlardan resmi eitim kurumlarna ilk defa retmen olarak atanacaklar,

-Vakf veya zel niversitelerde grev yapanlardan resmi eitim kuramlarna ilk defa retmen olarak atanacaklar,

-Bakanlk veya dier Kamu kurum ve kurulularnda halen aday veya asl Devlet memuru olarak grev yapanlar,

-retmen veya Devlet memuru olarak grev yapmakta iken adayl kaldrlmadan grevlerinden ayrlanlar,

-Devlet memurluunda adayl kaldrldktan sonra grevlerinden ayrlanlar,

-retmen veya Devlet memuru olarak grev yapmakta iken adaylk dneminde baarsz olmalar nedeniyle grevine son verilenler,

-Kamu kurum ve kurulularnda kanun veya kanun hkmnde kararnameler kapsamnda (399 sayl KHK dahil) szlemeli personel statsnde alanlar,

-Dier personel kanunlarna ve zel kanunlara tabi olarak alanlar

aday retmenlie atanmak zere bavuruda bulunabilecektir.

Resmi eitim kuramlarnda retmenlikte adayl daha nce kaldrlm olanlardan yeniden atama ve kurumlar aras yeniden atama yoluyla retmenlie atanabilme niteliklerini tayanlar, istemeleri halinde ilk atama kapsamnda da bavuruda bulunabilecektir. Ancak, bavuruda ilk atama ya da yeniden atama ve kurumlar aras yeniden atama usullerinden yalnzca birini tercih edebilecektir.

C. Yeniden atama ve kurumlar aras yeniden atama kapsamnda;

1- Yeniden atama

a) Devlet memurluundan ayrlm olanlar, daha nce resmi kuramlarda eitim ve retim hizmetleri snfna dahil retmen unvanl kadroda adaylklarnn kaldrlm olmas artyla,

b) Devlet niversitelerinde en az iki yl retim yesi, retim grevlisi, okutman, aratrma grevlisi ve uzman olarak grev yaptktan sonra bu grevlerden ayrlanlar, mezun olduklar alanlarn Talim ve Terbiye Kurulunun retmenlie atanacaklarn tespitine ilikin kararna gre atama yaplacak alana uygun olmas artyla,

retmen olarak atanmak zere yeniden atama kapsamnda bavurabilecektir.

2- Kurumlar aras yeniden atama

a) Kamu kurum ve kurulularnda halen grev yapmakta olanlar, daha nce resmi kurumlarda eitim ve retim hizmetleri snfna dahil retmen unvanl kadroda adaylklarnn kaldrlm olmas artyla,

b) Devlet niversitelerinde halen grev yapmakta olanlardan en az iki yl retim yesi, retim grevlisi, okutman, aratrma grevlisi ve uzman olarak grev yapm olanlar, mezun olduklar alanlarn Talim ve Terbiye Kurulunun retmenlie atanacaklarn tespitine ilikin kararna gre atama yaplacak alana uygun olmas artyla,

retmen olarak atanmak zere kurumlar aras yeniden atama kapsamnda bavurabilecektir.

. Milli sporcularn atamas

Milli sporculardan aada belirtilen uluslararas yarmalardan;

a) Olimpiyat Oyunlar, Parolimpik Oyunlar, Dnya niversiteleraras Spor Oyunlar (Universiade), Akdeniz Oyunlar ile Dnya Askeri Oyunlarnda bireysel veya takm halinde yarmalarda ilk dereceye girenler,

b) Uluslararas Olimpiyat Komitesinin tand spor dallarnn bykler, genler veya mitler kategorilerinde Dnya veya Avrupa ampiyonalar ile Uluslararas Askeri Sporlar Konseyince yaplan Dnya veya Avrupa ampiyonalarnda ilk dereceye girenler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarmalarn takm sporlarnda en az on kez lkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi alm olanlar,

renim ve dier artlar tamalar kaydyla KPSS puan art aranmakszn beden eitimi alannda aday retmenlik iin bavuruda bulunabilecektir.

- Bu kapsamda yaplan bavurular, ncelikle Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrlnce adayn milli sporculuu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktr. Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan bavurular, Elektronik Bavuru Formunda aday tarafndan seilmi olan il milli eitim mdrlndeki onay brosunun onay ekranna yansyacaktr. Adaylar ya da vekalet verilen kii gerekli belgeler ile birlikte bavuru onay iin tercih edilen il milli eitim mdrlne bavuracaktr. l milli eitim mdrlkleri, belge kontrolnden sonra retmenlie atama artlarn tad tespit edilenlerin bavurularn elektronik ortamda onaylayacaktr. Bavurular onaylandktan sonra geerlilik kazanacaktr.

D. Bavuru

- Bavuru ve atama ilemleri elektronik ortamda gerekletirilecektir.

- Elektronik Bavuru Sayfas "lk atama", "Yeniden atama ve kurumlar aras yeniden atama" ve "Milli sporcularn atamas" eklinde ayr ayr dzenlenmitir. Adaylar durumlarna uygun atama eidini semek suretiylehttp://mebbis.meb.gov.trve http://ikgm.meb.gov.tradreslerindeki Elektronik Bavuru Formunu kullanarak 2-8 ubat 2016 tarihleri arasnda bavurularn yapacaktr.

lk atama ve milli sporcularn atanmas kapsamnda aday retmen olarak atanacaklarn bavurulan iki aamal olarak alnacaktr. Birinci aama bavurular 2-8 ubat 2016 tarihleri arasnda eitim kurumu tercihi, ikinci aama bavurular ise yetitirilmek zere grev yapacaklar il tercihleri 15-18 ubat 2016 tarihinde alnacaktr.

