Hakem Kursuna katılacak adayların başvurularını, son başvuru tarihi olan : 18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat: 17:00'a kadar yapmaları gerekmektedir.

Katılımcılar kurs katılım ücreti olan 200.00TL'yi belirtilen son başvuru tarihine kadar Türkiye Kano Federasyonu Türkiye Ekonomi (TEB) Bankası (İban : TR22 0003 2000 0000 0086 8140 40) no’lu gelirler hesabına ödemelidirler. Adayların ödeme yaparken açıklama kısmına "Ad-Soyad ve Durgunsu Kano Hakem Kursu Ücreti"yazdırmaları gerekmektedir.

Kursa katılacak adayların 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat: 11:00’da Ordu Gençlik Merkezi'ndehazır olmaları gerekmektedir. Adayların kurs katılım evraklarını kursun ilk günü eksiksiz olarak kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik evrak teslimi yapan katılımcıların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

KURS ADRESİ

Ordu Gençlik Merkezi

 


Aday Hakem Kursu için Aranan Şartlar

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

3-Yüzme biliyor olmak (Yazılı beyan ile belgelenir EK-2)

4-Sağlık durumu itibariyle hakemlik yapmaya müsait olmak (hükümet tabibi raporu ile belgelenir),

5-Genel Müdürlük ceza yönetmeliklerine göre sporcu, antrenör veya yönetici olarak 3 aydan fazla ceza almamış olmak,

6-Taksirli suçhariç, ağır hapis veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlüolmamak,

7-18 yaşını tamamlamış olmak,

8-Açılan hakem kurslarına devam ederek Merkez Hakem Kurulu’nca onaylanmış sınavlar sonucunda hakem olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve beceri sınavlarında başarılı olmak.

Başvuru için İstenen Belgeler

1-Nüfus Kağıdı Fotokopisi

2-En az lise ve dengi okul diploma fotokopisi,

3-Aday Hakem Kursu Başvuru Formu (EK-1)

4-Yüzme bildiğine dair yazılı beyan (EK-2)

5-Hakemlik yapmaya elverişli olduğuna dair Sağlık Raporu,

6-Sporda ceza almadığına dair yazı (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden alınır),

7-Adli Sicil Kaydı,

8-Vesikalık Fotoğraf (1 Adet),

9-Kurs ücretinin ödendiğine dair banka dekontu.


Aday Hakem Kursu Başvuru Formu (EK-1) için TIKLAYINIZ

Yüzme Bildiğine Dair Yazılı Beyan Taslağı (EK-2) için TIKLAYINIZ