Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler için ÖBAa ğı kurulduğunu belirtmişti. "Öğretmenler için ÖBA ağı kuruldu" , 

"Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek" ve 

"Bakan Mahmut Özer'in TBMM'deki konuşmasının tam metni" haberlerinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını belirtmiş ve "Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim" demişti.

YAPILAN TÜM BU AÇIKLAMALARIN SATIRBAŞLARI İSE ŞUNLAR;

-Ara tatildeki seminer döneminde mesleki gelişim programları düzenlenecek.

-Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kuruldu,

-Bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022'deki yarıyıl tatilinde kullanılacak,

-21 Ocak'tan itibaren "fikri mülkiyet hakları, korunmaya muhtaç çocukların eğitimi (rehberlik ve psikolojik danışmanlara yönelik), dijital becerilerin geliştirilmesi (öğretmenlerin uzaktan öğretim becerilerinin geliştirilmesi), etkinlik temelli ders tasarımı, kütüphane organizasyonu ve kullanımı, iklim değişikliği, ilk yardım, İngilizce öğretim becerilerinin geliştirilmesi" gibi eğitimler yer alacak.

-Yarıyıl tatilinde öğretmenlerimiz, hem tatillerini yapacak hem de istedikleri takdirde bu platforma girerek uzaktan eğitimle mesleki gelişimleri ve kişisel gelişimleri için sertifika alabilecek.

-Okul öncesinden sınıf ve branş öğretmenlerine kadar tüm öğretmenlerimize mesleki ve kişisel gelişimleri için her türlü destek verilecek.

-Özellikle mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlere öncelik verilecek.

-Deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere öncelik verilecek.

-Mesleki gelişim programları için yüz yüze ve uzaktan eğitim platformlarının tüm imkanlarını kullanılacak.

-Okullar artık öğretmenlerin talepleri doğrultusunda mesleki gelişim faaliyeti düzenleyebilecek

-Okullar, mesleki gelişim planları oluşturarak istedikleri eğitimleri, nedenini ve hedeflerini belirleyerek Bakanlığa bildirecek,

-Eğitimlerin bütçesini doğrudan okula aktarılacak.

-Okullar ilk defa, öğretmenlerin taleplerini okulda yapılacak yüz yüze eğitimlerle doğrudan karşılayabilecek

-Kısa süreli öğretmen hareketlilik programını da başlayacak.

PEKİ, ARA TATİLDEKİ SEMİNER DÖNEMİ DIŞINDAKİ SEMİNERLERE ÖĞRETMENLER RESEN Mİ KATILACAK YOKSA GÖNÜLLÜLÜK MÜ ESAS ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yukarıda linkini verdimiz haberlerdeki açıklamalarındaki; "yeni atanan öğretmenlere öncelik verilecek,", "Deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere öncelik verilecek" ve "öğretmenlerimiz, hem tatillerini yapacak hem de istedikleri takdirde bu platforma girerek uzaktan eğitimle mesleki gelişimleri ve kişisel gelişimleri için sertifika alabilecek." açıklamalarına istinaden ara tatildeki seminer dönemi dışında öğretmenler bu eğitimlere katılımda gönüllülük esas alınacaktır diyebiliriz.

Ayrıca "MEB; Seminerlere katılmada gönüllülük esastır" haberimizde Milli Eğitim Bakanlığı seminerlere katılımda gönüllülük esas demiştir.