Kursun Yapılacağı İl : ANKARA – ÜMİTKÖY BUZ SPORLARI SALONU
Başvuru Tarihleri : 07 – 27 Aralık 2021
Kurs Eğitimi : 29 – 30 Aralık 2021 tarihleri arasında yüz yüze yapılacaktır. Kurs sonunda yazılı ve uygulama sınavından 75 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

HAKEM OLABİLME ŞARTLARI
1- T.C. Vatandaşı olmak.
2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3- 18 yaşından küçük olmamak, 65 yaşından büyük olmamak.
4- Hakemlik yapmak için herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.
5- Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak ve yapılan sınavın sonucunda en az 75 (yetmiş beş) puan almak.
6- Daha önce Curling ya da başka bir spor dalında toplam veya bir defada hakem, sporcu veya başka bir görevde iken 6 (altı) ay veya daha fazla hak mahrumiyeti ile müsabakalardan men cezası almamış olmak,
7- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 (altı) aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine dair suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerleri aklama, kaçakçılık, vergi kaçaklığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

HAKEM ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER
1- Dilekçe (ekte bulunan)
2- Kurs Bilgi Formu ( ekte bulunan)
3- 2 adet biyometrik fotoğraf
4- Mezuniyet Belgesi (e – devlet )
5- Adli sicil kaydı(e – devlet )
6- T.C. kimlik fotokopisi
7- Sağlık Beyanı ( ekte bulunan)
8- İkametgâh belgesi(e – devlet )
9- Sportif Ceza Almadığına dair yazı ( e – devlet )
10- Kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Kurs Ücreti Ödeme Bilgileri

Hesap Adı: Türkiye Curling Federasyonu
TEB Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi TR55 0003 2000 0000 0055 2474 15 Kurs Ücreti : 200,00 TL ( Açıklamaya: Adı, Soyadı ve Hakemlik kurs ücreti yazılmalı )
Not: Hakemlik kursuna başvuru yapanların öncelikle dilekçeleri ile dekontlarını en geç 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 16:30’a kadar Federasyonumuza mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru 10 kişinin altında olursa kurs iptal edilecektir.