Kursa katılmak isteyen kursiyerler; https://www.turkiye.gov.tr/ Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını yapacaklardır.

Başvuru tarihleri : 10 Aralık 2019 – 14 Ocak 2020

1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) 2 adet vesikalık fotoğraf ( Biometrik orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir).(Üniversite veya lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır.)

 

c) E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı Belgesi.-(Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Sağlık raporu-(Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı.

f) E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

Diğer ayrıntılar ve başvuru için BURAYA