Beden Eğitimi dersinde sıkça kullanılan komut (klasik) yöntemi nedir?
Komut yöntemi, öğrencileri kontrollü ve düzenli bir şekilde harekete geçirebilmek, zamanın verimli kullanmak adına kullanılan öğrencilerin öğretmen tarafından verilen komut ve uyarılara uyarak etkinliğe katılmasıdır. 

Komut yönteminde derse hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamaları öğretmen tarafından planlanır ve uygulanır. 

Komut Yönteminin Olumlu Yönleri Nelerdir?
Dersin belirli bir düzen ve disiplin içinde yapılmasını sağlar.
Öğrencilerin yerleşim organizasyonu kolay olur.
Kalabalık guruplar için uygundur.
Öğrenciler kurallara uymayı öğrenir.
Konuların tekrarına ve pekiştirilmesine imkan tanır.
Zamanın en verimli şekilde kullanılmasına imkan tanır.
Güvenlik koşullarına uygun ders yapılır.


Komut Yönteminin Sınırlılıkları Nelerdir?
Tüm öğrenciler aktive edilemediğinde amaca ulaşılamayabilir.
Sadece verilen emir ve komutların yapılması,öğrencinin kişilik gelişimini etkileyebilir.
Öğrencinin düşünme yeteneğini sınırlar, zihinsel gelişimlerini en
alt düzeye indirir, karar verme ve tartışma olgusunu ortadan kaldırır.
İşbirliği ve yaratıcılık duygusunu köreltir. Yarışmacılığı ortadan kaldırır.
Komutların tek düzeliği ve aynı hareketlerin tekrarı sıkıcı olur.
Hareketleri düzeltmek amacıyla yapılan uyarılar dersin
akıcılığını etkiler.