YE GR: Kullanc Adnz: ifreniz: ifremi unuttum Beni Hatrla ?  ye Ol
ZEL HABER    SPOR    ETM    SEMNER VE KURS    BEDEN ETM    SALIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLA HABER: Mehmet elik'ten bronz madalya
Manset Alti Haberleri
KPSS-2012/1 tercih klavuzu yaymland
Kamu kurum ve kurulularna 17 bin 387 kadro atamas iin KPSS-2012/1 tercih klavuzu yaymland.
Google+   Kategori: KPSS
  Tarih: 18.06.2012
- Bu haber 187 kez okundu.

Klavuzda, ortaretim, n lisans ve lisans dzeyleri ayr olmak zere tercih
yaplabilecek kadro ve pozisyonlar yer almaktadr. Adaylar tercihlerini 18-27
Haziran 2012 tarihleri arasnda yapacaktr.

Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel
Ynetmelik hkmleri uyarnca baz kamu kurum ve kurulularnn kadro ve
pozisyonlarna yerletirme yapmak amacyla adaylardan tercih alnacaktr.


Bu amala hazrlanan Kamu Personel Seme Snav KPSS-2012/1 Tercih
Klavuzunda
, ortaretim, n lisans ve lisans dzeyleri ayr olmak zere
tercih yaplabilecek kadro ve pozisyonlar yer almaktadr.


Klavuz 18-27 Haziran 2012 tarihleri arasnda
SYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinden yaymlanacaktr.


Klavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapabilmek iin, 10-11
Temmuz
2010 tarihlerinde yaplm olan 2010-KPSS Lisans veya 28
Kasm 2010
tarihinde yaplm olan 2010-KPSS Ortaretim/nlisans’a girilmi
ve ortaretim mezunlar iin KPSSP94, n lisans mezunlar iin
KPSSP93 ve lisans mezunlar iin KPSSP3
puannn alnm olmas
gerekmektedir.


Adaylar tercihlerini 18-27 Haziran 2012 tarihleri arasnda, klavuzda yer alan kurallara gre, SYM’nin
http://ais.osym.gov.tr internet
adresinden TC Kimlik Numaralar ve ifrelerini kullanarak kendileri
yapacaklardr. SYM’ye posta yoluyla gnderilen veya elden verilen tercih
listeleri geerli olmayacaktr. Tercih sresi kesinlikle
uzatlmayacaktr.


KPSS-2012/1 Tercih Klavuzuna gre yaplacak yerletirmeye bavuracak adaylarn klavuzu dikkatle incelemeleri
gerekmektedir.
1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR


1.1 Kamu kurum ve kurulularnn baz kadro ve pozisyonlarna, “Kamu
Grevlerine lk Defa Atanacaklar in


Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik” hkmleri uyarnca SYM
tarafndan yerletirme yaplacaktr.


1.2 KPSS-2012/1 Tercih Klavuzu, ilgili mevzuat uyarnca atama izni
alnm olan kadrolar ve pozisyonlar,


bunlar iin aranan nitelikler ile kontenjanlarn
kapsamaktadr.


1.3 Adaylarn bu klavuzda yer alan kadro ve pozisyonlar tercih
edebilmeleri iin, 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasm 2010 tarihlerinde
yaplm olan Kamu Personel Seme Snavlarndan (2010-KPSS Lisans ve
2010-KPSS Ortaretim/nlisans)
birine girmi ve bu snavlarn en az
birinden ilgili KPSS puann alm


olmalar gerekir.


1.4 Yerletirme ilemlerinde ortaretim mezunlar iin
KPSSP94, nlisans mezunlar iin KPSSP93 ve lisans mezunlar iin
KPSSP3 puan kullanlacaktr.


1.5 Merkezi yerletirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya
pozisyona yerletirilen adaylar, daha sonraki personel almlar iin
yerletirmelerine esas alnan puanla bavuruda
bulunamazlar.


2. TERCHLERN YAPILMASI N GENEL BLGLER


Tercihlerin geerli olabilmesi iin tercihlerin SYM’ye internetle gnderildii son gn itibariyle, snava girilen
renim dzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmas zorunludur.
Tercihlerin internetle SYM’ye gnderilmesinin son
gn itibariyle mezun durumda bulunmayan adaylarn, yerletirilmeleri yaplm
olsa bile, atamalar yaplmayacaktr. Adaylarn bo kadrolara ve pozisyonlara
yerletirme ilemlerine alnabilmeleri iin tercihlerin kurallara uygun olarak
yaplmas ve yaplan tercihlerin geerli olmas


zorunludur.


3. TERCHLERN YAPILMASI LE LGL LEMLER


3.1 Adaylar tercihlerini 18-27 Haziran 2012 tarihleri

arasnda internet yoluyla
SYM’ye gnderebileceklerdir.


nternetten tercih gnderme ilemleri 27 Haziran
2012 gn, saat 23:59’da sona erecektir. Bu sre kesinlikle
uzatlmayacaktr.


3.2 Bu klavuzda kamu kurum ve kurulularnn atama yapacaklar bo
kadro ve pozisyonlarn ieren tablolar yer almaktadr. Tablo-1’de ortaretim
mezunlarnn, Tablo-2’de nlisans mezunlarnn ve Tablo-3’te lisans mezunlarnn
tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadr.


3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonlarn
bulunduu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodlar”
stununda yer alan nitelik kodlarn dikkatle incelemeniz ve size uyup
uymadn belirlemeniz son derece nemlidir.


Bir kadro veya pozisyon iin mezun olunan program/alan koulu birden fazla
ise bunlardan birinin karlanmas yeterlidir.
Ayrca, bu klavuzdaki
Babakanlk Devlet Personel Bakanl tarafndan dzenlenen “Bavuru Genel artlar ve Dier Hususlar” balkl
uyarlar mutlaka okumanz ve tercihlerinizi yaparken bu uyarlar da gz nnde
tutmanz gerekir.


DKKAT:


Koullarndan herhangi birini karlamadnz bir kadro ya da pozisyona
tercihleriniz arasnda yer vermeniz ve
yerletirilmeniz halinde ilgili kurum tarafndan atamanzn yaplmayacan gz
nnde bulundurunuz. Maduriyete uramamanz iin tercihlerinizi internetle
SYM’ye gndermeden nce tm tercihlerinizin durumunuza uygun olduundan mutlaka
emin olunuz.


Tercihlerinizi internetle SYM’ye gndermeden nce tm tercihlerinizin
durumunuza uygun olduundan mutlaka emin olunuz. Tercih sresi bitene kadar,
sisteme ilenen tercihlerde deiiklik yaplabilecektir. Tercihlerinde
deiiklik yapmak isteyen adaylar
bu ilemi
http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik
ortamda yapacaklardr. Tercihlerde deiiklik, tercihlerin ksmen ya da tamamen
iptali veya mezuniyet tarihinde deiiklik taleplerini ieren dilekeler
Merkezimizde kesinlikle ileme alnmayacaktr. Tercih sresi tamamlandktan
sonra tercihlerde deiiklik yaplamayacaktr.


3.4 Tercih yapmak istediiniz kadro ve pozisyonlar belirleyiniz ve
30’u gememek zere istek sranza gre yaznz. Bu sralamada kadro ve
pozisyonun size uygunluu ve sizin bunlara vereceiniz ncelikler son derece
nemlidir. Tercihlerinizi yazmanz iin bu klavuzdaki bo Tercih Listesinden
yararlanabilirsiniz. Byle bir hazrlk size tercihlerinizi internete girmenizde
kolaylk salayacaktr. zerinde alma yaptnz listeyi SYM’ye
kesinlikle posta ile gndermeyiniz veya elden teslim etmek iin giriimde
bulunmaynz.
Byle bir liste SYM’de hibir ekilde ileme konmayacaktr.
Sadece elektronik ortamda yaplan tercihler geerli olacaktr.


3.5 nternet balants olan herhangi bir bilgisayardan SYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve nce Tercihler
alanna ardndan KPSS-2012/1 Tercih lemleri alanna eriiniz. Buradaki
ilgili alana T.C. Kimlik Numaranz ve ifrenizi girerek tercihlerinizi
yapabilirsiniz.


Kiisel ifresini kaybeden ya da unutan adaylar, SYM’nin
http://ais.osym.gov.tr internet adresinden cretsiz olarak yeniden
edinebilirler. Bunun iin belirtilen internet adresinden “ifremi
Unuttum
” alanna girmeleri burada kendilerine sorulan sorular doru
cevaplandrmalar (Sorulara verilen cevaplar, daha nce sistemde ifre
deiiklii yaplrken verilen bilgilerle ayn olmaldr.) gerekmektedir. Bu
sorulara doru cevap veremedii iin ifresini bu yolla yeniden edinemeyen
adaylar nfus czdan ya da pasaportlar ile birlikte


Bavuru Merkezlerine (Ortaretim Kurumu Mdrlkleri, SYM Snav Merkezi
Yneticilikleri ve SYM Brolar) ahsen bavurarak creti karl (2,00 TL)
yeni ifrelerini edinmek zorundadr. Bu ifre daha sonraki gerek tercih
gerekse snavlar ile ilgili ilemlerde de kullanlacandan adaylarn bu ifreyi
saklamalar yararlarnadr
.


Adayn kiisel bilgisi olan ifreler, baka hi bir kiiye verilmemektedir.
Tutuklu ya da zorunlu askerlik grevini yapmakta olduundan dolay bizzat
yukarda belirtilen bavuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise,
bulunduklar cezaevi mdrlkleri ya da askeri birlik komutanlarnn resmi yaz
ile mracaat etmesi halinde, adayn ismine dzenlenmi kapal zarf iinde adaya
iletilmek zere ifre verilebilecektir. steyen adaylar tercihlerini SYM Snav
Merkezi Yneticiliklerinde, 3,00 TL. deyerek yaptrabilirler. KKTC uyruklu
adaylar T.C Kimlik Numaras yerine snava bavururken kullandklar numaray
kullanacaklardr.3.6 KPSS-2012/1 Tercih lemleri alanna T.C. Kimlik
Numaranzla ifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanna tkladktan sonra
size ait baz bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde dzeltme gerei
duyuyorsanz aada


3.7. maddedeki aklamalara gre hareket ediniz. Sonra hazrlam
olduunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarn srasyla ekrandaki
ilgili alana yaznz.


Mezun olduunuz program/alan tercih etmi olduunuz kadro/pozisyon iin
aranan renim koulu ile uyumlu deil ise yapm olduunuz tercih sistem
tarafndan kaydedilmeyeceinden bir sonraki tercihinizi yazmanz sistem
tarafndan engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu gz nnde
bulundurunuz.


Meteoroloji Genel Mdrlne ait stidlalci kadrolarn; ortaretim
kurumlarnn Meteoroloji alan, Anadolu Meteoroloji Meslek Liselerinin
Bilgisayar alan, Anadolu Meteoroloji Meslek Liselerinin Elektronik alan mezunu
olanlar tercih edebileceklerdir. Dier liselerin Bilgisayar alan veya
Elektronik alanndan mezun olanlar bu kadrolar tercih etmemelidir. Anadolu
Meteoroloji Meslek Liseleri hari, dier liselerin Bilgisayar alan ile
Elektronik alan mezunu olup bu kadrolar tercih edenlerin tercihleri geersiz
saylacaktr (Baknz.


BAVURU GENEL ARTLARI VE DER HUSUSLAR 3.16).


Doruluundan emin olduunuz zaman yaptnz ilemi ekrandaki uyarlara gre
sonlandrnz. Tercihlerinizin SYM’ye ulatndan emin olmanz iin ekranda
KPSS-2012/1 Tercihleriniz ……….. tarihinde baar ile SYM’ye
bildirilmitir.
” ifadesini grmeniz gerekir. Bu aamada “Yazdr” alanna
tklayarak bir kt alnz ve bu kty saklaynz.
Bu ilemi
tamamladktan sonra http://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih
bilgilerinizi kontrol ediniz.


3.7 Tercihlerinizi yapmak iin SYM’nin ilgili internet sayfasna girdikten
sonra SYM kaytlarnda size ait renim dzeyi, mezun olunan program/alan ve
mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar snava girdikleri
renim dzeyindeki kadro veya pozisyonlardan tercih yapmak zorundadr. Snava
girilen renim dzeyinden mezun olamama ya da snava girdikten sonra daha st
renim dzeyinde diploma alm olmak gibi nedenlerle snava girilen renim
dzeyinde deiiklik yaplmas mmkn deildir.Mezun olunan program/alan bilginizde deiiklik yapmak iin ilgili resmi
belge (diploma, renci belgesi…vb.) ve bu klavuzdaki “Genel Amal
Dileke
rnei ile birlikte 26 Haziran 2012 gn saat
17.00’ye kadar SHDB KPSS Brosuna SYM’ye ahsen bavurunuz veya bu
evrakn bir yaknnz aracl ile elden teslim edilmesini salaynz.


Ekranda mezuniyet tarihiniz gn, ay ve yl olarak grlmektedir. Bu tarihte
deiiklik yapmak istiyorsanz bu deiiklii ekranda tercih sresi ierisinde
kendiniz yapabilirsiniz. Tercih sresi tamamlandktan mezuniyet tarihinde
deiiklik yaplamayacaktr.


4. YERLETRMENN YAPILMASI


4.1 Bu klavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerletirme, SYM
tarafndan merkezi olarak yaplacaktr.


4.2 Yerletirme ilemlerinde ayn puan alan adaylar arasndan
mezuniyet tarihi itibaryla nce mezun olmu olana, bunun ayn olmas halinde de
ya byk olana ncelik tannacaktr.


4.3 Yerletirme yaplrken SYM’ce snava girilen renim dzeyi,
cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar iin aranan
nitelikler arasndaki tutarlk kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir
tutarszlk tespit edildii takdirde sz konusu tercih iptal edilecektir. Bir
maduriyet yaamamalar iin adaylarn tercihlerini yaparken, kadronun
belirttii nitelikleri ok dikkatli incelemelidir.


4.4 Yerletirmede adaylarn SYM kaytlarndaki bilgileri esas
alnacaktr. Bu bilgilerde geree uymayan hususlar tespit edildii takdirde,
yerletirmesi yaplan adaylarn kamu kurum ve kurulularnca atamalar
yaplmayacak, adaylar bu durumdan dolay bir hak iddia edemeyeceklerdir.


4.5 Yerletirme ileminde adaylar puanlarna ve tercih sralarna
baklmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerletirileceklerdir. Daha yksek
puanl adaylar yerletii iin birinci tercihine yerleemeyen bir aday ikinci
tercihine, ikinci tercihine yerleemeyen aday nc tercihine yerletirilmeye
allacak, yerletirme ilemi bu ekilde devam edecektir. Bir adayn son
tercihine de daha yksek puanl adaylardan biri yerletirildii takdirde bu aday
herhangi bir kadro veya pozisyona yerleememi olacaktr.


5. SONULARIN DUYURULMASI


Yerletirme sonular ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara
postayla herhangi bir belge gnderilmeyecektir.
Adaylar yerletirme
sonularn SYM’nin internet sayfasndan renebileceklerdir.


Kamu kurum ve kurulular da bu bilgileri elektronik ortamda kendi ifreleri
ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleen adaylar atanmak zere
dorudan yerletirildikleri kamu kurum/kurulularna bavuracaklar, atanmak iin
hangi evrakn gerekli olduunu ve bu evrakn hangi tarihe kadar nereye teslim
edilmesi gerektiini bu kurum veya kurululardan reneceklerdir.


6. KADRO VE POZSYONLARA ATANMA


SYM tarafndan yerletirilen adaylar, baka bir snav veya mlakat
yaplmakszn, yerletirme yaplan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve
kurulularnca dorudan atanacaklardr. Yerletirildikleri halde atama iin
ngrlen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri sresi iinde
yerletirildikleri kurum veya kurulua teslim etmeyen adaylarn atamalar
yaplmayacaktr.


7. HAK DDA EDLEMEYECEK DURUMLAR


KPSS de yksek puan almak, bu klavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara
yerletirmede tek bana bir hak tekil etmeyecektir. Yanl, yanltc veya
yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarszlklar yznden
yerletirmesi yaplamayan veya daha alt tercihlerine yerletirilen adaylar bu
durumdan dolay bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kurulularnn atama
iin ngrdkleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerletirmeden doan tm
haklarn kaybedeceklerdir.


8. YERLETRME LEMLER ZERNDE NCELEME STEKLER


Yerletirme ilemleri ile ilgili inceleme isteinde bulunan adaylar,
yerletirme sonularnn internet yoluyla aklanmasndan itibaren, en ge 15
gn iinde bu klavuzdaki “Genel Amal Dileke” rneini kullanarak SYM’ye
bavurmaldrlar. Sre hesabnda SYM Genel Evrak Biriminin adayn dilekesi
zerine bast tarih damgas ve numara esas alnr. Bu dilekenin ileme
konulabilmesi iin, dilekeye SYM’nin T.C. iraat Bankas Ankara Gvenevler
ubesi 6028011-5013 numaral hesabna (IBAN NO : TR 070001000830060280115013)
5,00 TL’nin yatrldn gsterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi
gerekir.


ADAYLARIN DKKATNE!


Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel
Ynetmeliin Ek 2 nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 sayl
Bakanlar Kurulu Kararyla yaplan deiiklikle bu Ynetmelik hkmleri
erevesinde yaplan merkezi yerletirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro
veya pozisyona yerletirilen adaylar (Yerletirilen, yerletirildii halde
ilgili kuruma bavurmayan, yerletirilen ancak yerletirildii kadro/pozisyonun
niteliini tamad tespit edilen ya da yerletirilerek atamas yaplan), daha
sonraki merkezi yerletirme ilemlerinde yerletirmelerine esas alnan puanla
bavuruda bulunamayacaklardr. Tercihte bulunacak adaylarn madur olmamalar
asndan bu hususa dikkat etmeleri ayrca nem arz etmektedir.


BAVURU GENEL ARTLARI VE DER HUSUSLAR


Kamu kurum ve kurulularnn bo kadro veya pozisyonlarna yerletirilmek
iin yaplacak bavurularda uyulmas gereken genel ve zel koullar aadadr.
Tercihler yaplmadan nce aadaki koullarn dikkatle okunmas son derece
nemlidir.


1. BAVURMA GENEL ARTLARI


lan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak iin bavuracak adaylarn
aadaki genel artlara sahip olmalar gerekmektedir.


1) Trk vatanda olmak.


2) 18 yan tamamlam olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu
bitirenler en az 15 yan doldurmu olmak ve Trk Medeni Kanununun 12’nci
maddesine gre kazai rt karar almak artyla Devlet memurluklarna
atanabilirler. Kazai rt kararnn girilen snav tarihinden nce alnm olmas
gerekmektedir.)


3) Kamu haklarndan mahrum bulunmamak.


d) Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler
gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla
sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar
sular, Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, milli savunmaya
kar sular, devlet srlarna kar sular ve casusluk, zimmet, irtikp,
rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan
kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm
olmamak.


e) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48’inci maddesinin
6’nc fkrasnda belirtilen askerlik artn tamak.


f) Klavuzda yer alan “pozisyonlar” tercih edecek
adaylar iin;Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya
vcut sakatl ile zrl bulunmamak. (Hangi grevin devaml yaplmasna, hangi
vcut veya akl hastal veya vcut sakatlnn engel olacana resmi salk
kurullarndan alnan raporlarn incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafndan
karar verilecektir.)


Klavuzda yer alan “kadrolar” tercih edecek adaylar iin;


Grevini devaml yapmasna engel olabilecek akl hastal bulunmamak. (Hangi
grevin devaml yaplmasna, hangi akl hastalnn engel olacana resmi
salk kurullarndan alnan raporlarn incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar
tarafndan karar verilecektir.)


g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar iin aranan dier bavuru
artlarn tamak.


2. BAVURMA ZEL ARTLARI


Yukardaki artlar tayan adaylarn, bu Klavuzda yer alan kadro ve
pozisyonlarn karsndaki bavuru artlar blmnde aranlan artlarn
“tamamn” tamalar gerekmektedir. Bununla birlikte, eer “BAKINIZ
BAVURMA ZEL ARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranlan dier artlarn
yan sra adaylarn bu blmde belirtilen artlar da tamalar gerekmektedir.
Bu ekilde olan kadrolarla ilgili aklamalar aada yaplaca iin bu blmn
ok dikkatli okunmas gerekmektedir. Bu artlar tamayan adaylarn
yerletirilseler dahi atamalarnn yaplmas mmkn deildir.


2.1.AI


A kadro veya pozisyonlarn tercih edecek olan adaylarn, zel art olarak
belirlenmi olan MEB’den onayl alk sertifikasna ya da 3308 Sayl Kanuna
Gre bu daldaki ustalk/ kalfalk belgelerinden herhangi birine sahip olmalar
veya rgn eitim yoluyla zorunlu/ortak/semeli olarak konu ile ilgili ders
alm olmalar ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.


2.2.AY LETMELER GENEL MDRL


ay letmeleri Genel Mdrl “Tara” Tekilat pozisyonlarn tercih
edecek adaylar, Rize li dnda Trabzon veya Artvin’de de
grevlendirilebileceklerdir.


