Kursa katılım sağlamak isteyen hakem adaylarının talimatlarda bulunan şartlara uygun olması, gerekli belgelerin hazırlanıp aşağıdaki banka hesabına 200 TL kurs ücretini yatırması gerekmektedir.

BANKA BİLGİSİ: Kızılay TEB Şubesi TR460003200000000084352233

HAKEM OLMA ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. (Milli sporcularda bu şart aranmaz)

c) 18 yaşından küçük 35 yaşından büyük olmamak.

d) Görevini yapmasına engel, vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak.

e) Taksirli suçlar hariç, veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olanlar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

f) Ulusal Federasyon yöneticileri konumundaki Başkan, Yürütme Kurulu Üyeleri, Genel Sekreterler gibi tüm seçilmiş üyeler Boks hakemi olamaz.

g) Ulusal Federasyonlara bağlı ücretli çalışan görevli, Etkin Ekip Müdürleri, İl Temsilcileri, Kulüp Antrenörleri, Menajerler vb. Boks hakemi olamaz.

h) 07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalların Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son 3 yıl içinde bir defa 6 aydan fazla ve7 veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
a) Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin Belirtilmesi)

b) 2 adet resim

c) Adli Sicil Belgesi

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı)

e) Nüfus Cüzdanı Sureti

f) Diploma Sureti (Aslı Gibidir Onaylı)

g) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı

h) Boks Branşında Sporculuk Yaptığını Belgelemek (Varsa)

ı) Kurs Katılım Ücreti Olan 200 TL’nin Banka Dekontu