Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, kendi başlarına uygulama ve alıştırma yaparak kendilerini geliştirebildikleri öğrenim etkinliğidir. Uygulamada öğretmen aşağıdaki konularda yetkisini öğrenciye aktarır.
1. Öğrencinin duruşu
2. yer seçimi,
3. Çalışmaların Sıralaması
4. başlama zamanı,
5. hız ve ritm,
6. durma zamanı
7. ara verme
8. Kıyafet ve görünüm
9. Açıklık getirme için başlangıç soruları
gibi konularda karar verme işi öğretmenden öğrenciye aktarılmıştır.

Alıştırmalarda öğrencilerin tümü aynı standartta hareketi gerçekleştiremeyebilir. Öğretmen bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla öğrenciler arasında dolaşarak, öğrencinin ritmini, hızını ve yanlışlarını düzeltmeye ve her öğrenciye durumları ile ilgili bilgiler (dönüt) vererek,
tümünün aynı düzeye ulaşmasına yardımcı olur. Eğer öğrencilerin çoğunluğu, uygulamalarda bazı yanlışlar yapıyorsa, öğretmen öğrencilerin tümünü toplayarak gerekli bilgileri tekrar aktarır.

Öğretmen öğrenciye tekrar sayısı , alıştırmanın süresi ile ilgili öğrenciyi bilgilendirir. Ancak aralıklarda ne yapılacağı ile ilgili kararları
öğretmenin belirlemesi gerekir. Alıştırmayı erken bitiren öğrencilerin
meşgul olmaları için Ör: 2-3 egzersiz önceden belirlenir.

Öğretmen sadece hata yapan öğrencilere dönüt sunmamalıdır. Alıştırmayı doğru yapan öğrencilere de dönüt sunulmalıdır. Her öğrenci bunu bekler. (ör:düzeltici dönüt)

OLUMLU YÖNLERİ
Öğrenciler, öğretmenin komut vermesini beklemeden, kendi hızlarında alıştırma yapabilirler. Bu alıştırma aralarındaki zaman kaybını önler.
Öğrenciler, arkadaşlarına etkinlikler sırasında ne kadar yakın olabileceklerine, kendileri karar verdikleri için sosyal ilişkilerinde belirgin bir gelişme olur.
Alıştırmalar için gerekli bilgileri hatırlayabilmeleri ve bazı konularda kendi başlarına karar verebilmeleri öğrencilerin zihinsel gelişimlerini artırır.


SINIRLILIKLARI
Öğretmenin, öğrenciler üzerindeki hakimiyeti kaybolduğundan, çalışmalar dağınık ve gürültülü olabilir.
Tembel ve kaytaran öğrenciler gözden kaçabilir.
Hareket standardı öğrencilerin seviyesi altına düştüğünde ders amacından uzaklaşmış olur ve sadece zaman kaybına neden olur.