2.3.ZMLEYC


“zmleyici” kadro veya pozisyonlarn tercih edecek adaylarn;


- Fakltelerin fizik, matematik blmleri ile mhendislik fakltelerinin
elektrik, elektrikelektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili blmlerinden
mezun olmalar veya,


- Dier fakltelerden mezun olup, bilgisayar alannda ders aldn
belgelemeleri ve Milli Eitim Bakanlnca onayl veya Milli Eitim Bakanlnca
onayl kurslardan veya yksekrenim kurumlarndan alnm Bilgisayar Analist
Programc Sertifikasna ya da programlama dillerinden en az iki tanesini
bildiklerine dair sertifikaya sahip olmalar,


- ngilizce bilmeleri, arttr.2.4.DL VE KONUMA TERAPST


1219 sayl Tababet ve uabat San’atlarnn Tarz crasna Dair Kanunun ek
13 nc maddesine gre Dil ve Konuma Terapisti kadrolarn tercih edecek
adaylarn dil ve konuma terapisi alannda lisans eitimi veren faklte veya
yksekokullardan mezun olmalar veya dier lisans eitimleri zerine dil ve
konuma terapisi alannda yksek lisans veya doktora yapm olmalar
gerekmektedir.


2.5.FOTORAFI


Fotoraf kadro veya pozisyonlarn tercih edecek olan adaylarn, zel art
olarak belirlenmi olan MEB’den onayl fotoraflk sertifikasna ya da 3308
Sayl Kanuna Gre bu daldaki ustalk / kalfalk belgelerinden herhangi birine
sahip olmalar veya rgn eitim yoluyla zorunlu/ortak/semeli olarak konu ile
ilgili ders alm olmalar ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri
gerekmektedir.


2.6. VE URAI TERAPST(ERGOTERAPST)


1219 sayl Tababet ve uabat San’atlarnn Tarz crasna Dair Kanunun ek
13 nc maddesine gre ve Ura Terapisti (Ergoterapist) kadrolarn tercih
edecek adaylarn ve Ura Terapisi alannda lisans eitimi veren faklte
veya yksekokullardan mezun olmalar gerekmektedir.


2.7.KALORFERC


Kaloriferci kadro veya pozisyonlarn tercih edecek olan adaylarn, zel art
olarak belirlenmi olan MEB’den onayl sertifikalardan ya da 3308 Sayl Kanuna
Gre bu daldaki ustalk /kalfalk belgelerinden herhangi birine sahip olmalar
veya rgn eitim yoluyla zorunlu/ortak/semeli olarak konu ile ilgili ders
alm olmalar ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.


2.8.KORUMA VE GVENLK GREVLS


5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine gre
bu kadro veya pozisyonlarda altrlacak personelde aadaki artlar
aranr:


a) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak.


b) Silahsz olarak grev yapacaklar iin en az 8 yllk ilkretim
veya ortaokul, silahl olarak grev yapacaklar iin en az lise veya dengi okul
mezunu olmak.


c) 18 yan doldurmu olmak.


d) Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa
bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis
cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular,
Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, milli savunmaya kar
sular, devlet srlarna kar sular ve casusluk, zimmet, irtikp, rvet,
hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat kartrma, edimin


ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama
veya kaaklk sularndan mahkm olmamak.


e) Grevin yaplmasna engel olabilecek vcut ve akl hastal ile zrl
bulunmamak.


f) 14 nc maddede belirtilen zel gvenlik temel eitimini baaryla
tamamlam olmak. Ayn Kanunun 11 inci maddesine gre; zel gvenlik grevlisi
olarak istihdam edilecekler... hakknda valilike gvenlik soruturmas yaplr.
Soruturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 nc maddesinde belirtilen zel
gvenlik temel eitimini baaryla bitirmi olmak artyla, valilike alma
izni verilir. Ateli silah tamayacak zel gvenlik grevlileri hakknda sadece
ariv aratrmas yaplr. Gvenlik soruturmas ve ariv aratrmas bir ay
iinde tamamlanr.


zel gvenlik grevlilerine 5188 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci
fkrasnn (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmann son aamas olarak
silah kullanma yetkisini de kapsamaktadr. Silahl olarak grev yapacak zel
gvenlik grevlileri iin Kanunda ya snr bulunmamakla birlikte, 6136 sayl
Kanunun Uygulanmasna likin 91/1779 Karar Sayl Ynetmeliin 4 nc
maddesinin 1 inci fkras hkm dorultusunda 21 yan doldurmam olanlara
silah tama ruhsat verilemeyeceinden silahl grev yapacak zel gvenlik
grevlilerinin 21 yan zerinde olmas art aranacaktr ve kendilerinden 6136
sayl Kanun ve ilgili mevzuat dorultusunda kamuya ait salk kurulularndan
alnacak “silahl zel gvenlik grevlisi olur” ibareli salk kurulu raporu
istenecektir.


5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanun erevesinde, kamu kurum ve
kurulularna ait Koruma ve Gvenlik Grevlisi kadro ve pozisyonlarna
atanacaklarn, SYM’ce yerletirilmelerini mteakip haklarnda valiliklerce
yaplacak gvenlik soruturmas ya da ariv aratrmas olumlu sonulandktan
sonra ilgili kurumlarca atamalar yaplacaktr.


2.9.MUHASEBEC


Muhasebeci kadro veya pozisyonlarn tercih edecek olan adaylarn, zel art
olarak belirlenmi olan MEB’den onayl muhasebe sertifikalardan herhangi birine
sahip olmalar veya rgn eitim yoluyla zorunlu/ortak/semeli muhasebe dersi
alm olmalar ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.


