……………………………..

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBRİT EĞİTİM SÜRECİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ZÜMRESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

         2020-2021 Eğitim-öğretim yılı aşamalı olarak seyreltilmiş ve hibrit modele geçiş sağlamıştır. Sürecin seyri biz öğretmenlerin planlamaları hedef amaç ve kazanımlar çerçevesinde hızlı bir şekilde uyum sağlamaya yönlendirmiştir.

Seyreltilmiş sınıf modeli yüz yüze eğitimin kalitesini arttırmış, ancak uzaktan derse katılım istenen düzeyde sağlanmamıştır. Maalesef derse aktif katılamayan öğrenciler ders konularından gerekli kazanımları alamamıştır.

Uzaktan eğitim sürecin tam istediğimiz gibi olmadı. Burada bağlantı sorunları, tablet veya bilgisayar sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca derslerde çocuk ev ortamında bulunduğu için anlatılan konuya konsantre olamamaktadır. Böyle olunca da bazı kazanımlar verildiği halde öğrenci tarafından alınmamaktadır. Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve faydalı olabilmesi için kesintisiz güvenli ve hızlı İnternet gerekmektedir. Bu olanak her öğrenciye sağlanmalıdır.

Beden eğitimi dersinin uzaktan işlenmesi diğer derslere göre daha sıkıntılı olduğu görülmüştür. Öğrencilerin hareketleri yeterince kavrayamaması, güvenlik önlemlerinin alınmaması, derse iyi hazırlanamaması ve evdeki spor malzemesi eksiklikleri gibi sorunlar beden eğitimi dersinin uzaktan işlenmesini zorlaştırmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde derslerimizi daha çok teorik anlatımlarla tamamladık.

Bu süreçte karşılaşılan zorluklardan bazıları şunlardır;

-  Öğrencilerin evlerinde limitsiz internetin olmaması,

-  Ailelerin canlı derse katılımı fazla önemsememesi,

-  Eba Tv’ nin takibinin yapılmaması,

-  İntenet bağlantı ve ses problemleri,

-  Aynı ailede birden fazla öğrencinin aynı anda canlı dersinin olması,

-  Bilgisayar ve tablet yetersizliği,

-  Seyreltilmiş eğitimde ders saatinin az olması,

-  Öğrenmenin pekiştirilmesi için süre yetersizliği,

-  Kazanımların sürelerinin azaltılamaması,

 

         Salgın sürecinin en kısa zamanda bitmesini arzu ediyor, Okulumuzda öğrencilerimizle hayatı yaşayarak öğrenmek ve öğretmeyi diliyoruz.

 

       KEREM BALYEMEZ      

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

 

Dosyayı word şeklinde indirmek için tıklayınız...