Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumlarında ölçme ve değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağına dair yazıyı illere gönderdi.

Resmi yazıda, ölçme ve değerlendirmelerin "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yapılması istendi.

Sınav takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve tüm öğrencilere duyurulacak.

Sınavlar ihtiyaç halinde Cumartesi günü de yapılabilecek.

Beden Eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik dersleri uygulamalı olarak yapılacak

Her bir sınav için bir ders saati süre verilecek, sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Beden eğitimi ve spor dersinden ortaokullarda sınav yapılmayacak. Dönem notu olarak derse etkin katılım notu verilecek. Liselerde ise uygulamalı sınav yapılacak.