Online kayıt: 16-20 Eylül 2019
Sınav Tarihi: 03-06 Eylül 2019


BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER
1- Başvuralar online yapılacaktır.
2- 2019-2020 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylardan;
a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi adayları dahil) 2019 yılı TYT’den puan türüne bakılmaksızın en az 150 veya üzeri TYT puanı aldığını gösteren belge, (2018 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar ; 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz)
b) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi adayları dahil) 2019 yılı TYT’den puan türüne bakılmaksızın en az 150 veya üzeri TYT puanı aldığını gösteren belge, (2018 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar ; 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz)
c) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; başvuracak Milli Sporculardan 2019-YKS’ de en az 150 TYT veya üzeri puanı aldığını gösteren belge, (2018 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar ; 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz)
d) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)), engelli olduklarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. (bkz. 2019 YKS Kılavuzu)
e) Yabancı uyruklu adayların, Uludağ Üniversitesi tarafından kabul edilen sınav türlerinden birisine girmesi ve geçerli koşulları sağlaması gerekmektedir. (bkz. http://oidb.uludag.edu.tr/ )
f) Online kayıt işleminden sonra adaylar belirtilen tarih ve saatinde aşağıdaki evrakları getireceklerdir.


BAŞVURU EVRAKLARI
1- ÖSYM şifresi,
2- 2019 YKS sınav sonuç çıktısı,
3- Nüfus cüzdanı aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
4- Diplomanın aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
5- Son bir ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
6- Milli sporcuların Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları Milli Sporcu belgelerinin aslını veya onaylı fotokopisi, ve/veya Futbol Federasyonundan alacakları ıslak imzalı veya noter onaylı belge, (2019 ÖSYS ve/veya 2019-YKS Kılavuzu’nda belirtilen şekliyle)
7- Spor Lisesi mezunları ile liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı fotokopisi istenecektir. Bu belgeler için “Yerleştirmeye esas olacak puan hesaplanmasında
a) Aday aynı alandan geliyorsa “30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır” ibaresine istinaden Yerleştirmeye esas olacak puan hesaplaması için diploma ya da kurumdan alınan mezuniyet belgelerinde mutlaka “gün ay yıl “ içeren belge,
8- Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan ‘’Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına girmesinde veya spor yapmasında sakınca yoktur’’ ibaresi yer alan sağlık raporu. *Bunun dışındaki raporlar kabul edilmeyecektir. İhtiyaç duyulması halinde sınav tarihleri uzatılabilir.

Spor Bilimleri Fakültesi Kontenjan ve Başvuru Koşulları için TIKLAYINIZ.