Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Tanıtım Toplantısı’nda öğretmen olmak isteyen binlerce Besyo ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve mezununun en çok merak ettiği ” formasyon kalkıyor mu? ” sorusuna cevap geldi. Planlanan yeni düzenlemeye göre formasyon eğitimi kalkmayacak ama veriliş şeklinde değişiklik yapılacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitelerde verilmeye devam eden formasyon sertifika eğitimi yüksek lisans programı haline getirilecek. Yüksek lisans programında “Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” olarak devam edecek.

“Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” Yüksek lisans programının içeriği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği doğrultusunda ve koordinasyon çerçevesinde belirlenecek. “Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” Yüksek lisans programı, yüksek öğretim kurumlarının ilgili enstitüleri tarafından il milli eğitim müdürlüklerinin desteğiyle yürütülecek.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler. Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

Formasyon almak isteyen kişilerin başvuruları için birtakım belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Bu belgeler; Başvuru formu, öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf, onaylı lisans not durum belgesi, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekontu gerekmektedir. Bazı durumlarda üniversiteler başka belgeler de talep etmektedir. YÖK onayı olan formasyon eğitimi veren üniversiteler gerekli şartlar incelendikten sonra belirlenmektedir.  Bu sebepten dolayı formasyon veren üniversitelerin listesinde her yıl güncellemeler olabilmektedir.

KİMLER PEDAGOJİK FORMASYONA BAŞVURABİLİR?

Formasyon için öncelikle MEB tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alabilen bölümlerden birini okumanız veya okuyor olmanız lazım. Eğer hala okuyorsanız bu bölümde en az 2 yarıyıl bitirmiş olmanız lazım. Formasyon eğitimi alabilen bir bölümde okuyup okumadığınızı MEB’den bakabilirsiniz. Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olmazı gerekiyor. Eğer lisans mezunuysanız, mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 olması lazım. Bu eğitim için ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerden birinde okumanız gerekiyor. Her sene YÖK tarafından belirlenen bu üniversitelere listeler gönderiliyor. Bu listelerde hangi bölümden kaç kişi bu alınacağı yazıyor.

FORMASYON EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?

Öğrencilerin eğitim durumuna göre bu süre değişiklik göstermektedir. Lisans mezunları için iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarıyıldır.