2021 – 2022 İzmir 9 Eylül BESYO Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı
2021 Ön Kayıt Tarihleri: 09-13 Ağustos 2021 

2021 Yetenek Sınavı Tarihleri: 16-20 Ağustos 2021

İzmir 9 Eylül BESYO Spor Bilimleri Taban Puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: En düşük 800.000 inci başarı sırası

Antrenörlük Eğitimi: TYT En az 180 puan

2021 9 EYLÜL BESYO SPOR BİLİMLERİ YETENEK SINAVI KILAVUZU 

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:
• Başvuru Formu
• Fotoğraf (3 adet) (4,5 x 6 cm ebadında) ( Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
• Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
• TYT Sonuç Belgesi
• “Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge (Engelli dahil)
• Milli sporcular için “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” nden alınmış; “Millilik Belgesi” nin fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir) Federasyon İl teşkilatlarından alınacak;
• “Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular için; “Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneği, (fotokopisini verenler aslını kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır)
5) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
6) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo İletişim:
İnternet Adresi: http://sporbilimleri.deu.edu.tr Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 743 10 01-02