ÜYE GİRİŞİ: Kullanıcı Adınız: Şifreniz: Şifremi unuttum Beni Hatırla ?  Üye Ol
ÖZEL HABER    SPOR    EĞİTİM    SEMİNER VE KURS    BEDEN EĞİTİMİ    SAĞLIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VİDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLAŞ HABER: Makaralı Yay Erkek Milli Takımımız gümüş madalya kazandı
Manset Alti Haberleri
Beden eğitimi öğretmenleri şokta!!
MEB BİMER kanalı ile yapılmış olan başvuruya okul sporları müsabakalarına katılan öğretmenlerden ve idarecilerden ek ders kesilir dedi.
Google+   Kategori: Özel Haber
  Tarih: 16.11.2016
- Bu haber 535 kez okundu.

Okul Sporları müsabakalarına öğrenci götüren beden eğitimi öğretmenlerinin ek ders kesiliyor.

MEB İllere gönderdiği Hamza AYDOĞDU imzalı yazı ile artık okul sporlarında tertip komitelerinde geçici görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek. Bu yazı ile de okul sporlarına giden öğretmenlerinde ek derslerinin kesileceğini duyurdu. Aksaray’daki beden eğitimi öğretmenlerinin Haziran ayından itibaren ek derslerinin kesildiği ve geri dönükte ek derslerinin ödemesinin yapıldığı sitemize (www.bedenegitimi.gen.tr) bildirilmiştir. Spor ve Yaşam Dergisi ve Beden Eğitimi Spor Portalı’nın (www.bedenegitimi.gen.tr) Genel Yayın Yönetmeni Kerem BALYEMEZ şunları söyledi.

Bir çok il de ve ilçede okul sporları tertip komitesinde geçici görevlendirmeyle görev yapan beden eğitimi öğretmenleri bundan sonra görevlendirildikleri takdirde ek ders ücretleri ödenmeyecek.

Görevli beden eğitimi öğretmenleri tepkili
Okul sporlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri okul sporlarında bir çok yerde görev yaptıklarını, ek derslerinin ödenmemesi durumunda görev almayacaklarını söylediler. Her türlü eğitsel gezi, konferans vb. görevlendirilenler öğretmenlerin ek derslerinin kesilmediği, fakat okul sporları müsabakalarına öğrenci götüren beden eğitimi öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin kesildiği vurguladılar. 

Beden eğitimi öğretmenleri sorun çözülmezse okul spor müsabakalarına katılmayacaklar!

Hamza AYDOĞDU imzalı yazı ile birlikte okul sporları müsabakalarına öğrenci götüren öğretmenlerin ek derslerinin kesilmesi üzerine artık kimsenin okul sporlarına katılmasının mümkün olmadığı vurguladı. Böyle giderse beden eğitimi öğretmenleri artık okul sporlarına katılmayacaktır.

MEB’de spor birimi yok, Beden eğitimi ve Spor Din hizmetlerine bağlı!
Okul içi beden eğitimi ve izcilik dairesi başkanlığına (OBESİD) bağlı olan beden eğitimi öğretmenleri 2011 yılında bu kurumun kapatılmasıyla Spor Din hizmetlerine bağlandı. MEB de spor biriminin olmaması bu tarz sorunların doğurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokolü takan yok!
Okullarda yaşan sorunları protokole göre çözmeye çalışan beden eğitimi öğretmenleri MEB de kimsenin bu protokolü dikkate almadığını vurguladılar.

Küçük bir değişiklikle sorun çözülebilir!
Spor ve Yaşam Dergisi ve Beden Eğitimi Spor Portalı’nın
(www.bedenegitimi.gen.tr) Genel Yayın Yönetmeni Kerem BALYEMEZ: “Sorunun çözümü ise MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Yazının 16 maddesine "spor faaliyetleri" yazısı eklenmesiyle giderilir. Bu yazının eklenmesiyle beden eğitimi öğretmenleri okul sporlarında görev aldıkları takdirde ek ders ücretlerini alabilecekler.” dedi. İşte Madde 16:

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller 

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde  (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.    

İşte MEB in BİMER tarafından üyemize verdiği cevap:

Başvuru Cevabı: Ba?vuru Numaras?: xxxxxx Ba?vuru Sahibi: xxxxxxxx Ba?vuru ?çeri?i: (BAKANLIK TARAFINDAN ?NCELENMES?N? ?STEMEKTEY?M) AKSARAY MERKEZDE BULUNAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEDEN E??T?M? Ö?RETMEN? OLARAK GÖREV YAPIYORUM.?L GENEL?NDE YAPILAN MAHALL? OKUL SPORLARI YARI?MALARINDA ORGAN?ZASYON VE MÜSABAKALARIN OKUL TAKIMIYLA KATILDI?IM GÜNLERDE O GÜN K? EK DERS ÜCRET?M? KES?L?P KES?LMEYECE?? HAKKINDA TARAFIMA B?LG? VER?LMES?N? TALEP ED?YORUM Ba?vuruya Cevap Veren Birim : ?nsan Kaynaklar? Genel Müdürlü?ü > ?dari ??ler ve Sosyal Ortaklar Daire Ba?kanl??? Ba?vuru Cevap Tarihi: 09.11.2016 Ba?vuru Cevab?: Bilindi?i gibiMillî E?itim Bakanl??? Yönetici ve Ö?retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Karara,09.10.2012 tarihli ve 28436 say?l? Resmî Gazete'de yay?mlanan 24.09.2012 tarihli ve2012/3773 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile yürürlü?e konulan Millî E?itim Bakanl??? Yönetici ve Ö?retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ?li?kin Kararda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Karar ile eklenen geçici 5'inci maddede; “(1) Gençlik ve Spor Bakanl???nca yürütülen okul sporlar?, halk oyunlar? ve izcilik faaliyetleri kapsam?nda geçi olarak görevlendirilen yönetici ve ö?retmenler, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmi? ekders görevi bulunup bulunmad???na bak?lmaks?z?n ulusal bayram ve genel tatiller ile cumartesi, pazar, yar?y?l ve yaz tatili de dahil olmak üzere fiilen görev yapt?klar? her gün için 3 (üç) saat ek ders görevi yapm?? say?l?rlar ve buna ili?kin ek ders ücretleri kadrolar?n?n bulundu?u kurum taraf?ndan ödenir. Al?nacak onayda görevlendirilen personelin ad?, soyad?, unvan?, görevin mahiyeti, görev süresi ve di?er hususlar belirtilir. (2) Birinci f?kra hükmü bu Karar'?n Resmi Gazetede yay?mland??? tarihi takip eden iki ö?retim y?l? ile s?n?rl? olmak üzere uygulan?r ve bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayn? günlerde as?l görevi için öngörülen ek ders ücreti ayr?ca ödenmez." hükmüne yer verilmi?tir. Görülece?i üzere söz konusu hükmün uygulanmas?, 2015-2016 ö?retim y?l?n?n ba?lad???28.09.2015 tarihi itibar?yla sona ermi? bulunmaktad?r. Bu itibarla, söz konusu spor etkinliklerinde 28.09.2015 tarihinden sonra görev alanlara, bu görevlerine ba?l? olarak Bakanl???m?zca ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmad??? de?erlendirilmektedir. B?LG?LER?N?ZE

Özel Haber / www.bedenegitimi.gen.tr


17 Agustos 2018 Arkadaşına Yolla Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
 spor  mahmut kaymaz   /    2016-11-17
 sonrada derler 80 milyon nüfusumuz var sporda başarı acaba düşünsünler bunu yaparak sporcu yetiştireceklerinimi düşünüyorlar...
 Sporu birakiyoruz o halde  Melek kara   /    2016-11-17
 Buna da karışın buna da engel olun bir bu kalmıştı. Çocuklar spor da yapmasin müsabakayada katilmasin sap gibi gitsin gelsin okula. Yeteneklerini gosterebilecegi basari hirs duygusunu tadacagi hic bir ortam olmasin o zaman. Beden egitimcilerde goturmesin basibos nasil gidecek o cocuk.tek basina mi gitsin. Kesin o halde.
 Biz Beden Egitimi Öğretmeniyiz, Teog ögretmeni değil!!!  Ümit Altınel    /    2016-11-16
  Ülkemizde neden Olimpik branşlarda veya Uluslararası müsabakalarda bir çok branştan dünya çapında isim çıkmıyor sizce ? Cevabı ben vereyim; Devletin Spor politikası olmadığı gibi bir çok siyasininn Spor politikasından bir haber olduğunun kanıtıdır bunlar...
 Geç bile kalındı  Orhan Altın    /    2016-11-16
 Milli Eğitim Bakanlığı okullarda spor faaliyetlerine katılmayın sizden maç müsabaka istemiyoruz sadece dersinize girin çıkın yeter demeyi ancak böyle söyleyebilir. Maça giderseniz ekdersinizi keserim,pikniğe giderseniz ekdersinizi veririm diyor. Kurs açarsanız (teog derslerine yönelik) size iki kat ek ders veririm takım çalıştırmak için egzersiz yaparsanız normal ücret öderim derken de hiç bişey yapmayın diye yineliyor. Bakanlığımız beden eğitimini ders gibi, beden eğitimi öğretmenini de öğretmen gibi görmediğini ısrarla yineliyor. Ama malesef arkadaşların çoğu birlik olamıyor ve tepki gösteremiyor, dökme suyla daha nereye kadar değirmen dönecek bilmiyorum. Keşke birlikte hareket edip müsabakalara katılmasak ama mümkün olmadığını da biliyorum. Biz Aksaray da böyle bir hareket başlattık ve bu sorunun çözülmesi konusunda bir adım atıp tarafımızı belli etmek istedik. İnşallah en kısa zamanda çözüme kavuşur

Adınız Soyadınız:  
E-postanız:   
Başlığınız:   
Yorumunuz:   
Lütfen kodu giriniz:   
     Tüm alanları doldurmanız gerekmektedir.
Facebook ile yorum yapınız.
Bunlar da ilginizi çekebilir
    20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
    Doumbia tamam, sırada Morioka ve Chedjou var
    Albayrak'tan Emre Akbaba ve Mustafa Pektemek açıklaması
    Galatasaray'da ayrılık
    Atıcılıkta Dünya Şampiyonası heyecanı
    Gaziantep Basketbol'da gündem altyapı
    Doping testinden kaçan atlete ceza
    Aydınspor 1923'te ilginç protesto
    Fenerbahçe, Malatya deplasmanında
    Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası başladı
    Beşiktaş'ın rakibi Partizan'ı tanıyalım
    Tarihi zaferde giyilen formaların tasarımı Jak Ali'den
    Eto'o'dan Türkiye'ye veda mesajı
    Genç millilerin aday kadrosu belli oldu
    Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti
    Okullara Basketbol Sahası Projesi
    Beşiktaş'ın rakibi Partizan
    UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi geri dönüş! 4-0'dan
    Avusturya'da kabustan uyandık!
    Gazişehir Gaziantep'e Brezilyalı oyuncu

Reklamlar: Çorum Voleybol | Etkinlik Paylaş | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORİLER SOSYAL
Künye Spor Eğitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gündem Beden Eğitimi Sağlık Twitter
İletişim Teknoloji Özel Haber Okul Sporları İnstagram
KPSS Spor ve Yaşam Dergisi Videolar RSS
Copyright © 2006 Tüm Hakları Saklıdır