Milli Eğitim Bakanlığı kendi uhdesinde olan ya da küçük hamlelerle çözebileceği bir çok sorunu ya çözmeye yanaşmıyor ya da yaranın kangrene dönmesini bekliyor. Bu da bakanlığa yani devlete güveni zedeliyor.

Aradan bir zaman geçiyor birileri çıkıyor ve soruna el atıyor alkışlanıyor. Yani yapılması gereken için bile alkışlar olduk. Bu arada ziyan olanlar, sorun yaşayanlar, soruşturma geçirenler... kimin umurunda ki.

Bu konulardan biri de Yeniden/Kurumlar arası atama meselesi.

 

 


2016 hain darbe girişimi sonrasında MEB sözleşmeli öğretmen alımına başladı. Bu aynı zamanda yeniden atama ile kurumlar arası atamanın da sonunu getirdi.

17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri net. Yani mevzuata rağmen uygulama yok. 657 sayılı yasa da bu hakkı tanıdığı halde.

Yönetmelikte yeniden atama ve kurumlar arası atama şu şekilde belirlenmiş.

"Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama

MADDE 8 - (1) Devlet memurluğundan ayrılmış olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir.

(2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yenidenatama kapsamında başvurabilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir.

(4) Devlet üniversitelerinde halen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilir."

Yani kısaca daha önce öğretmen olup bir şekilde istifa edenlerin yeniden öğretmenliğe dönmesi ile başka kurumlarda çalışmakta olan fakat öğretmenlik alanlarından mezun olmuş memurların kurumlarından ayrılarak MEB'e öğretmen olarak geçebilmeleri düzenlenmiş.

ve yine yönetmelikte;

 

 


"Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 11- (1) Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1'i yeniden atama ve kurumlar arası yenidenatamada kullanılır."

Hükmü var.

Yani yeniden atama ve kurumlar arası atama için her atama döneminde %1 kontenjan ayrılması gerekiyor

Fakat son yıllarda bu uygulama yapılmıyor. Mevzuatta da var olan bu uygulamayı yeniden uygulamaya koymak çok zor olmasa gerek. Bundan sonrakiler (ayrılacaklar) için örneğin "5 yıl içerisinde geri dönebilir ya da a,b,c şartlarına göre dönebilir" denilebilir ama insanlar mevzuata yani mevzuatı düzenleyen devlete güvenerek görevden ayrılmışlar ya da öğretmenlik ehliyetine sahip iken başka bir kurumda çalışmaktalar ya da başka bir kurumda çalışmakta iken öğrenimlerini öğretmenliğe göre tamamlamışlar.

Bu güveni yıkmak, ya da sonradan kural getirmek çok doğru bir yaklaşım değildir.

Yapılacak olan nettir. Mevzuatın gereği yerine getirilecek ve öğretmen alımı yapılacağı zaman bu alandaki talepler de kontenjan ölçüsünde karşılanacak.

Bu sorunu çözmek çok zor olmadığı gibi mevzuatın da gereğidir.

memurlar.net