2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 2015 yılında değişiklikler yapılmış ve 2016 yılında yeni sisteme geçilmiştir.

Daha sonra ise Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin geçici 10. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir." hükmü yer amakta olup, bu süre 31/12/2022 tarihinde sona erecektir. Ancak maddede öngörüldüğü üzere, gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilecek.

memurlar.net