Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya dayalı yeni bir mesleki gelişim programı hazırlanmıştır.


Bu kapsamda ilgi (a) Yönetmelik’in 38, ilgi (b) Yönetmelik’in 87 ve ilgi (c) Yönetmelik’in 52. maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla Eylül 2019 dönemi mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi eğitimi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
5. STEM eğitimi
6. Robotik ve kodlama eğitimi
7. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
8. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
9. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
10. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
11. Akıl ve zekâ oyunları eğitimi
12. Müze eğitimi
13. Müzede drama eğitimi 14. Masal anlatıcılığı uygulama atölyesi eğitimi
15. Doğada drama eğitimi
16. Oryantiring eğitimi
17. Doğa yürüyüşü eğitimi
18. Orff eğitimi
19. Bir öğretmen bin ritim eğitimi
20. Halk oyunları eğitimi
21. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
22. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
23. Öğretmenlik mesleği etiği eğitimi
24. Okul aile iş birliği eğitimi
25. Trafik eğitimi
26. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi
27. Okul tabanlı afet eğitimi
28. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
29. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi
30. Okulda ilk yardım eğitimi
31. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
32. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
33. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
34. Değerler eğitimi
35. Kaynaştırma eğitimi
36. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
37. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
38. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
39. Güncellenen öğretim programları
Ayrıca mesleki gelişim programında yer alan etkinlik temelli okul dışı öğrenme faaliyetlerinde yararlanılmak üzere ekteki etkinlik yönergesi ile etkinlik örneklerinin öğretmenlerimiz tarafından incelenmesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına hazırlık olarak ders kazanımlarına uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve tüm öğretmenlerle paylaşılması sağlanacaktır.

Öğretmenlerin 2019 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı için tıklayınız>>