2.10.ODYOLOG


1219 sayl Tababet ve uabat San’atlarnn Tarz crasna Dair Kanunun ek
13 nc maddesine gre Odyolog kadrolarn tercih edecek adaylarn odyoloji
alannda lisans eitimi veren faklte veya yksekokullardan mezun veya dier
lisans eitimleri zerine odyoloji yksek lisans veya doktoras yapm olmalar
gerekmektedir.2.11.PERFZYONST


1219 sayl Tababet ve uabat San’atlarnn Tarz crasna Dair Kanunun ek
13 nc maddesine gre perfzyonist kadrolarn tercih edecek adaylarn
perfzyon alannda lisans eitimi veren faklte veya yksekokullardan mezun
olmalar veya dier lisans eitimleri zerine perfzyon alannda yksek lisans
yapm olmalar gerekmektedir.


2.12.PROGRAMCI


“Programc” kadro veya pozisyonlarn tercih edecek adaylarn, Bilgisayar
Programcl eitimi veren faklte veya yksekokullardan mezun olmalar veya
dier faklte veya yksekokullardan mezun olanlarn, Milli Eitim Bakanlnca
onayl veya Milli Eitim Bakanlnca onayl kurslardan veya yksekrenim
kurumlarndan alnm Bilgisayar Programcs Sertifikasna sahip olmalar
arttr.


2.13.SALIK FZKS


1219 sayl Tababet ve uabat San’atlarnn Tarz crasna Dair Kanunun ek
13 nc maddesine gre Salk Fizikisi kadrolarn tercih edecek adaylarn,
fizik, fizik mhendislii veya nkleer enerji mhendislii eitimi zerine
radyoterapi fizii, diagnostik radyoloji fizii veya nkleer tp fizii
dallarnn birinde yksek lisans yapm olmalar gerekmektedir.


2.14.SEKRETER


Sekreter kadro veya pozisyonlarn tercih edecek olan adaylarn, zel art
olarak belirlenmi olan MEB’den onayl sekreterlik sertifikalardan herhangi
birine sahip olmalar veya rgn eitim yoluyla zorunlu/ortak/semeli olarak
konu ile ilgili ders alm olmalar ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri
gerekmektedir.


2.15.TERZ


Terzi kadro veya pozisyonlarn tercih edecek olan adaylarn, zel art
olarak belirlenmi olan MEB’den onayl terzilik sertifikasna ya da 3308 Sayl
Kanuna Gre bu daldaki ustalk / kalfalk belgelerinden herhangi birine sahip
olmalar veya rgn eitim yoluyla zorunlu/ortak/semeli olarak konu ile ilgili
ders alm olmalar ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.


2.16. TOPRAK MAHSULLAER OFS GENEL MDRL


Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrlnn sz konusu “memur” pozisyonlar
tercih edecek adaylar “tart memuru” olarak alacaklardr. Greve ilikin
aklamalar unlardr;


• TMO iyerine gelen ve giden traktr, kamyon, tr ve treyler gibi
vastalarn tarts olduundan ana hizmet binasnn dnda kantar binalarnda
alrlar.


• Bu binalar, TMO nun itigal alanna giren hububatn hasat dnemlerinde
geici olarak alabilecek alm merkezlerinde olabildii gibi, 3. ahslardan
kiralanan kantar binalarnda olabilir.• Baz durumlarda iyeri personel saylarna bal olarak sat, sevk ve
tesellm ilemlerinde bir merkezde yalnz grev yapabilirler.


• Grev alanlarnda muhatap olduklar kesimler reticiler, nakliyeciler ve
kamyoncular olup, bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile
birlikte alabilirler.


3. DER HUSUSLAR


Adaylarn tercihlerini yaparken aadaki hususlara dikkat etmeleri
gerekmektedir.


3.1. Adaylarn, diploma veya geici mezuniyet belgeleri ile tercih
edecekleri kadro ve pozisyonlarn karsndaki bavuru artlar arasnda yer
alan; zel Gvenlik Grevlisi KimlikKart, src belgesi, sertifika vb. dier
belgelere, yerletirme ilemine son bavuru tarihi itibariyle sahip
olmalar gerekmektedir.


3.2. Adaylarn ncelikle tercih edecekleri kadro/pozisyonun karsnda
yer alan renim kouluna sahip olmalar, ilaveten bu kadro/pozisyon iin
aranlan dier zel niteliklerin tmne sahip olmalar gerekmektedir. Bu
dorultuda, kadro/pozisyonlara ilikin baknz bavuru zel artlar blm
aklamalarn dikkatlice okuyunuz.


3.3. Adaylarn tercih edecekleri kadro ve pozisyonlarn karsndaki
bavuru artlar blmnde birden fazla renim alan veya program belirtilmi
ise, bunlarn sadece birinden mezun olmu bulunmalar yeterlidir.


3.4. Tercih edilecek kadrolarn bavuru artlar arasnda mesleki
renim grm olmak artna ilave olarak ustalk-kalfalk belgesi veya
sertifika sahibi olmak art yer almas halinde, mesleki renimi olanlarn
ayrca bu mesleklerle ilgili ustalk-kalfalk belgesi veya sertifika sahibi
olmalar art deildir.


3.5. Adaylarn tercih edecekleri kadrolarn karsndaki bavuru
artlar blmnde belirtilen yabanc dil snav tr ve seviyesinin dengi snav
tr ve seviyesinde ayn yabanc dili bilenler de sz konusu kadrolar tercih
edebilirler. Denklik tablosu aadadr.


