Beden Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerinden Eşli Öğretim Yöntemi Nedir?
Bu öğretim yoluna eşli çalışma da denmektedir. Çünkü öğrenciler eşleştirilerek çalışma yaparlar.

Eşli Öğretim Yönteminde “Öğrenciler Eşleştirilerek Çalışma Yaparlar”

Çalışmalarda her eş belli bir görevi yerine getirir

Eşlerden biri ”İstenilen hareketi yapar” ve “Hareketle ilgili kararları verir” diğeri ise “Yapılan hareketi izler”

Öğretmenin verdiği ölçütlere dayalı olarak eşinin Performansı ile ilgili bilgi verir.

Uygulama sırasında eşlerin görevleri sürekli değişir. Öğrenci, uygulama sırasında kararlara katılmaktadır. Değerlendirmede ise sadece düzeltme ve pekiştireç sunma anlamında kararlara katılma durumu vardır. Eşler arasındaki toplumsal ilişkiler ve anında dönüt sağlamanın koşulları işbirliğinin iki önemli parçasıdır. Eşlerin seçilmesinde boy, kilo, beceri düzeyi, vb özelliklerden yararlanılabilir. İkiden fazla kişi de gruba katılabilir. Örneğin, grup üç kişi olursa bir kişi hareketi yapar, bir kişi gözler, bir kişi de sonuçları kaydeder.

İşbirliğine dayalı öğretimin temel amacı, öğrenciler arasında toplumsal hoşgörü ile iletişimi sağlamaktır. Arkadaşını gözlerken ve ona durumu hakkında bilgi verirken bu durum rahatlıkla
sağlanabilir. Performans ölçütleri konusunda performans ölçüt çizelgesi kullanılmaktadır. Çizelgenin olması hem gözleyene hem de hareketi yapana somut bilgiler sunarak yararlar sağlamaktadır. Ölçüt çizelgeleri (çalışma yaprakları) hazırlanırken beceri analizi yapılarak en az üç konu alanı uzmanının ortak birleştikleri özelliklerin işlem basamağı olarak ele alınması en doğru yoldur. Geçerlik açısından bu gereklidir. Hatta çeşitli istatistiki yollarla güvenirliği kanıtlanmış çizelgeler kullanmak daha sağlıklı olabilir. Öğretmen, gözlemci ve öğrenci ile kuracağı iletişimde; gözlemci öğrenciye gözlemcilik rolü ile ilgili sorular sormalı, yanlış dönüt verdiğinde performans standartlarını tekrar incelemesi sağlanmalı, uygulayıcıyı incitecek sözcükler kullanması engellenmeli ve dönüt vermediği zaman onu uyarmalıdır.

Eşleştirme Teknikleri: Sınıfı ikili gruplara ayırmada kullanılabilecek birçok yol vardır. Bunların bazıları sınıfı sıraya sokarak ikişer ikişer ayırma, alfabetik olarak belirleme, eşleri öğretmenin seçmesi, öğrencilerin birbirlerini seçmesi, boya göre eşleştirme yapılması, kiloya göre eşleştirme yapılması, “Yanınızdaki kişi ile eşleşin” denilmesi, beceri düzeyine göre seçme ve daha bir çok yol.