Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu Açılacaktır

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi:

  • 15-19 Haziran 2020 : AÇILAN DERSLERE BAŞVURU VE GEÇİCİ KAYIT
  • 23-25 Haziran 2020: KESİN KAYIT
  • 29 Haziran-14 Ağustos 2020: Ders Dönemi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi’nin 10. Maddesinin a bendine istinaden Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için, asgari öğrenci sayısı 15’dir. Kayıtlı öğrenci sayısının bunun altında kaldığı durumlarda dersin açılabilmesi Senato Kararı ile gerçekleştirilebilir.

Üniversitemizin 09/06/2020 tarih ve 16 Sayılı Senato Kararıyla 2019-2020 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Yaz Okulunda uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

-2019-2020 Eğitim-Öğretim Akademik Yılında online yaz okulu açılmasına, yaz okulunda okutulacak olan online derslerin senkron (canlı olarak) işlenmesine,

-Yaz okulunda yapılacak olan tüm sınavların (ara sınav, yarıyıl sınavı) ödevlendirme şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.