Resmi kurumlarda eitim ve retim hizmetleri snfna dahil retmen unvanl kadroda daha nce adaylklar kaldrlm olanlar, Devlet niversitelerinde en az iki yl retim yesi, retim grevlisi, okutman, aratrma grevlisi ve uzman olarak grev yapm olanlar ile Milli Eitim Bakanl retmen Yetitirme ve Gelitirme Genel Mdrlnn 12/05/2015 tarihli ve 2015/13 sayl Genelgesinde yaplan aklamalar erevesinde zel retim kurumlarnda retmenlik mesleinde adayl kaldrlm olanlar aday retmen saylmayacaklarndan ikinci aama tercihinde bulunmayacaktr.

- Trke, lkretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Trk Dili ve Edebiyat, Tarih, Corafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kltr ve Ahlak Bilgisi, Yabanc Dil (Almanca, ngilizce), Rehberlik ve Snf retmenlii alanlarna bavuruda bulunacak adaylar, atanacaklar alanda KPSSP121 puan trnden taban puan ve zerinde puan alm olmalar kaydyla bavurabilecektir.

- Yukarda saylanlarn dndaki alanlara atanacaklar ise, KPSSP10 puan trnde atanacaklar alan iin belirlenen taban puan ve zerinde puan alm olmalar kaydyla bavurabilecektir.

- Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak tekil eden adaylar, atanabilecekleri alan iin ngrlen KPSS sonucu esas alnmak zere sadece bir alana bavuruda bulunabilecektir.

- Adaylar, elektronik ortamda yaptklar bavurular ve bu bavurulara ilikin Elektronik Bavuru Formunun ktsn, ahsen ya da noter araclyla vekalet verecekleri kiiler vastasyla il/ile milli eitim mdrlklerine onaylatacaktr.

- Bavurularda asl ibraz edilen belgelerin birer rnei il/ile milli eitim mdrlklerince onaylanarak teslim alnp asllar adaylara geri verilecektir.

- Atama srecinin zamannda sonulandrlmas bakmndan bavurularn, bavurunun yapld gn ya da bavurunun son gnne rastlayan gn hari bir sonraki gn mesai saatleri iinde bavuru brolarna onaylatlmas zorunludur. Bu sre ierisinde onaylatlmayan bavurular geersiz saylacaktr. Bu durumdaki adaylar, yeniden bavuru yaparak bavuru sresi ierisinde bavurularn onaylatacaktr.

-retmenlikten ayrlm olanlar; Bakanlka en son dzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana, renimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlka en son dzenlenen kararnamelerinde iki alan yazl olanlar, bu alanlardan yalnzca renimleri itibaryla atanabilecekleri alana, uygulamadan kaldrlan alann retmenleri ise renimleri itibaryla atanabilecekleri alana yeniden atanmak zere bavuruda bavurabilecektir.

-Elektronik Bavuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktr. Adaylardan bavuru ekrannda karlalan uyarnn yanl olduunu iddia edenler bu durumu, Ek-2 Dileke ile nsan Kaynaklar Genel Mdrlne (retmen Atama Daire Bakanl) faks yoluyla (Faks No: 0 312 418 03 81) ya da il milli eitim mdrlklerince "e-posta" yoluyla bildirecektir.

-Adaylarn bavurularnn il/ile milli eitim mdrlklerince onaylanmasndan sonra yapacaklar bilgi ve beyan dzeltme talepleri dikkate alnmayacaktr.

-Elektronik Bavuru Formuna adaylarn kimlik bilgileri ile KPSS puanlar yanstlmtr. Adaylar atama biimlerini, alanlarn, mezun olduklar yksekretim programlarn, bavuruyu onaylatacaklar il/ile ve adres bilgileri ile tercihlerini sz konusu form zerinde belirteceklerdir.

-Bakanlmz retmen kadrolarnda adaylklar kaldrldktan sonra grevden ayrlanlar ile resmi eitim kurumlarnda retmenlikte adayl kaldrldktan sonra dier kamu kurumlarna atanp halen bu kurumlarda grev yapanlar, ayrldklar eitim kurumunu/halen grevli olduklar kurumu, alanlarn, mezun olduklar yksekretim programlarn, bavurularn onaylatacaklar il/ileyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet srelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini Elektronik Bavuru Formunda belirtecektir. Bavuru onay makamlar, adaylarn hizmet belgesi ile hizmet srelerini karlatrarak geree aykr bavurular onaylamayacak; varsa yaplm olan atamalar iptal edilecektir.

-Elektronik Bavuru Formu haricinde veya sresi dnda yaplan, il/ile milli eitim mdrlklerince onaylanmam olan, atama alan ve mezun olduu yksekretim program yanl girilerek yaplan bavurular ile bavuru artlarn tamad halde geree aykr belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerek durumunu gizleyerek yaplan bavurular geersiz saylacak; varsa yaplm olan atamalar iptal edilecektir.

-Bavuru tarihi itibaryla askerlik iin sevke tabi olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan retmen adaylar bavuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken retmenlie atananlar, halen askerde olduklarn ve muhtemel terhis tarihini gsterir bir belgeyi en ksa sre iinde dileke ekinde atandklar il milli eitim mdrlklerine gnderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay iinde greve balatlacaktr.

