Kendini değerlendirmede yönteminde öğrenciler, öğretmenin belirlediği ölçütler dahilinde, yaptıkları hareketleri değerlendirirler. Kendi performanslarını değerlendirmeleri öğrencilere kendi performansları ile ilgili karar vermenin yanında sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sağlar.

Temel amaç, öğrencinin kendi performansı ile belirlenen performans arasındaki farkı görmektir. Araç-gerece fazla gereksinim duyulduğundan kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.  Ayrıca, her düzeydeki hareketlere uygun değildir. Öğrencinin belirli bir yeterlik düzeyine ulaşması gerekir.

İşbirliğine dayalı öğretim yöntemleri için düzenlenen çalışma kağıtları , kendini denetleme yöntemi için de kullanılabilir. Değişen, sadece öğretimin şeklidir. Öğrencinin kendi performansını, belirlenen ölçütlerle karşılaştırarak bulması gerekir. Fiziksel ve toplumsal gelişimde belli düzeye çıkarılabilir. Zihinsel davranışları geliştirici yönü de bulunmaktadır.

Öğrenciye daha fazla karar devredilmekte ve bu kararlar daha fazla kendine ait sorumluluklar gerektirmektedir.