Aday Yüzme Hakem Kursuna Katılacaklarda aranan şartlar ve belgeler:
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Fotoğraf (4.5×6 cm vesikalık en az 6 ay öncesine ait)
3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi / e-devlet kaydı olabilir)
4. “18 yaşını doldurmuş olmak, (Nüfus cüzdanı fotokopisi )”
5. Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak, Sağlık Raporu (Asıl suret ve bir fotokopi, Aile Hekimi, Özel ya da Devlet hastanesinden)
6. Federasyonların Ceza Kurulları ’ndan 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, (GHSİM den ceza yazısı / e-devlet kaydı olabilir)
7. Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak. (Sicil kaydı / e-devlet kaydı olabilir)
8. Kurs Katılım Taahhütname Formu
9. Kursa Katılım Taahhütname Formu kurs gününden en az 3 gün önce doldurulup, atlama@tyf.gov.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.
10. Kursa katılacak adaylar. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR44 0006 2000 7110 0006 298464 no’ lu Türkiye Yüzme Federasyonu hesabına 100 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Ücret Dekontu veya Makbuza ‘Ankara İli Atlama Hakem Kursu’yazdırılacaktır.
11. Bütün kursiyerler için (İki doz Covid-19 aşısını tamamlamış aşı kartı oluşmuş ve fiziksel olarak belgeleyebilen kişiler hariç) kursa gelmeden önce 26 Ocak 2022 tarihini 48 saat geçmemiş Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırmak zorundadırlar. Test yaptırmayan kişiler kesinlikle kursa kabul edilmeyecektir. Kişilerin test kontrolü fiziksel olarak almış oldukları rapor üzerinden yapılacaktır.
NOT: 1-Kursların yapılacağı illerde Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan PANDEMİ KURALLARI KAPSAMINDA” Olabilecek tarih değişikliklerinde, Kursların belirlenecek bir başka tarihe ertelenmesi halinde; Kursiyerler Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından belirlenecek tarihteki kursa katılmazsa herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.