Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.

Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi2019 (TL)
Noter kağıtları: 
Noter kağıdı13,50
Beyanname13,50
Protesto, vekaletname, re'sen senet27
Pasaportlar133,50
İkamet izni89
Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı22,50
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı45
Aile cüzdanları121
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri)166
Motorlu araç tescil belgesi148,50
İş makinesi tescil belgesi124
Banka çekleri (her bir çek yaprağı)8
Mavi Kart12,50
Yabancı çalışma izni belgesi89
Çalışma izni muafiyeti belgesi89

 

Memurlar.Net