İstanbul İlimizde açılacak olan bu kursa, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece,

Üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlar ya da Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı’nın düzenlediği 1.Kademe Temel Eğitim sınavını başarılı olarak bitirenler katılabilirler.

Kurs Yeri: Sancaktepe Spor Salonu Kamp Eğitim Tesisi 

Kurs Adresi: Emek Mah. Balca Sokak No:4 Sancaktepe / İSTANBUL

Kurs Ücreti:  4.750 TL

 

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
1. Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

2. Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç 12 Nisan 2021 – Salı mesai bitimine kadar tamamlamalıdır.

3. Başvuru yapmış olmak, „‟Kursa Kabul‟‟anlamına gelmemektedir. Başvuru sıralamasına göre sadece kontenjana giren adaylara ‘’Referans Numarası,, maili gönderilecektir.


4. Kursa katılmaya hak kazananlar, 13 Nisan 2021 Tarihinde www.tcf.gov.tr adresimizde “İlgili Kurs İlanı İçeriğinde” duyurulacaktır.

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak.

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.

e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza  talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

Electric Muscle Stimulation Nedir?

EMS, Electric Muscle Stimulation (Elektrikli Kas Uyarılması)’nın kısaltmasıdır. Uzun yıllardır özellikle fizik tedavi alanında kullanılan bir sistemdir. 1790 yılında Luigi Galvani’ nin kurbağa deneyi ile motor sinirlerin uyarılması yeterli süre ve şiddette olursa kas kasılmasına yol açtığını ispatlamasıyla başlamıştır.

EMS, Elektrikli Kas Uyarılmasının kısaltmasıdır. Teknik olarak düşük elektriksel akımlar ile birlikte gerçekleştirilen bir antrenmandır; günlük hayatımızda da vücudumuzun kaslarımızı uyarmak için buna benzer akımlar gönderdiğini bilmek konuyu anlamakta yardımcı olacaktır. EMS fitness sistemi bu doğal etkiyi kullanır, bu sayede daha yoğun ve etkili bir antrenman gerçekleştirilir.


EMS (AQ8 System) aracılığıyla üretilen lokalize elektriksel uyarı kombinasyonu ve antrenmanı, bazal metabolizmanın değiştirilmesine neden olarak, kas kütlesinin artmasına, hızlı kilo vermeye, vücudun güçlenmesine, karın kaslarının güçlenmesine ve düz bir duruş oluşturmaya yardımcı olur. EMS ekipmanı, 10 bağımsız kanal vasıtasıyla kasların hemen üzerinde çalışan düşük ve orta frekanslı elektrik sinyalleri iletir.

Başvuru ve Diğer Detaylar için tıklayınız...