Katılım yönteminde öğrenciler daha önce belli ölçülere bağlı kalarak etkinlikte bulunmadıklarından etkinliğe katılmaktan zevk alırlar. Her öğrenciye eşit olanaklar tanındığından bireysel farklılıklar önem taşımaz. 
Dersin hazırlık aşamasında öğretmen uygulama ve sonuç aşamasında ise öğrenci etkindir .Önemli olan öğrencinin etkinliğe kendi kapasitesinde katılımıdır.”Öğrencilere değişik seçenekler sunularak ve önyargılar ortadan kaldırılarak katılımcılık ön plandadır. Öğrenciler bağımsız olarak çalıştıklarından fiziksel ve duygusal gelişim yüksek olurken bilişsel gelişim orta  toplumsal gelişim en alt düzeyde gelişir.


Etkin kulllanım için….

Geç ve güç öğrenen, sıkılgan, içe dönük öğrencileri cesaretlendirici ve dikkatlerini çekici etkinliklere yer vermeli.
Öğretmen öğrencilerle sıcak ve pozitif iletişim kurmalı.
Cezaya yer vermemeli
Öğrenme ortamını uygun şekilde hazırlamalı.
Hazırlık Evresi

Öğretmen:
Kararları verir
Etkinlikleri seçerek bireysel programları hazırlar.
Öğrenci:
Alıştırma düzeyini ve alıştırma yapacağı yeri seçer.


Uygulama Evresi

Öğretmen:
Yöntemin anlayışını sunarak ortamı hazırlar.
Yöntemin hedeflerini bildirir.
Çalışmaların yapılması için sınırlar sunarak bütün öğrencileri çalışmaya dahil eder.
Öğrencinin görevlerini açıklar.
Öğretmenin görevlerini açıklar.
 Öğrenciden gelen soruları yanıtlar.


Uygulama evresinde öğrencinin görevleri:

Çalışma için seçenekleri gözden geçirir.
Performans için başlama düzeyini belirler.
Seçtiği çalışmayı uygular.
Performansını ölçütlere göre değerlendirir.
Başka bir düzeyde başlama için uygun olup olmadığına karar verir.
Seçtiği düzeyde başarılı olmazsa bir alt düzeye iner.
Kendisi ile yarışabilir.


Zorluk derecesi kavramı

Mesafe
Eğim
Ağırlık
Araçların ölçüsü
Hedeflerin ölçüsü
Hız
Postür
Sayı Süre..vb


Değerlendirme Evresi

Öğretmen:
Öğrencileri gözlemler ve düzey seçiminin uygunluğunu doğrular.
Her öğrenci ile özel iletişim kurarak görevleri ile ilgili dönüt sunar.
Öğrenci:
Ölçüt tablosuna göre kendi performansının değerlendirmesini yapar


Örnek etkinlikler…

Topun belirli mesafelerden hedefe(çembere, potaya, kaleye vb..) atıldığı tüm etkinlikler
Eğimli ip çalışması
Zorluk dereceleri farklı yan  yana konulmuş 2, 3 yada 4 kasadan farklı atlamalar
Farklı büyüklükte ve ağırlıkta top tutma yada atma çalışmaları
Farklı açılardan hedefe topu atma (çembere, kaleye, potaya vb..)