MEB; Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilerin TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları ya da uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin soruları cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yukarıdaki soruları cevaplayan görüş yazısında,

"...karantinaya alınan sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerinin bu süreçteki eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin izinli sayılamayacakları açıktır.

Bu itibarla, karantinaya alınan sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilere rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yoluyla fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu süreçte ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin ise ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerin çeşitli nedenlerle okula devam edemedikleri günlerde uzaktan eğitim yoluyla ders okutmaksızın salt TRT, EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmelerini sağlama görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları da mümkün bulunmamaktadır."

açıklamalarında bulunulmuştur.

Bu bağlamda Öğretmenlerin;

1- Uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır.

2- Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilerin TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılmayacaklardır.