AMAÇ: Katılımcıları birbirleri ile tanıştırmak ve kaynaştırmak, grup dinamiğini sağlamak

ÖĞRENME ÇIKTILARI: Bu etkinlik sonunda katılımcılar;

• Birbirlerinin adlarını öğrenirler

• Kaynaşarak birbirleri ile rahat iletişime geçer hâle gelirler.

• Grup olmanın önemini fark ederler.

 

 

MATERYAL: Hullalop, balon, ip, siyah battal boyu çöp torbası, göz bandı/kurdele

SÜRE: 2 ders saati

İŞLENİŞ:

1. Lider grubun çember olmasını sağlar.

2. Lider “Mekânın her yerini kullanarak yürümeye başlayalım yönergesini” verir.

3. Katılımcılar liderin verdiği yönergelere uygun mekânda serbest şekilde yürürler.

4. Lider “yavaş, çok yavaş, hızlı, daha hızlı, karşımızda birileri çarpıyormuş gibi yapıyoruz ama çarpmıyoruz, hızlıca yürüyüp aniden duruyoruz” yönergelerini sıra ile vererek katılımcıların ısınmalarını sağlar.

5. Katılımcılar liderin yönergeleri doğrultusunda yürürler, mekânı tanımaya çalışırlar.

6. Lider bu defa da yürümekte olan katılımcılardan yönergelere uygun bir şekilde selamlaşmalarını ister. Lider “Dur!” dediğinde liderin verdiği yönergelere uygun olarak tüm katılımcılar karşılarına gelen 3 ya da 4 farklı katılımcı ile selamlaşırlar.

Yönergeler; -Gözlerle selamlaşın,

-Parmakları kullanarak selamlaşın,

-Ayaklarınızı kullanarak,

-Uzun süredir karşılaşmadığınız bir arkadaşınızı gördünüz, onunla selamlaşır gibi selamlaşınız

-Karşılaşmak istemediğiniz ama karşılaştığınız biriyle selamlaşır gibi selamlaşınız.

TANIŞMA OYUNU

1. Tüm katılımcılar üç parmaklarını hava kaldırırlar.

2. İşaret parmağı “isim”, orta parmak “en sevdiği içecek” ve yüzük parmağı da “en çok gitmek

istediği ülkeyi” temsil eder.

3. Katılımcılar odanın içerisinde yürümeye başlarlar ve karşılaştıkları herkesin parmaklarına kendininkileri değdirerek sırayla parmakların temsil ettiklerini söylerler.

4. Amaç belirli süre içerisinde en çok kişiyle karşılaşmak ve tanışmaktır.

5. 5-10 dakika kadar bir süre verilerek katılımcıların tanışmaları sağlanır.

6. Katılımcılardan daire olmaları istenir. Her katılımcıdan tanıştığı ve aklında kalan üç farklıkatılımcıyı söylemeleri istenir.

Not: Oyun parmak sayısı artırılarak da oynanabilir. Parmakların temsil ettikleri şeyler arasına yaş, şehir, hobi vb. özellikler de eklenebilir.

YÖNETİCİYİ BUL

1. Lider katılımcılar arasından bir ebe seçer. Ebenin kısa bir süreliğine gruptan

uzaklaşması/dışarı çıkması istenir.

2. Gruptaki bir kişi ebeden gizli olarak yönetici seçilir.

3. Yönetici ebeye yakalanmadan bir hareket yapar. Örneğin; ellerini kaldırır, ellerini vurur, parmak şıklatır vb. Diğer katılımcılardan ise çaktırmadan ebeye bakmaları ve ebe hareketi değiştirdiği an diğerlerinin de hemen yeni hareketi taklit etmeleri istenir.

4. Ebenin görevi yöneticinin kim olduğunu bulmaya çalışmaktır.

5. Ebenin yöneticiyi tahminde üç hakkı vardır.

6. Ebe yönetici bulursa yeni ebe yönetici olur. Bulamazsa tekrar ebe olarak devam eder.

7. Katılımcılardan sınıfta karışık bir şekilde yürümeleri istenir.

8. Ebe sırtını döndüğü an yönetici hareketi değiştirir.

9. Ortadaki kişi hareketi değiştiren kişiyi bulunca oyun sona erer.

ŞU BU O OYUNU 

1. Katılımcılar arasından bir ebe seçilir ve ebe grubun ortasına yerleştirilir.

2. Ebe “Şu” diye birini gösterir. Gösterilen kişi ellerini kaldırarak “Bu” der. Gösterilen kişinin

sağında ve solunda bulunan kişiler de onu işaret ederek “O” derler.

3. Şaşıran kişi ebe olarak ortaya geçer.

4. Önemli olan ebenin hızlı bir şekilde “Şu” diye göstermesi ve diğer katılımcılarında hızlıca

“Bu” ve “O” demeleridir.

 

KABAK OYUNU

1. Lider grubun çember olmasını ister.

2. Çemberdeki katılımcılar sırayla saat yönünde 1-2-3-4-5… bir sayıyı söyleyerek sayar ve o sayının sahibi olur.

3. Katılımcılar içinden bir ebe seçilir.

4. Ebe oyunu başlatan kişidir. Ebe oyuna başlarken “Tarlayı ektim biçtim 5 kabak oldu” der.

5. Numarası 5 olan kişi “ 5 kabak olmaz” der. 5 kabağı söyleyen kişi hemen “Ya kaç kabak olsun?” der.

6. Sayıya sahip kişi “5 kabak olmaz. 8 kabak olur” der.

7. Sayıya sahip katılımcı “8 kabak olmaz” der. 8 kabak olur diyen kişi “Ya kaç kabak olur?” der.

8. Sayıya sahip olan katılımcı “8 kabak olmaz. 3 kabak olur” der.

9. Oyun bu şekilde seri bir şekilde devam eder. Yanılan ya da geç cevap veren, donuk kalan katılımcı oyundan çıkar. Oyundan çıkan kişi çemberde kalır. Fakat çıkan katılımcının sayısını söyleyen katılımcı yanılmış olup oyundan çıkar.

 

BALON SEPETE OYUNU

1. Lider katılımcılara bir hululop, battal boy çöp torbası ve ip (dayanıklı) verir.

2. Katılımcılardan bu malzemelerle hululopun altına çöp torbasını bağlayarak bir sepet

oluşturması ve hululopun çevresinde katılımcıların sayısı kadar birer metre uzunlukta ipler

bağlamaları istenir.

3. Aralarından iki kişi seçmeleri istenir. Birinci kişi balon atıcı, ikinci kişi ise grubunun

yönlendiricisidir.

4. Lider grubun çember olması ve göz bantlarını takarak görmemelerini sağlar.

5. Lider gözleri açık olan iki kişinin çembere bağlı olan ipleri, her bir katılımcının bir tane

almasına yardımcı olmasını ve grubun ipleri gergin tutarak hululopun havada tutmasını ister.

6. Daha sonra seçilen iki kişiden biri balon atıcı; grubun iplerinden tuttuğu hulolupun olduğu

çember içinde balonu havaya atar.

7. Seçilen diğer kişide ipleri tutan grubu balonun sepete girmesi için sözel olarak yönlendirir.

8. Seçilen iki kişi grup içinden değiştirilerek oyun katılımcıların isteği doğrultusunda oynanır.