Bursa İlimizde Okçuluk Hakemliği Kursu Açılacaktır. Hakem kursuna katılmak isteyen adayların 20 kasım 2019 tarihine kadar okçuluk federasyonunun 0 312 3107283 faks numarasına dilekçe ile müracaatlarını iletmeleri gerekmektedir.

Kurs katılım şartları
T.c. vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak (milli sporcularda bu şart aranmaz)
18 yaşından küçük 40 yaşından büyük olmamak
Hakemlik yapmaya mani sağlık problemi olmamak (sağlık kurumundan sağlık raporu)
Düzenlenen hakemlik kursundan başarılı olmak
Tahkim kurulu, genel müdürlük ceza kurulları veya federasyon ceza ve disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada 3 ay veya toplam 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak
Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak
Okçuluk federasyonu yönetim kurulunca belirlenen kurs katılım ücreti olan
500,00 tl’yi,  türkiye okçuluk federasyonunun türk ekonomi bankası gaziosmanpaşa şubesinde bulunan tr68 0003 2000 0000 0068 1697 15  ıban numaralı hesabına yatırdığını gösterir dekontu ibra etmek.

Özel şartlar
Yabancı dil bilgisini belgeleyenler tercih önceliğine sahip olacaktır.
Daha önce okçuluk branşında antrenör yada sporcu olarak lisanslı olanlar tercih önceliğine sahip olacaktır.
Faal olarak antrenörlük ve sporculuk yapanlar kursta başarılı olsa dahi faal durumları sona erene kadar hakemlik yapamazlar.
İstenilen belgeler

Nufüs cüzdanı fotokopisi
Sağlık raporu
Okul mezuniyet belgesi
Vesikalık foto (2 adet)
Savcılıktan sabıka kaydı
Ceza kurumlarından ceza almadığına dair belge (spor il müd. Alınacaktır)
Kurs katılım ücreti makbuzu
Not : katılımcılar konaklama işlemleri için okçuluk federasyonu bursa il temsilcisi salih yılmaz’ dan bilgi alabilirler. Konaklama ücreti kursiyerlere aittir.

Salih yılmaz tel : 0 506 6759716