Kursa katılacak adaylar, ekte dosyada belirtilen evraklar ile birlikte 150TL, ücreti Türkiye Garanti Bankası TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13 nolu IBAN numarasına yatıracak ve;

https://goo.gl/forms/PAHNILbTL227Vvbv1 link üzerinden açılan bilgi formunu doldurarak kayıt işlemlerini yaptırmış olacaklardır.

Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) En az lise ve dengi okulu mezunu olmak,

3) 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,

4) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve satın almalara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

6) Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

7) Açılacak hakem kursunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

NOT: Aranan şartları taşıyan Kursiyerler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edecekler, istenilen belgeleri bir kapaklı dosya içerisinde Atletizm Federasyonunca Kurs vermek üzere görevlendirilen Merkez Hakem Kurulu Üyelerine Kurs Başlangıç günü eksiksiz ve mavi telli dosya içine evrak sırasına göre föy içine konularak olarak teslim edeceklerdir.

Kursa Katılmak İçin İstenilen Belgele

1) Kursa Katılım Dilekçesi

2) GSİM Ceza Belgesi

3) Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En az Lise Mezunu olmak)

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biometrik fotoğraf olmayacak!!!!)

6) Savcılık Sabıka Kaydı (Resmi olarak çalışanlar işyerinden resmi yazı getirebilirler)

7) Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağı)

8 ) Garanti Bankası TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13 no’lu hesabına Hakem Kurs Katılım Ücreti 150.00TL. yatırdığına dair Banka Dekontu

9) Hakem Bilgi Formu (Verilen linkten bilgileri doldurduğunuzda bilgi formu Merkez Hakem Kurulu tarafından sizlere verilecektir.)
BİLGİLER BÜYÜK HARF İLE DOLDURULACAKTIR.

Sadece e-mail adresi gerçeği gibi yazılacak.

KAYITLAR KURSUN AÇILMASINA 2 GÜN KALA SAAT 17:00 DE OTOMATİK OLARAK KAPANACAK VE KAYIT ALINMAYACAKTIR.

Kurs dosyası