-Beden eitimi alanna kaynak olan blm mezunu retmen adaylarndan milli sporcu belgesi alm olanlarn bavurulan, (12/05/2011 tarihli ve 27932 sayl Resmi Gazete de yaymlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde dzenlenen/denklik ilemleri yaplan milli sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydyla) Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alnacaktr. Bavurular, Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrl ile il milli eitim mdrlklerince elektronik ortamda onaylandktan sonra deerlendirmeye alnacaktr.

-Yksekretim Kurulu Bakanlnn 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayl yazsnda; Yksekretim Yrtme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararnn iptal edildii belirtildiinden Seluk niversitesi Okul ncesi retmenlii ve Seluk niversitesi Anaokulu retmenlii Blm mezunu retmen adaylarnn, ocuk Geliimi retmenliine atanma ynndeki bavurulan onaylanmayacaktr.

- Bu duyuruda yaplan aklamalara ek olarak bavuru sresi iinde oluabilecek durumlar ile uygulamalara ynelik aklamalar Bakanlnhttp://ikgm.meb.gov.trinternet adresinde bavuru sresi iinde duyurulacaktr. retmen adaylarnn hak kaybna uramamalar bakmndan bu aklamalar takip etmeleri gerekmektedir.

1. Bavuruda istenecek belgeler

- Bavuruda adaylardan;

a) Lisans diplomas veya mezuniyet geici belgesinin asl veya onayl rnei,

b) Orta retim Alan retmenlii Tezsiz Yksek Lisans, Pedagojik Formasyon Program/ Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifikas, lkretim Snf retmenlii ya da ngilizce retmenlii Sertifikas programlarndan birini tamamladna ilikin belge veya bu belgenin onayl rnei,

c) Yurt dndaki yksek retim kuramlarndan mezun olanlarn, Yksekretim Kurulu Bakanlnca verilen yksekreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt iindeki yksekretim kurumlarna veya programlarna denklik belgesi,

) Felsefe blm mezunlarndan; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji blm mezunlarndan; 8 kredi mantk, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldna dair belgenin asl veya onayl rnei, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanlamaz.),

d) Bakanlmz dndaki kuramlarda aday ya da asl devlet memuru olarak alanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonu belgesi ve hizmet belgesi,

e) Devlet memurluunda adayl kaldrldktan sonra memuriyetten ayrlp ilk atama yoluyla bavuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonu belgesi ile en son ayrldklar kuramca dzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi zerinde grevden ayrlma nedeni aka belirtilecektir.),

f) retmenlikte adayl kaldrldktan sonra dier kamu kurum ve kurulularna geenler ile retmenlikte adayl kaldrldktan sonra ayrlanlardan atanmak zere bavuruda bulunacaklardan, kurumca onayl hizmet belgesi ile Milli Eitim Bakanlnca dzenlenmi en son atama kararnamesinin bir rnei (Daha nceki dnemlerde kararname dzenlenmeyen "okul ncesi retmenlii/ocuk geliimi ve eitimi retmenlii ile snf retmenleri" iin Bakanlka dzenlenen atama st yazs veya onay listenin ilgili sayfasnn fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi zerinde grevden ayrlma nedeni aka belirtilecektir.),

g) Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinden alnan retmenlik meslek bilgisi sertifikasnn, pedagojik formasyona edeer olduunu gsterir Yksekretim Kurulu Bakanl tarafndan verilmi belge,

) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve nce Sanat niversitesi ile Azerbaycan Devlet Kltr ve Gzel Sanatlar niversitesi Mzik retmenlii blmnden lisans derecesi ile mezun olanlardan, retmenlik meslek bilgisi alannda yaplan seviye tespit snavnda 50 ve zeri puan alarak baarl olduuna ilikin belge,

h) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandklar halde belge dzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandklarna ilikin ilgili niversiteden alacaklar yaz,

istenecektir.

- Kamu kurum ve kurulularnda grev yapan adaylardan bavuru esnasnda muvafakat belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan atamas yaplanlarn greve balama ilemleri esnasnda bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Adaylardan salk, askerlik ve adli sicil durumlarna ilikin belge istenmeyecek, Elektronik Bavuru Formunda beyan alnacaktr. Salk hari olmak zere dier belgelerden ilgili kamu kurumlarndan elektronik ortamda teyidi mmkn olmayanlar bavuruda adaylardan istenecektir. Adayn beyan ile teyit edilen belgeler arasnda eliki olduunun tespit edilmesi halinde durum deerlendirilerek bavuruya engel hali olmadna karar verilenlerin bavurusu kabul edilecektir.

E. Tercihler

- Aday retmenlie/retmenlie atama bavurusunda bulunacaklar, 652 sayl Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesinin nc fkras hkmn de gz nnde bulundurarak Elektronik Bavuru Formuna yanstlacak olan eitim kurumlan arasndan en fazla 40 (krk) eitim kurumunu tercih edebilecektir. Tercihler, ayn il ve/veya farkl illerde bulunan eitim kurumlar arasndan istenilen ncelikte yaplabilecektir. l veya ile milli eitim mdrlnce bavurular onaylanmadka adaylar tercih deiiklii yapabilecektir.

- Adaylar tercih d seenek olarak;

a) "Tercihlerim dndaki eitim kurumlarna atanmak istemiyorum."

b) "Tercihlerim dndaki eitim kurumlarna atanmak istiyorum."

seeneklerinden birini mutlaka iaretleyecektir.

- Tercihlerine atanamayan adaylardan (b) seeneini iaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan bo kalan eitim kurumlarna bilgisayar kurasyla atanmak zere deerlendirmeye alnacaktr.

lk atama ve milli sporcu kapsamnda aday retmen olarak atanacaklar, birinci aamada en fazla 40 (krk) eitim kurumu tercihinde, ikinci aama bavurularnda ise yetitirilmek istedikleri en fazla 10 (on) il tercihinde bulunacaktr.

- Biliim teknolojileri alanna atanmak zere bavuruda bulunan; bilgisayar ve retim teknolojileri retmenlii, matematik-bilgisayar blm, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi blm/bilgisayar teknolojisi ve biliim sistemleri blm ile bilgi teknolojileri blm mezunlar, mesleki ve teknik ortaretim kurumlar dndaki eitim kurumlarn tercih edecektir.

F. retmenlie atamaya kaynak programlar

- Yksekretim kurumlarndan mezun olanlarn hangi alan retmenliine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayl karar ve eki izelgeyle belirlenmitir. Bavuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaabilecekleri bu karar ve eki izelgeden renimlerine gre hangi alana atanabileceklerini grebilecektir.

- Eitimi ( ve Teknik Eitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan retmenliine, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayl karar eki izelgede kaynak gsterilen yksekretim programlarnda 2009-2010 retim yl ve daha nce renim grp mezun olanlar ile 2009-2010 retim ylndan nce Resim- retmenlii blmnden mezun olanlar ile bu retim ylnda ad geen blme kaytl olup daha sonra mezun olanlar "Teknoloji ve Tasarm" alanna bavuru yapabilecektir.

- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayl kararnda Denizcilik (Gemi Ynetimi ve Kaptanl) alanna kaynaklk eden Balklk Teknolojisi Mhendisliinden Mart 2014 tarihinden nce mezun olanlar ile bu tarihten nce ad geen blmde kaytl olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Ynetimi alanna birinci ncelikli olarak bavuruda bulunabilecektir.

- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayl kararnda Denizcilik (Gemi Makineleri) alanna kaynaklk eden Motor retmenlii, Otomotiv retmenlii/Eitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eitimi Blmnden Mart 2014 tarihinden nce mezun olanlar ile bu tarihte ad geen blmlerde renim grmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanna birinci ncelikli olarak bavuruda bulunabilecektir.

- Geleneksel Trk El Sanatlarnn adnn Geleneksel Trk Sanatlar olarak deitirildiine ilikin Yksekretim Kurulu Bakanlnn 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayl yazs ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayl yazs dorultusunda, alanlara kaynaklk etmede Geleneksel Trk El Sanatlar, Geleneksel Trk Sanatlar gibi kabul edilecektir.

- Yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olanlarn yksekreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt iindeki yksekretim kurumlarna veya programlarna denkliinin Yksekretim Kurulu Bakanlnca kabul edilmi olmas gerekmektedir.

- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararas Trk- Kazak niversitesi ile Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi mezunlarndan denklik belgesi istenmeyecektir.

- Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Trkoloji Blm, Kafkas niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi ada Trk Leheleri Blm ile Azerbaycan Trkesi ve Edebiyat Anabilim Dal mezunlar, dier artlar tamalar kaydyla Trk Dili ve Edebiyat alanna bavuru yapabilecektir.

-Yksekretim Kurulu Bakanlnn 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayl karar dorultusunda, Trkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti hukukuna gre kurulmu olan niversitelerden mezun olanlar hakknda aadaki ekilde ilem yaplacaktr:

a) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetindeki niversitelerden 2011-2012 retim yl bahar yarylndan nce mezun olanlar, Yksekretim Kurulu Bakanlna bavurarak denklik ya da yksekrenimlerinin geerli olduuna dair belge alacaktr. Adaylar alacaklar bu belgelerden biriyle retmenlik bavurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise bavuruda bulunamayacaktr.

b) 2011-2012 retim yl bahar yarylndan itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yzne mezun olduklar yksek retim kurumuna SYM tarafndan yerletirildiklerinin Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti Milli Eitim ve Kltr Bakanl tarafndan onaylanm olmas gerekecektir.

- Azerbaycan Devlet Medeniyet ve nce Sanat niversitesi ile Azerbaycan Devlet Kltr ve Gzel Sanatlar niversitelerinin Mzik retmenlii blmnden lisans derecesi ile mezun olup retmenlik meslek bilgisi alannda yaplan seviye tespit snavnda 50 ve zeri puan alarak baarl olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri halinde mzik alanna kaynak gsterilen yksekretim programlarndan mezun olanlar ile birlikte deerlendirilecek; belge ibraz edemeyenler ise alanlarnda belirlenen taban puann zerinde puan almalar kaydyla alan mezunlarnn atanmalarndan sonra deerlendirilmek zere bavuru yapabilecektir.

- braz edilen denklik belgelerinde "retmen atamalarnda geersizdir." erhi bulunanlarn bavurular kabul edilmeyecektir.

G. Pedagojik formasyon

- Bavurularda geerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

a) Ortaretim alan retmenlii tezsiz yksek lisans diplomas ya da belgesi,

b) En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikas (1993-1994 retim yl ve daha ncesinde dzenlenen 18 ve st kredilik belgeler de kabul edilecektir),

c) lkretim Snf retmenlii Sertifikas (33 kredilik),

) ngilizce retmenlii Sertifikas,

d) Lisans mezunu olmadan nce meslek yksekokullarnda renim grenlerin bu srede aldklar Pedagojik Formasyon Belgesi.

- Herhangi bir retmenlik alannda alnan pedagojik formasyon eitimi, dier alanlar iin de geerli saylacaktr.

- Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti ile yurt dndaki niversitelerden alnan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yksekretim Kurulu Bakanlnca denklii kabul edilmedii srece geerli olmayacaktr. Ancak, T.C. Yksekretim Kurulu Bakanlnn izniyle Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetindeki yksek retim kurumlarnda alan pedagojik formasyon eitimini baaryla tamamlayanlardan ayrca denklik belgesi istenmeyecektir.

- retmenlik bavurularnn son gn itibaryla pedagojik formasyon eitimini baar ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi dzenlenemeyenler, eitimde baarl olduklarna ilikin ilgili niversiteden alacaklar belge ile bavuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik bavuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri blmne, aldklar bu belgenin tarih ve saysn girecektir.

- Eitim fakltesi mezunlar, resmi eitim kuramlarnda retmenlikte adayl kaldrlm olanlar ve devlet niversitelerinde (vakf niversiteleri hari) en az iki yl sreyle retim yesi, retim grevlisi, okutman, uzman ve aratrma grevlisi olarak alm olanlardan pedagojik formasyon belgesi istenmeyecektir.

. Onay ilemleri

-Adaylar bavurularn Elektronik ortamda yaparak bavuru ktsn istenen belgeler ile birlikte il veya ile milli eitim mdrlklerinde oluturulan bavuru brolarna onaylatr.

- l milli eitim mdrlklerinde, atamalardan sorumlu il milli eitim mdr yardmcs veya ube mdrnn bakanlnda; atama, zlk ve bilgi ilem blmlerinde grevli ve retmen atama ve yer deitirme mevzuatnda yetkin personelden "Bavuru Onay Komisyonu" oluturulacaktr. l milli eitim mdrlnce retmenlik bavurularnn kabul edilmesi ve onaylanmasna ynelik ilemler iin ile milli eitim mdrlklerinde de Bavuru Onay Komisyonlar oluturulabilecektir.

- Bavuru ve onay ilemlerine ynelik hususlarda gerekli nlemler, il/ile milli eitim mdrlklerince alnacaktr.

- Elektronik Bavuru Formunda, adayn mezuniyet belgesinin tarihi ile Teknoloji ve Tasarm alan retmenliine ilk defa atanmak zere bavuru yapacaklar iin ek olarak "niversiteye kayt tarihi"nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasnda farkllk bulunmas durumunda, kaydetme ilemi srasnda uyar mesaj gelecektir. Bu durumda aday giri ekran ile onay ekranndaki bilgilerin uygunluu salanacaktr.

- Onay modlnde, adayn semi olduu yksekretim program iin gerekli olan belgeler ile aklamalar ieren uyar alanlar bulunmaktadr. Bu alanlarn iaretlenmesi zorunludur. Bu ilem Bakanln onay yetkili kullancs tarafndan, uyarlarn okunduu anlamn tamakta olup evrak incelemesi srasnda iaretlenmi olan uyarlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Adayn Elektronik Bavuru Formunda semi olduu yksekretim program, eitim fakltesi dndaki bir program ise; onay ekranna "Pedagojik Formasyon Belgesi var m?" sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar iin bu alann iaretlenerek belge tarih ve saysnn girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarnda "Pedagojik Formasyon Grmtr." ifadesi bulunan adaylarn, renimleri sresince ka kredilik pedagojik formasyon dersi aldklarn gsterir belgeyi mezun olduklar fakltelerden almalar ve bu belgenin "tarih" ve "say"sn girmeleri zorunludur.

- Pedagojik formasyon eitimini baar ile tamamlayan ancak formasyon belgesi dzenlenemeyenler, baarl olduklarna ilikin ilgili niversiteden alacaklar yaznn tarih ve saysn elektronik bavuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri blmne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi greve balama esnasnda ibraz edilmek zorundadr. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin atamas iptal edilecektir.

- Pedagojik formasyon belgesinde "belge says"nn olmamas durumunda ekranda say alanna 0 (sfr) girilecektir.

- retmenlikten ya da memurluktan ayrlanlarn, grevden ayrl nedenine gre yasal alt aylk veya bir yllk bekleme sresini doldurup doldurmadklarna dikkat edilecektir. 2547 sayl

Kanun, dier personel kanunlar ve kanunlardaki zel hkmlere tabi olarak almakta iken grevinden ayrlanlar bakmndan alt aylk veya bir yllk bekleme sresi aranmayacaktr.

- Elektronik Bavuru Formunda fotoraf bulunmayan adaylarn, fotoraflarnn Bavuru Formuna yanstlmas gerekmektedir. Bu adaylarn fotoraflarnn, tarayc araclyla 5KB gememek zere taranarak onay ilemi srecinde Forma aktarlmas salanacaktr.

- Onaylama ilemi sonulandktan sonra Elektronik Bavuru Formunun adet kts alnarak nshalaryla birlikte adaya veya vekalet verilen kiiye imzalattrlacaktr. Onaylanan Bavuru Formunun iki nshas belge asllar ile birlikte adaya geri verilecek, dier nshasna bu belgelerin birer fotokopisi ilitirilmek suretiyle iki yl sreyle muhafaza edilecektir.

- Onaylanm Bavuru Formunu yanl doldurduunu (tercihler hari) sonradan beyan ederek yanlln dzeltilmesini bavuru sresi iinde yazl olarak isteyen adaylarn belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluu halinde bavurular reddedilerek yeniden bavuruda bulunmalar salanacak ve uygun bavurular onaylanacaktr.