3.6. Bavuru artlar arasnda dil art olarak sadece “NGLZCE
BLMEK” gibi bir yabanc dil bilme artnn yer almas halinde, bu
kadro/pozisyonlar, -(3.5.)’te belirtilenler,


-Ortaretimde yabanc dil hazrlk eitimi grp baarl olanlar,


-Yabanc dil hazrlk snfn mteakip yabanc dil arlkl eitim veren
Ortaretim kurumlarndan mezun olduunu belgelendirenler,-Yksekrenimde zorunlu/semeli yabanc dil hazrlk eitimi grp baarl
olanlar,


-Yabanc dil arlkl ya da yabanc dille eitim veren yksekretim
kurumlarndan mezun olanlar,


-Yurt iinde lisans dzeyinde renim grdkten sonra yabanc lkelerde
ngilizce dilinde yksek lisans veya doktora yaptn belgelendirenler, tercih
edebileceklerdir.


3.7. Bavuru artlar arasnda “B SINIFI SRC BELGES SAHB OLMAK”
nitelii aranan kadrolar, “C”, “D” ve “E” snf src belgesi sahibi olanlar
da tercih edebileceklerdir.


3.8. Bavuru artlar arasnda “MEB’den Onayl Bilgisayar letmeni
Sertifikas Sahibi Olmak” nitelii aranan kadrolar, MEB’den Onayl Bilgisayar
Programcs Sertifikas, MEB’den Onayl Bilgisayar Analist Programc Sertifikas
sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.


3.9. rgn eitim yoluyla zorunlu/ortak/semeli bilgisayar dersi alan
ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onayl Bilgisayar
letmeni Sertifikasna Sahip Olmak” niteliine ve ayn ekilde daktilo dersi
alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, “M.E.B.’dan Onayl Daktilo
Sertifikasna Sahip Olmak” niteliine sahip olarak deerlendirilecektir.


3.10. Adaylardan istenilen sertifikalarn, Milli Eitim Bakanlndan
veya Milli Eitim Bakanlndan onayl kurslardan veya yksekrenim
kurumlarndan alnm olmas gerekmektedir.


3.11. Adaylar tercih edecekleri kadro ve pozisyonlarn nitelikleri
arasnda birebir kendi mezun olduklar alan/programlarn yer ald kadro ve
pozisyonlar tercih edebileceklerdir.


3.12. Yerletirme ilemleri, adaylarn mezun olduklar unvanlara gre
deil, mezun olunan alan/program esas alnmak suretiyle yaplmaktadr. (rnein;
nitelikleri arasnda (3017) “Hemirelik, Salk Memurluu veya Salk
Teknikerlii nlisans programlarndan birinden mezun olmak.” koulu aranan kadro
ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar bavurabilecek, dier
programlardan Salk Teknikeri unvanyla mezun olanlar bavuramayacaktr.)


3.13. Klavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarn yerleri il ya da ile
dzeyinde gsterilmekte olup, ile dzeyinde gsterilen kadro ve pozisyonlara
yerletirilen adaylar bu ilelerde, il dzeyinde gsterilen kadrolara atanma
hakkn elde edenler ise, kamu kurum ve kurulularnn ihtiyalarna gre o il
dhilindeki ilelere, blge dzeyinde tekilatlanan kurulularda ise kuruluun o
blge dhilindeki il ve ilelerine atanabileceklerdir.


3.14. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrlne ait Afyonkarahisar
linde yer alan pozisyonlara yerletirilecek adaylar Bolvadin lesinde yer alan
Afyon Alkaoidleri Fabrikasnda istihdam edileceklerdir. Fabrikada; Haha
Kapslnden afyon alkaloidleri ve trevleri retilmekte, retimle ilikili
teknik blmlerinde (s santrali, laboratuvar) vardiya sistemi
uygulanmaktadr.3.15. 3795 sayl Kanun gerei “Teknisyen” kadrosuna Endstri Meslek
Lisesi, Kz Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Kz Teknik Lisesi mezunlar
atanabilmektedirler. Dier ortaretim kurumlarndan mezun adaylarn, Teknisyen
kadrolarn tercih etmeleri halinde atamalar yaplmayacaktr.


3.16. Meteoroloji Genel Mdrlne ait stidlalci kadrolarna;
ortaretim kurumlarnn


Meteoroloji alan ile Anadolu Meteoroloji Meslek Liselerinin Elektronik ya da
Bilgisayar


alanlarndan mezun olanlar atanabileceklerdir.


ZRL ADAYLARIN DKKATNE:


zrl statsndeki adaylarn, tercih ettikleri kadro ve pozisyonlar iin
aranlan genel ve zel artlar tamalar halinde, puanlar ve tercihleri
erevesinde yerletirilmeleri mmkn bulunmaktadr.


Bununla birlikte, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 53 nc maddesinde;
kurum ve kurulularn toplam dolu kadro saylarnn (yurtd tekilat hari)
%3’ orannda zrl altrmak zorunda olduklar ve zrller iin snavlarn,
zrl kontenjan a bulunduu srece zr gruplar ve eitim durumlar
itibariyle snav sorusu hazrlanmak ve ulalabilirliklerini salamak suretiyle
merkezi olarak yaplaca hkm altna alnmtr.


Memur olmak isteyen zrl vatandalarmzn, zrl kontenjan erevesinde
ve 657 sayl Kanunun 53 nc maddesine istinaden zrller iin yaplacak olan
merkezi snavda baarl olmalar halinde de memur olarak istihdam edilmeleri
mmkn bulunmaktadr.


DKKAT:


1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekeler ile imzasz
dilekeler ileme konulmayacaktr.


2) Aadaki durumlarda ise dileke yazlmayacak, bu deiiklik
talepleri ngrlen sre ierisinde internet ortamnda bizzat adaylarn
kendileri tarafndan gerekletirilecektir.


a- T.C. uyruklu adaylarn kimlik bilgilerinde deiiklik istei (nce
MERNS bilgilerinde deiiklik yaptrlmaldr.)


b- Resm belge ibraz gerektirmeyen renim bilgilerinde deiiklik
istei


c- Snava ilikin bilgilerde deiiklik istei


d- letiim bilgilerinde deiiklik istei


ADAYLAR TARAFINDAN SYM’YE GNDERLECEK DLEKELER LE LGL
AIKLAMALAR


Dileke yazlmasn gerektiren konular iin SYM ile yaplacak her trl
yazmada “Genel Amal Dileke” rnei kullanlmaldr. Dilekenin
ileme konulabilmesi iin adayn, ne istediini aka belirtmesi gerekir.
Dileke rnei zerindeki btn bilgi alanlarnn doldurulmas zorunludur, bilgi
alanlar eksik olan dilekeler ileme alnmayacaktr.


Aday, dilekenin asln SYM’ye ulatrmaldr. Merkezimize faks
yoluyla ulatrlan dilekeler ileme alnmayacaktr.Bilgi gvenliini artrmak amacyla dilekede evrak referans numaras
belirtilmesi uygulamasna geilmitir. Aday, evrak referans numarasn SYM’nin
http://ais.osym.gov.tr
nternet adresinden
edinecektir.


Adayn http://ais.osym.gov.tr adresinde ilem yapabilmesi iin herhangi bir
snava bavuru ilemi srasnda edindii aday nternet eriim ifresini
kullanmas gerekir. Bu ifre, adayn sonraki yllarda da SYM’nin nternet
adresinden yapabilecei tm ilemlerde (snava giri belgesini edinme, sonular
renme, bireysel bavuru ve tercih yapma, bilgilerini grme ve baz bilgilerini
deitirme vb.) kullanlacaktr. Bu nedenle adayn bu ifreyi unutmamas,
kimseye vermemesi
ve zenle saklamas gerekir. ifresini bilmeyen
veya yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numaras yazl nfus
czdanyla ahsen SYM Bavuru Merkezlerine bavurmaldrlar.


Dileke yazlmamas gereken konular:


Adaylar, aada belirtilen konulardaki deiiklik istekleri iin dileke
yazmayacak, gerekli deiiklii her snav iin ayrca belirtilecek tarihlerde
http://ais.osym.gov.tr nternet adresinde kendileri gerekletirecektir. Bu
tarihler dnda deiiklik istei yaplamayacaktr.


“Kimlik Bilgileri”nde deiiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar
bu isteklerini nce Nfus ve Vatandalk leri Genel Mdrlnn Merkez Nfus
daresi Sisteminde (MERNS) yaptrmaldr. Deiiklik ilemi MERNS’te
gerekletikten sonra, bu deiikliklerin adayn SYM’deki kaytlarna
aktarlmas ilemi, aday tarafndan http://ais.osym.gov.tr nternet adresinde
yaplmaldr.


“renim Bilgileri” (resm belge gerektirmeyen), “Snava
likin Bilgileri” ve
ya “letiim Bilgileri” alanlarnda deiiklik
yapmak isteyen bir aday bu deiiklii http://ais.osym.gov.tr nternet adresinde
kendisi gerekletirecektir.


Dileke yazlmasn gerektiren konular:


Adaylar aada belirtilen konular iin dileke yazabilecektir:


♦ Bavuru srasnda oluturulan Bavuru Kayt Bilgilerinden “renim
Bilgileri” alanndaki resm belgeye dayal olan bilgilerde deiiklik
istei


♦ zrl adaylar iin salk kurulu raporu ile zr durumunu belirttii
zrl olarak snava girme istei


♦ Snav/yerletirme sonularnn incelenmesi istei

 16 Ekim 2018 Arkada��na Yolla Yaz�c�ya Yolla
YORUMLAR

Adnz Soyadnz:  
E-postanz:   
Balnz:   
Yorumunuz:   
Ltfen kodu giriniz:   
     Tm alanlar doldurmanz gerekmektedir.
Facebook ile yorum yap�n�z.
Bunlar da ilginizi ekebilir
    TFF 2. Lig'de hafta ii mesaisi
    Mehmet elik'ten bronz madalya
    Akut bronit nedir?
    Cumhurbakan Erdoan sahaya kyor
    Galatasaray, CAS'a bavurdu
    Uluslar Ligi'nde gecenin sonular
    ukurova Basketbol galibiyetle balad
    Fenerbahe rahat kazand
    Gaziantep Basketbol'da transfer
    Cumhurbakanmzn adna yakr bir tur oldu
    Rzgar srfne ala Kubat damgas
    Galatasaray'dan ''men iddialarna'' sert yant
    A Milli Futbol Takm umudunu kaybetmedi
    Antalya'da Dnya Bilek Grei ampiyonas heyecan
    Beikta'ta sakatlk oku!
    Lucescu'nun milli takm istatistikleri
    Nar kabuunun salmza faydalar nelerdir?
    Fenerbahe'de Cocu ilk 11'i deitiriyor
    PFDK ceza yadrd! Tam 975 bin 500...
    Galatasaray bugn CAS'a gidiyor

Reklamlar: orum Voleybol | Etkinlik Payla | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORLER SOSYAL
Knye Spor Eitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gndem Beden Eitimi Salk Twitter
letiim Teknoloji zel Haber Okul Sporlar nstagram
KPSS Spor ve Yaam Dergisi Videolar RSS
Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr