Önemli Tarihler:

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 04-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Başvuru WEB sayfası (https://oys.inonu.edu.tr/sbf/) üzerinden on-line olarak yapılacaktır.

Başvuru Taban Puanları

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavlarından Temel Yetenek Testi’nden

 
  • (TYT) Spor lisesi çıkışlı sporcular 170 puan,
  • Milli sporcular için en az 150.00 puan,
  • engelli adaylar için 100,
  • diğer öğrenciler için en az 210.00 puan almış olmak,

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, OSYM’nin 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.