- Bavuru onay srecine ilikin i ve ilemlerden, il/ile milli eitim mdrleri dahil olmak zere bavuru onay komisyonunda grevli il milli eitim mdr yardmcs veya il/ile ube mdr ile grevli personel birlikte sorumlu olacaktr.

- Adaylarn bavuru onaylama ilemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayl retmenlik alanlar, atama ve ders okutma esaslarnn geici maddeleri de dahil olmak zere ilgili maddeleri ve eki izelge ile bu izelgede mezun olunan yksekretim programlar/fakltelere gre belirlenen ncelik durumlar dikkate alnarak yaplacaktr.

- Onay ilemi srasnda geerlilii konusunda tereddt edilen belgeler, taraycdan geirilerek nsan Kaynaklar Genel Mdrl retmen Atama Daire Bakanlna e-posta ekinde gnderilecek ve yaplacak deerlendirme sonucuna gre ilem yaplacaktr.

H. Atamalar

I. lk Atama

- Bavuruda bulunan adaylarn atamalar, alanlar baznda 2015 KPSSP10 veya 2015 KPSS121 puan stnl esasna gre tercihleri de dikkate alnmak suretiyle eitim kurumlarna/illere aday retmen, retmenlikte adayl daha nce kaldrlm olanlar ise eitim kurumlarna retmen olarak yaplacaktr.

- Atamalarda ncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarna gre mezuniyetleri itibaryla atanaca alana kaynak olarak gsterilen yksekretim programlar mezunlar ile kaynak yksekretim programlarndan mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye Kurulu grleri erevesinde bu duyuruda ayn alana kaynak gsterilen program mezunlar ile birlikte deerlendirilecei belirtilenlere verilecektir. retmen ihtiyacnn bu adaylar ile karlanamamas halinde, mezuniyeti atanaca alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan adaylar da KPSS puan stnl esasna gre tercihleri dorultusunda atanabilecektir.

- Adaylarn KPSS puanlarnn eit olmas durumunda atanacak aday bilgisayar kuras ile belirlenecektir.

2. Yeniden atama ve kurumlar aras yeniden atama

Atamalar bavuruda bulunanlarn 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (A) bendi kapsamnda retmen olarak grev yapmakta iken temel askerlik eitimlerini mteakip, Bakanlk emrinde retmen olarak grevlendirilen 1111 sayl Kanuna tabi ykmllerin askerlik ubesinden sevk tarihinden itibaren balayan hizmet sreleri dahil olmak zere Bakanlk ve dier kamu kurum ve kurulularnda geen retmenlik sreleri ile devlet niversitelerinde retim yesi, retim grevlisi, okutman, aratrma grevlisi ve uzman olarak geirilen hizmet sreleri toplam fazla olandan balamak zere, tercihler de dikkate alnarak elektronik ortamda yaplacaktr. Bu srelerin eitlii halinde dier unvanlarda devlet memuru olarak geen hizmet sresi fazla olann atamas yaplr; eitliin devam halinde ise atanacak aday bilgisayar kuras ile belirlenir.

-Hizmet sresi hesabnda vakf niversitelerinde, zel retim kuramlarnda ve 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Milli Eitim Bakanl Ynetici ve retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine likin Karar kapsamnda ek ders creti karl grevlendirme suretiyle geirilen sreler ile vekil retmenlik, kadrosuz usta reticilik ve ksmi zamanl geici reticilikte geirilen sreler dikkate alnmayacaktr. retmen olarak grev yapmakta iken temel askerlik eitimlerini mteakip Bakanlk emrinde retmen olarak grevlendirilenlerin askerlik ubesinden sevk tarihinden itibaren balayan hizmet sreleri hari aylksz izinli olarak geirilen sreler ile resmi grevle gnderilenler hari olmak zere yurt dnda geirilen sreler de dikkate alnmayacaktr.

3. Milli sporcularn atamas

- Milli sporcularn eitim kurumlarna/illere beden eitimi retmenliine atamalar, Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrlnn 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayl yazs eki listeye gre hazrlanan EK-3 Milli Sporcularn Atamalarnda Esas Alnacak ncelik Sralamas Tablosunda belirtilen ncelik sralamasna gre yaplacaktr. Sz konusu Tabloda belirtilen ncelik sralamasnda eitlik olmas halinde, atanacak adayn seiminde mezuniyet tarihi nce olana, bunun da eit olmas halinde ya byk olana ncelik verilecektir.

-Eitim kuramlarna atamalar 11 ubat 2016 tarihinde yaplacaktr.

-Aday retmenlerin yetitirilmek zere il emrine atamalar 19 ubat 2016 tarihinde yaplacaktr.

-Aday retmenlerden yetitirilmek zere atamas il emrine yaplanlarn ildeki grev yerleri, 25 ubat 2016 tarihine kadar valiliklerce belirlenecektir.

I. Atamalarn duyurulmas, tebligat ve greve balama

1. Bilgisayar ortamnda gerekletirilen atama sonular, atamalarn yapld tarihte Bakanln http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktr.

2. Atama kararnameleri, il milli eitim mdrlklerine internet ortamnda gnderilecektir. Atamas yaplanlarn bavuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayl Tebligat Kanununa gre elektronik ortamda tebligat yaplacaktr. Tebligat, adayn elektronik adresine ulat tarihi izleyen beinci gnn sonunda yaplm saylr. Adaylar, tebligatn yaplm sayld tarihten itibaren 657 sayl Kanunun 62 nci ve 63 nc maddelerinde belirtilen srelerde greve balamak zorundadr.

3. l emrine atamas yaplan aday retmenler, grev yerleri valiliklerce belirlendikten sonra en ksa srede grevlerine balayacaktr.

4. Atamas yaplanlar, aada belirtilen belgeler ile birlikte atandklar il milli eitim mdrlklerine bavurarak greve balama talebinde bulunacaktr. stenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler greve balatlacak; belgelerinde eksiklik grlenler ya da belgeleri eksik olanlar greve balatlmayacaktr.

5. Tebligat beklemeksizin greve balamak isteyen retmen adaylar, atandklar il milli eitim mdrlklerine istenilen belgelerle bavurmak suretiyle greve balayabilecektir.

6. Elektronik Bavuru Formundaki beyanlar ile ibraz ettikleri belgeler il milli mdrlklerince deerlendirilecek, greve balatlmasna engel hali bulunmayanlar greve balatlacak; greve balatlmasnda tereddde dlenler ise deerlendirilmek zere nsan Kaynaklar Genel Mdrl retmen Atama Daire Bakanlna bildirilecektir.

7. Sabka sorgulama belgesinde "Adli sicil kayd vardr" ibaresi bulunanlar greve balatlmayacak; sabka sorgulama belgesi ile buna ilikin mahkeme karar temin edilerek nsan Kaynaklar Genel Mdrl retmen Atama Daire Bakanlna gnderilecektir.

8. retmen olarak atamas yaplanlardan greve balama ilemi esnasnda aadaki belgeler istenecektir:

a) Bu duyuruda bavuru esnasnda istenecei belirtilen belgeler,

b) Son alt ay iinde ekilmi vesikalk fotoraf (2 adet),

c) Mal bildirimi (il milli eitim mdrlklerinden temin edilecektir),

) Elektronik Bavuru Formunun onayl rnei,

d) Salk durumu ynnden retmenlik grevini yapmasna engel bir durumu olmadna dair tam teekkll bir hastaneden alnacak salk kurulu raporu,

e) Milli sporcular, yukardaki belgelerin yannda elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayl Resmi Gazete de yaymlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasnda dzenlenen/denklik ilemleri yaplan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onayl rnei,

f) Bavuru esnasnda Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yaz ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

g) Dier kamu kurumlarnda grev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanm muvafakat belgesi (Ek-4/a yaz erevesinde alnan Ek-4/b muvafakat belgesi).

. Greve balamayanlar hakknda yaplacak ilemler

- retmen olarak atamas yaplanlardan bavurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayl Tebligat Kanununa gre elektronik posta yoluyla tebligat yapld halde yasal sre iinde greve balamayanlarn atamalar, 657 sayl Kanunun 62 ve 63 nc maddelerine gre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandklar tarihten itibaren 1 (bir) yl gemeden retmenlie yeniden atanmak zere bavuramayacaktr.

nsan Kaynaklar Genel Mdrl

EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR LE BAVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LSTES (2016 UBAT )

SN

KOD

ALAN ADI

Taban

Puan

lk Atama

Yeniden Atama ve Kurumlar aras Yeniden Atama

Milli Sporcu

TOPLAM

1

7028

Adalet

50

54

1

55

2

7030

Aile ve Tketici Hizmetleri

50

29

1

30

3

2246

Almanca

50

208

2

210

4

7092

Arapa

50

148

2

150

5

2265

Beden Eitimi

50

714

7

80

801

6

1119

Biliim Teknolojileri

50

1.197

11

1.208

7

1123

Biyoloji

50

695

6

701

8

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

1

0

1

9

1963

Bro Ynetimi

50

74

1

75

10

1207

Corafya

50

347

3

350

11

4927

ince

50

2

0

2

12

4936

ocuk Geliimi ve Eitimi

50

49

1

50

13

7109

Denizcilik / Gemi Ynetimi

50

18

1

19

14

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

9

1

10

15

7034

Denizcilik/Su rnleri

50

2

0

2

16

1245

Din Klt. ve Ahl.Bil.

50

2.794

24

2.818

17

4942

Elence Hizmetleri

50

2

0

2

18

7035

El San.Tek./El Sanatlar

50

148

1

149

19

7036

El San.Tek./Nak

50

89

1

90

20

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

106

1

107

21

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

50

103

1

104

22

7039

Endstriyel Otomasyon Teknolojileri

50

25

1

26

23

1371

Felsefe

50

203

2

205

24

1386

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50

1.393

13

1.406

25

1390

Fizik

50

398

4

402

26

1417

Franszca

50

14

1

15

27

4951

Gazetecilik

50

3

1

4

28

7111

Gemi Yapm / Gemi Donatm

50

1

0

1

29

7110

Gemi Yapm / Gemi na

50

5

1

6

30

7112

Gemi Yapm / Yat na

50

1

0

1

31

7044

Gda Teknolojisi

50

64

1

65

32

4954

Giyim retim Teknolojisi

50

107

1

108

33

7102

Grsel Sanatlar

50

400

4

404

34

7046

Grafik ve Fotoraf/Fotoraf

50

11

1

12

35

7045

Grafik ve Fotoraf/Grafik

50

74

1

75

36

4957

Gzellik ve Sa Bakm Hizmetleri

50

1

0

1

37

4958

Halkla likiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

57

1

58

38

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

2

0

2

39

7097

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Teknii

50

4

1

5

40

4959

Hasta ve Yal Hizmetleri

50

89

1

90

41

7113

Hayvan Sal / Hayvan Yetitiricilii ve Sal / Hayvan Sal

50

1

0

1

42

7114

Hayvan Sal / Hayvan Yetitiricilii ve Sal / Hayvan Yetitiricilii

50

3

1

4

43

1230

.H.L. Meslek Dersleri

50

537

7

544

44

1715

lkretim Matematik r.

50

1.997

17

2.014

45

1524

ngilizce

50

3.098

26

3.124

46

7050

naat Tek./Yap Dekorasyon

50

3

0

3

47

7049

naat Tek./Yap Tasarm

50

70

1

71

48

4899

spanyolca

50

3

0

3

49

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

428

4

432

50

4967

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

50

34

1

35

51

4968

Kuyumculuk Teknolojisi

50

20

1

21

52

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

14

1

15

53

7056

Makine Tek./Makine Model

50

3

0

3

54

7055

Makine Tek./Makine Ressaml

50

3

1

4

55

7054

Makine Tek./Makine ve Kalp

50

67

1

68

56

1700

Matbaa

50

9

1

10

57

2353

Matematik

50

1.043

9

1.052

58

4972

Metal Teknolojisi

50

45

1

46

59

7104

Metalurji Teknolojisi

50

2

0

2

60

7095

Mobilya ve Mekan Tasarm

50

63

1

64

61

4975

Motorlu Aralar Teknolojisi

50

36

1

37

62

4976

Muhasebe ve Finansman

50

141

1

142

63

1822

Mzik

50

545

6

551

64

4977

Mzik Aletleri Yapm

50

2

0

2

65

4439

Okul ncesi

50

1.814

16

1.830

66

7106

zel Eitim

50

376

4

380

67

4978

Pazarlama ve Perakende

50

25

1

26

68

4979

Plastik Teknolojisi

50

9

0

9

69

2368

Psikoloji

50

3

1

4

70

2838

Radyo-Televizyon

50

17

1

18

71

7061

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

50

3

1

4

72

7062

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.naat

50

6

1

7

73

7063

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine

50

9

1

10

74

7064

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik

50

5

0

5

75

7103

Rehberlik

50

1.606

14

1.620

EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR LE BAVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LSTES (2016 UBAT )

SN

KOD

ALAN ADI

Taban

Puan

lk Atama

Yeniden Atama ve Kurumlar aras Yeniden Atama

Milli Sporcu

TOPLAM

76

4883

Rusa

50

11

1

12

77

7115

Salk /Salk Hizmetleri

50

188

2

190

78

4901

Salk Bilgisi

50

9

1

10

79

1959

Sanat Tarihi

50

3

0

3

80

7077

Sanat ve Tasarm/Dekoratif Sanatlar

50

7

1

8

81

7075

Sanat ve Tasarm/I Mekan Dekorasyon

50

12

1

13

82

7076

Sanat ve Tasarm/Plastik Sanatlar

50

1

0

1

83

4996

Seramik ve Cam Teknolojisi

50

24

0

24

84

2403

Snf retmenlii

50

3.267

25

3.292

85

2510

Sosyal Bilgiler

50

801

8

809

86

7116

Tarm Tek./Tarm/Bahe Peyzaj

50

14

1

15

87

7117

Tarm Tek./Tarm/Bahe ve Tarla Bitkileri

50

21

1

22

88

7118

Tarm Tek./Tarm/Tarm Makineleri

50

2

0

2

89

2036

Tarih

50

398

4

402

90

7101

Tasarm Teknolojileri

50

3

0

3

91

4900

Teknoloji ve Tasarm

50

287

3

290

92

7081

Tekstil Tek./Tekstil

50

36

1

37

93

7084

Tekstil Tek./Tekstil Terbiye

50

3

0

3

94

7105

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj

50

22

1

23

95

4988

Tesisat Teknolojisi ve klimlendirme

50

74

1

75

96

1283

Trk Dili ve Edebiyat

50

1.040

10

1.050

97

2143

Trke

50

1.497

14

1.511

98

7087

Uak Bakm/Uak Gvde-Motor

50

11

1

12

99

7086

Uak Bakm/Uak Elektronii

50

6

1

7

100

4991

Ulatrma Hizmetleri

50

3

0

3

101

7107

Yaayan Diller ve Leheler( Krte - Kurmani)

50

15

0

15

102

7108

Yaayan Diller ve Leheler( Krte - Zazaki)

50

5

0

5

103

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

50

29

1

30

104

4992

Yiyecek ecek Hizmetleri

50

150

2

152

GENEL TOPLAM

29.620

300

80

30.000

memurlar.net
17 Ekim 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    Hentbolda toplu sonular
    Arda Turan'a tarihi ceza!
    Trk karateciler skletlerinde dnyann en iyisi
    Bra Ildar Yldzlar Avrupa ampiyonu!
    Trkiye Kupas'nda 4. tur elemeleri belli oldu
    Galatasaray, Sper Kupa mana kyor
    NBA'de yeni sezon iki mala balyor
    PSG ve Juventus rekora kouyor
    WhatsApp kullananlara mjdeli haber!
    Pnar Karyaka, Avrupa'da 22. sezonuna balyor
    TFF 2. Lig'de hafta ii mesaisi
    Mehmet elik'ten bronz madalya
    Akut bronit nedir?
    Cumhurbakan Erdoan sahaya kyor
    Galatasaray, CAS'a bavurdu
    Uluslar Ligi'nde gecenin sonular
    ukurova Basketbol galibiyetle balad
    Fenerbahe rahat kazand
    Gaziantep Basketbol'da transfer
    Cumhurbakanmzn adna yakr bir tur oldu

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr