caginaltug7878 @ gmail.com

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı 19 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle hizmet puanlarına etki eden faaliyetleri yeniden belirleyerek Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde öğretmenlerin hizmet puanlarında değişiklikler yaptı.

 Yapılan bu değişikliklerle beraber tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora,  ikinci üniversite, ulusal ya da uluslararası yazılan makaleler, kültürel veya sportif yarışmalar,  başarı belgeleri gibi birçok kriterde düzenleme yapılarak, söz konusu şartları yerine getiren öğretmenlerin hizmet puanlarında iyileştirilmeye gidildi.

 Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili maddelerin uygulamaya konulması sırasında hizmet puanları görülen hatalar ( eksik ya da  fazla puan verilmesi, verilen puanların alınması vb. ) ve öğretmenlerin görev yerlerinde oluşan hatalı bilgiler zaman içerisinde düzeltilse de  bu durum uzun bir süre eğitim gündemini meşgul etti.  Bu meşguliyetle beraber Milli Eğitim Bakanlığının kadrolarında çalışan öğretmenlerin il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirmelerine yetiştirebilmek için ivedilikle uygulamaya koyduğu bu yönetmelik bir takım tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu tartışmalarla birlikte takdir-teşekkür ve aylıkla ödül belgelerine sahip olan öğretmenlere, geçmişe dönük İYEP ve belletmenlik görevlerine ve 2010 yılında affa uğrayıp zorunlu hizmet bölgesinde çalışmaya başlayan öğretmenlere verilmeyecek olan hizmet puanları tartışıladururken yönetmelikte açıkça ifade edilen kriterlerde dahi farklı uygulamaların söz konusu olması kafa karışıklıklarına neden oldu. Bu karışıklığın sebebi olarak, MEB tarafından yayınlanan yönetmelikteki bazı maddelerin belirsizlik içermesi, yoruma açık olması ya da ilgili belgeleri sisteme yükleyen okul müdürlükleri ve bu belgeleri onaylayan ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin hangi kriterlere göre değerlendirdiği sayılabilir.

  Hasılı, söz konusu farklılıkların özelikle beden eğitimi öğretmenlerini yakından ilgilendiren sportif yarışmalar ve tüm eğitim camiasının yakından takip ettiği E twining programları çerçevesinde toplandığı söylenebilir.

 Öyle ki, sportif başarılarda elde edilen dereceler neticesinde hak kazanılan hizmet puanlarının öğrenci başarısı için mi yoksa öğretmen başarısı için mi olduğu halen bir çözüme kavuşmuş değil. Nitekim meslektaşlarımız tarafından bizlere ulaştırılan açıklamaları değerlendirdiğimizde ortaya çıkarılan sonuç, öğrencisinin elde ettiği ulusal ya da uluslar arası başarılardan ve kendi elde ettiği ulusal ya da uluslar arası başarılardan ilgili yönetmelik gereği belirtilen hizmet puanını alan arkadaşlarımız olduğu kadar, alamayanların olduğudur. Özellikle kendi sportif başarılarından puan almayan arkadaşlarımıza İlçe Memler tarafından öğretmenlik mesleğine başladıktan sonra elde edilen derecelere puan verileceği yanıtı gelse de, aynı şartları taşıyan meslektaşlarımızın hizmet puanı alabilmesi kafa karışıklığına neden olmaktadır.

  Burada ayrıca öğrencilerinin elde ettiği sportif başarılardan hizmet puanı alan ya da alabilecek öğretmenlerin hangi belgeleri( kafile onay listesi, valilik oluru vs ) okul idaresine teslim edecekleri ve bu belgeleri onaylan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin hangi kriterleri onaylayacağı açıkça belirtilmeli ve öğretmenlerin geçmişe dönük elde ettiği başarılarla ilgili net bir açıklama getirilmelidir.

    Kafa karışıklığına neden olan bir diğer konuysa MEB tarafından düzenlenen öğretmenler kupasında ilk 3 dereceye giren öğretmenlerin hizmet puanı alıp alamayacağıdır. Yine burada da farklı uygulamalar olduğu göze çarpmakta olup söz konusu durum ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır.

 Sportif faaliyetler dışında çözüm bekleyen konulardan biri de E Twinning programı kapsamında sertifikası bulunanlara verilecek (15 puan)  puanların neye göre verildiğidir. Yönetmelik ilk yayınlandığında ‘’E twining programı kapsamında sertifikası bulunanlara’’ ibaresi ile birlikte birçok meslektaşımız program kapsamında yaptıkları projeleri sertifikalandırıp, okul idarelerine başvurarak ilgili madde kapsamında puan almış ya da alamamıştır. Buradaki en büyük sıkıntıysa E twining programı kapsamında alınacak belgelerde ulusal kalite etiketi aranıp aranmadığıdır.  Öyle ki, ulusal kalite etiketi olmayan sertifikalara sahip olan öğretmenlerimizden ilgili madde gereği (15 puan )  hizmet puanı alan meslektaşlarımız olduğu kadar ‘’red’’ yanıtı alan meslektaşlarımız da bulunmaktadır.

 Tüm bu sebepler ve uygulama farklılıklarından hizmet puanları ile alakalı yukarıda saydığımız belirsizliklerin giderilebilmesi için, alınabilecek hizmet puanlarında ki şartların açık bir şekilde okul müdürlüklerine ve ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilebilmesi gerekmektedir.

 Ayrıcarıca tüm bu belirsizliklerin MEB kadrolarında bulunan öğretmenlerin üç farklı yer değişikliği başvurusunda yaşanması öğretmenlerimizin hak kaybı yaşadığı düşüncesini akıllara getirdiği unutulmamalıdır.

 Velhasıl, sehven verildiği düşünülen ve öğretmenler için hayati önem arz eden hizmet puanlarıyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığının nasıl bir düzenleme yapacağı merak konusu…..

 

Çağın ALTUĞ