BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerine/programlarına başvuruda bulunabilmek için adayların, Tablo 2’de belirtilen 2018 ya da 2019 YKS sınavı TYT asgari puan şartlarını sağlamış olması gerekir.

ÖN KAYIT
Adaylar başvurularını, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine şahsen yapacaklardır. Ön kayıtların bitiş tarihinden sonra yapılacak incelemelerde, kayıt esnasında eksik veya hatalı evrak ibraz etmiş adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön kayıt başvurusu kabul edilen ve özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listeleri 29 Ağustos 2019 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi (www.sporbilimleri.mu.edu.tr) ve Üniversitemiz web sayfasından (www.mu.edu.tr) ilan edilecektir. Her aday Tablo 2’de belirtilen programlardan istediği tercihi/tercihleri yapabilir. Yapılan tercihler daha sonra değiştirilemez. Tercih sıralaması yerleştirmede esas alınacaktır.


ŞAHSEN ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a. Başvuru formu,
b. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
c. T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
d. 2018 ya da 2019 yılına ait TYT puanını gösteren belge,
e. Lise diploması fotokopisi,
f. “Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibareli herhangi bir sağlık kurumundan son 6 (altı) ay içerisinde alınan rapor (engelli adaylar hariç),
g. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı),
h. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğünden alınmış onaylı “Milli Sporcu Belgesi” ,
i. Engelli kontenjanına başvuracak adaylar için YKS kılavuzunda yer alan engellilik durumlarını belirten ve Tıp Fakültelerinin Adli Tıp engel durumunu belirten Sağlık Kurulu raporu.


KAYIT VE SINAVLA İLGİLİ TARİHLER
Ön Kayıt Tarihi
21-28 Ağustos 2019
Özel Yetenek Sınavı Tarihi / Saati
02 Eylül 2019 / 09:00*
Kesin Kayıt Tarihi
11-13 Eylül 2019
Yedek Kayıt Tarihi
16 Eylül 2019**
*Özel Yetenek Sınavı Başlama Tarihi: 02 Eylül 2019 Saat: 09:00
Müracaat eden aday sayısına göre sınav tarih ve saat düzenlemesi yapılacaktır. Değişiklik yapıldığı takdirde adaylara fakültemiz web sayfasından duyurulacaktır. Düzenleme sonrası ilan edilen tarih ve saate göre adaylar sınav yerinde hazır bulunmak zorundadır.
**Yedek Kayıtlar için başvurular şahsen dilekçeyle 16 Eylül 2019

İlan metnini indirmek için tıklayınız...