Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında düzenleme yaparak formasyon belgesi olanların kazanılmış haklarının korunmasına karar verdi!

Bilindiği üzere, 02 Temmuz 2020 tarihli haberimizde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar çerçevesinde sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğinin yitirildiğini sizlerle paylaşmıştık.

Bu konunun üzerine, 03 Temmuz 2020 günü yaptığımız ikinci bir haberde ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı dikkatle incelendiğinde, 29 Haziran 2020 tarihi itibarıyla duyurulan karardan evvel alınan formasyon belgeleri ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmediği, sadece bu tarihten sonra formasyon eğitiminin geçerliliğini yitirdiğine karar verilerek üniversiteler tarafından yeni formasyon programlarının açılmasının önünün kesildiğini dile getirmiştik.

Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler dergisinin Temmuz 2020 sayısında yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nda yapılan düzenleme ile "1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin kazanılmış hakları korunacağı" hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Pedagojik Formasyonun tanımı, "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olarak yapılmış olup, bu programın ise Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenmesine ve yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı ile öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Talim ve Terbiye Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

memurlar.net