Ön kayıtlar: 22-Temmuz – 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/) üzerinden on-line olarak yapılacaktır. 

Toplam Kontenjanı 270’tir. 185 Erkek, 85 Kadın
Baraj puanı Öğretmenlik bölümünde 180 diğer bölümlerde 150’dir.

Kılavuzu indirnek için tıklayınız...