2023 Vizyonunda şunları belirten Ziya Selçuk: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Millî Eğitim Bakanlığı olarak gerçekleştirmek istediğimiz dönüşüm adil, insan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrenseluygulamada yerli, esnek, beceri ve görgü odaklı, hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemektedir.

Bu duruşun gereği olarak orta vadede niteliği artırmak, eşitsizliği büyük ölçüde azaltmak, ahlak telakkisini, sanatı, kültürü, estetiği, sporu gündemimizin en üst sıralarına taşımak ana gayemizdir."

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL ve SPORTİF ETKİNLİKLERİ İZLENECEK

Çocuklarımızın sosyal ve eğitsel becerilerinin sınıf ve okul düzeyinden Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına kadar izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak tüm illerimizde ölçme değerlendirme birimleri kurulacaktır.

Tüm çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenecektir. Ortaya çıkacak dosyanın verileri öğrencinin ihtiyacı olan çeşitli değerlendirme süreçlerinde kullanılacaktır.

Okul ortamı sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin yapılandırılması

 

Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocuklarımızın yeteneklerine uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunmak Millî Eğitim Bakanlığının öncelikli politikaları arasındadır. Ülkemizin tüm yerleşim yerlerinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimizin özgüntanılama araçları ile tespit edilmesi ve gelişim süreçlerinin desteklenerekizlenmesi, bu öğrencilerimizin uzunvadede hem bireysel yaşamlarına hemde ülkemizin büyümesine katma değeroluşturmalarını sağlayacaktır. Bu noktada özel yetenekli çocuklarımızıakranlarından ayrıştırmadan,doğalarına uygun bir eğitim yöntemi belirlemek amaçlanmaktadır.

Okul-mahalle spor kulüpleri ve Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacaktır

Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi gereği için kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanımlarına yönelik Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulacaktır.

İlkokul ve ortaokul dönemleri hayatın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu dönemde verilecek eğitimin, sağlam bir zeminde oluşması büyük önem arz etmektedir. Temel eğitime aşırı bir akademik anlam ve içerik yüklemeksizin basit, sade ve çocuğun doğasına saygılı bir yaklaşım benimsenecektir. Öğrenme ekosistemi içerisinde çocukları şimdiye uyandıracak ve geleceğe hazırlayacak vasıfta bir bilinç ve farkındalık geliştirmek temel eğitimde esas olacaktır. Çocuklarımızın bilişsel, duygusal, fiziksel olarak çok boyutlu gelişimi önemsenecektir. Her çocuk içinde bulunduğu okul çevresinden başlayarak, üretebilmeyi doğayı, kültürü tanıyacak ve aktif uygulayıcı olacaktır. Eğitimin temelinde şefkatle “insan” yetiştirmek olduğu asla göz ardı edilmeyecek, öğrenme ortamları hayatın canlılığını taşıyacaktır. Tüm çocuklarımızın bilimsel düşünme, tutum ve değerleri kademelerine uygun olarak içselleştirebilecekleri, bilgiden ziyade görgü temelli bir müfredat anlayışı benimsenecektir. Uygulama ve deneyimleme temel eksen olacaktır. İlkokulun Türkçe, matematik ve kültür-sanatspor ekseninde şekillenmesi öne çıkarılacaktır. Bu bağlamda Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacaktır. Öğrencilerin Türkçenin inceliklerini tanımalarını sağlayan, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmalarını destekleyen bir öğrenme-öğretme süreci inşa edilecektir. Tüm bu beklentiler 21. yüzyıl becerileri ile tutarlı olacak, uluslararası araştırma ve standartlar da göz ardı etmeyecektir.

Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu düşünüldüğünde ve çocuk gelişimi bütüncül olarak ele alındığında eğitim ve öğretim süreci sadece ders saatleriyle sınırlandırılmayacaktır. Okulun gerçek hayatın bir parçası olması, eğitsel süreçlerin ders saatlerinde olduğu kadar ders saatleri dışında da gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Çocuk için okul, hayat sahnesinin kritik bir ögesidir. Ev, sokak, dijital ortamlar, okul bir bütün olarak düşünülecektir.

Okul/Mahalle spor kulüpleriyle iş birliği içinde ilgili spor dalında yetenekli olan öğrencilerin öğleden sonra antrenmanlara katılımı ve eğitimler için gereken düzenlemeler yapılacaktır.

2023 Eğitim vizyonu metninin tamamını indirmek için TIKLAYINIZ...

Bedenegitimi.gen.tr / Özel Haber
Kerem BALYEMEZ