Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine (programlarına) ön kayıtlar 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Germiyan Yerleşkesindeki Ön Kayıt Bürosu’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adayların dijital resimleri alınacağı için posta ile veya vekâleten ön kayıt yaptırılamaz. 

2019 yılında TYT’ye giren ve en az 150.000 puan alan milli sporcular, en az 100.000 puan alan engelli adaylar ile en az 180.000 puan alan diğer tüm alanlardan mezun adaylar ön kayıt için müracaat edebileceklerdir. ( 2018 TYT Puanı ile müracaat etmek isteyen adaylar, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmemiş olmak koşuluyla, 2018 TYT Dönüştürülmüş Puanı ile başvurabileceklerdir). 

ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Adaylara ön kayıt esnasında birer fotoğraflı aday bilgi formu hazırlanır. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri soğuk damgalı özel kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. T.C. Kimlik Numarası ve soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle adayın ön kayıt işlemi yapılmaz. Ön kayıt için istenen belge ve koşullar aşağıda sıralanmıştır.
1. Form dilekçe (kayıtlar sırasında verilecektir),
2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (Erkekler sakalsız).
3. T.C. Kimlik No’lu Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir),
4. 2019 yılına ait AYT belgesinin fotokopisi (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir), (ÖYSP hesaplanmasında kullanılacak olan AOB Puanı AYT belgesinde görülebilmektedir. Bu nedenle adaylar AYT sınavına girmemiş olsa dahi AYT belgesini sistemden alabileceklerdir.)
5. Mezunların diploma fotokopisi (Diploma aslı kayıt sırasında ibraz edilecektir), mezun olma durumunda olanların ise okul müdürlüğünden alacakları durumunu belirten bir belge,
6. Sağlık beyan formu (kayıtlar sırasında verilecektir),
7. Milli sporcular için; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 12.05.2011 tarihinde 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen (A), (B) ve (C) sınıfı Millilik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı kayıt esnasında ibraz edilecektir).
8. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2018-YKS ile yerleştirilen adaylar; kayıtlı oldukları okuldan bu durumlarını belirtir belge.
9. Engelli adaylar; bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”
NOT: Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen TYT ve AYT Sınav Sonuç Belgesi, Nüfus Cüzdanı, Diploma ve Milli Sporcu Belgesi gibi belgelerden herhangi birinin fotokopisi ve asıllarının birbirine uymaması halinde, belge sahibi sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.


BAŞVURU YERİ
Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Germiyan Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda şahsen yapılacaktır. 

İlan metinini indirmek için tıklayınız...