HER KADEMEDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

  Beden eğitimi ve spor konusunda kaybedecek  1 dakikamız bile kalmadığı bu günlerde sosyal medyada hala mücadelesine devam eden ülkemizin geleceğini düşünen insanların seslerinin duyulması ortaya koydukları tüm bilimsel kanıtların incelenmesi gerekiyor.

  Fiziksel, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimi amaçlayan sporun özünde; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonu vardır. Spor yapan kişi, disiplinle sistemi uygulamaya, hedef koymaya ve başarmaya güdülenir. Enerjisini atan ve kendisini sosyal bir gruba ait hisseden çocuk mutlu olur, çevresinin desteği ve kazandığı başarı onu motive eder. Sağlığı, direnci, görüntüsü ve becerileri arkadaşları içinde de saygı uyandırır. Spor yapan çocuk onaylanır, destek görür ve sevilir.Ülkemizdeki tüm öğrencilerimize denge, hız, esneklik ve koordinasyon becerilerini geliştirici çalışmalar dersin uzmanı olan beden eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından yaptırılmaktadır.

 Özel okullarda tüm kademelerde beden eğitimi derslerine bilindiği üzere beden eğitimi ve spor öğretmeni girmektedir ama maalesef devlet okullarında ilkokul kademesinde özellikle en önemli kademede bu derse beden eğitimi öğretmenleri yerine sınıf öğretmenleri girmektedir. Bir çoçuğun spor bilincini kazanması ilkokul kademesinde olmaktadır. Çoçuklarımızın yeteneklerinin keşfedilerek doğru yönlendirilmesi ve eğitimle geliştirilmesi için bu karar ivedi bir şekilde hayata geçirilmelidir.

 Etkili bir öğretim için nitelikli öğretmenlere gereksinim duyulur. Öğretmenlik, öğretimde uzmanlaşma isteyen bir meslektir. Bu meslekte yer alan bireylerin belli bir genel kültür birikimi, özel alan bilgileri ve öğretmenlik meslek yeterlilikleri ile donatılmış olmaları gerekmektedir.Bu yüzden ilkokula başlayan öğrencilerimizin gelişim özelliklerinin göz önünde bulundurulması, spor bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması, yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirilmesi çoçuklarımızın ilkokuldan itibaren göreceği beden eğitimi ve spor dersi ve bu derse girecek olan beden eğitimi ve spor öğretmeni ile olacaktır.

 Eğitimin her kademesinde beden eğitimi ve spor dersinin olması, ülkemizde gelecekte aktif ve sağlıklı bir toplumun oluşması, ve yine bahsettiğimiz milli takımlarda devşirme sporcular yerine hareket eğitimini anaokulunda ve özellikle ilkokulda iyi bir şekilde öğrenip doğru spor branşına yönlendirilen kendi çoçuklarımızın mücadele etmesi  gibi bir çok alanda fayda sağlayacaktır. İnsanlarımızın sportif ve rekreatif etkinliklere düzenli katılımını sağlamak için, onların 6-12 yaş arası temel eğitim dönemlerinde, sportif becerilerin alt yapısını oluşturan temel hareket becerilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi önemli bir unsurdur.

  Beden eğitimi ve spor öğretmenleri, spor camiası, uzmanlar ve bu kararın doğru olduğunu savunan vatandaşlarımız adına artık bu sıcaklığını koruyan kararın verilmesini ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının yerine getirilmesini bekliyoruz.