Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 15.05.2020 tarih ve 7009383 sayılı yazılarıyla Aday Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarında görev yapan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Performans değerlendirmesi" başlıklı 16. maddesi 3. fıkrasındaki; "Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz." hükmü gereği, performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda uzaktan eğitime başlanmıştır. Bu süreçte aday öğretmenler idari izinli sayılmış olup, uzaktan eğitim faaliyetlerine fiilen katılmışlardır. Bu nedenle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde fiilen 60 iş gününü dolduran aday öğretmenlerin performans değerlendirmesinin aday öğretmenlere tanımlanan danışman öğretmen, okul müdürü ve maarif müfettişleri tarafından yapılması makam oluru ile uygun görülmüş olup performans değerlendirme sürecindeki görev ve sorumlulukların bu kapsamda yapılması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR