Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesinde il içi yer değiştirme süreleri ve şartları belirlenmiştir.

İşte o madde;

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 52 - (1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.

(2) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıl görev yapmaları şartıyla il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(3) İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe atanmak isteyenler ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerinde süre şartı aranmaz.

(4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir."

Yöneticilikten ayrılan ile birleştirilen, kapatılan okul yöneticileri yeni atandığı okulda süresini doldurmadan il içi yer değiştirmeye başvurabilir mi? yada kestirmeden soralım İstifa ederek yer değiştiren okul yöneticisi yeni atandığı okulda süresini doldurmadan il içi yer değiştirmeye başvurabilir mi?Biz bu konumdaki yöneticilerin nasıl yer değiştireceğini "Yöneticilikten alınanlar, ayrılanlar, sona erenler ile birleştirilen, kapatılan ve dönüştürülen eğitim kurumu yöneticileri ile norm kadro fazlası müdür yardımcıları hakkında hangi işlemler yapılır? başlıklı haberimizde detaylıca yer vermiştik.

Örneğin proje okulu olmayan bir okuldaki yönetici Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin yukarıda linkini verdiğimiz yönetmelik hükümlerine göre yöneticilik görevinden ayrılanlar, alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna, aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Sorumuza ise yukarıda yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. Maddesi 4. fıkrasındaki; "4) Görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir" hükümlerinde cevap bulunmaktadır.

Şöyle ki fıkra hükmü; görev yerleri eğitim kurumunun kapanması, norm kadro değişikliği, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen öğretmenlere kasıtlı tercih imkanı açılması ve mecburiyetten kaynaklanan nedenlerle yer değiştirme durumunda kalınması nedeniyle yeni atandığı okul ile eski okulundaki süresi toplanarak şartları taşıması halinde il içi yer değiştirme hakkı vermektedir.

Dolayısıyla madde hükmündeki "benzeri çeşitli nedenlerle istekleri doğrultusunda veya resen değiştirilen" ibaresi bu konuları kapsadığından Yöneticilikten ayrılan ile birleştirilen, kapatılan okul yöneticileri yada kestirmeden gidersek istifa ederek yer değiştiren okul yöneticisi yeni atandığı okulda süresini doldurmadan önceki görev yaptığı okulla birlikte il içi yer değiştirme süresini dolduruyorsa il içi yer değiştirmeye başvurabilir.

memurlar.net