Ordu Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Yetenek sınavı ne zaman yapılıyor? Ordu  besyo parkuru, besyo mülakatı yetenek sınavı kılavuzu. 2022 Ordu Üniversitesi Besyo, Ordu Üniversitesi besyo spor bilimleri yetenek sınavı kılavuzu aşağıdadır.

2022 Ordu Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

Başvuru Koşulları
a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne ön kayıt başvurusunda bulunacak adayların 2022 yılı TYT sınavından en az 160 puan almış olmaları gerekmektedir.

b) 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adayların 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmaları durumunda 2022-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.


c) Milli sporcular derecelerini belirten belgelerinin aslını ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgeler ilgili federasyonlardan veya Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınmalıdır. Milli sporcular özel yetenek sınavına katılmak zorunda olup, sınav sonucuna göre kendi aralarında değerlendirilecektir.

d) Engelli adayların Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuru yapabilmeleri için, Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624 sayılı yazısına istinaden, 2021 veya 2022 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ den en az 100 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Engelli adaylar sporcu özgeçmiş puanına göre kendi aralarında değerlendirilecektir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü için adaylar başvuru formunda öncelikli tercihlerini belirtmek zorundadırlar. Tercih işleminden sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Ön Kayıt Sırasında Gerekli Belgeler
a) 2022 TYT veya 2021 TYT sonuç belgesi (2021 TYT puanlarını kullanmak isteyen adayların, 2022 TYT puan türüne dönüştürülmüş olan puanları esas alınacaktır.),

b) Ön Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında verilecektir),

c) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik fotoğraf,

d) Fotoğraflı T.C kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı ve bir adet fotokopisi,

e) Mezuniyet belgesi ya da diplomanın fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halihazırda bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler),

f) Sağlık Raporu (Aile Sağlığı Merkezi veya aile hekiminden alınabilir.)*,

g) Engelli Adaylar, engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter tasdikli suretini ön kayıt sırasında teslim etmek zorundadır.

h) Milli sporcular için ilgili federasyondan ya da Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış Millilik belgesinin aslı ve fotokopisi (Özerk federasyonlar için federasyon yetkilisi tarafından, özerk olmayan federasyonlar için Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden onaylı)**.


*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü, Özel Yetenek Sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi bazı uygulamalı dersleri içermektedir.

Bu nedenle Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adaylar eğitim/öğretim ve sınav uygulamaları süresince karşılaşılması muhtemel sağlık riskleri bakımından tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

**Milli sporcular, milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğe (Resmî Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011, EK) uygun olarak düzenlenmiş 01.01.2017 sonrası hak edilmiş millilik belgesi ile özel yetenek sınavına müracaat edeceklerdir.