Ordu Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı Tarihleri:

Ön Kayıt Tarihi: 10-13 Ağustos 2021
Yetenek Sınavı Tarihi:16-17 Ağustos 2021
Ordu Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Öğrenci Kontenjanları:

Beden Eğitimi Öğretmenliği: 40
Spor Yöneticiliği:40


2021 ORDU BESYO YETENEK SINAVI KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNKAYIT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Özel yetenek sınavına ön kayıt başvurusunda bulunacak adayların 2021 yılına ait TYT puan türlerinin herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları
gerekmektedir. Adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuru yapabilmeleri için Y-TYT puan türünde sıralamada ilk 800.000 (Ek puansız
yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır) içerisinde olmaları gerekmektedir.
3- 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeksizin 2021 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak
yükseköğretim programlarına başvurmak istedikleri takdirde 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.
4- Milli sporcu (01.01.2017 ve sonrası) kontenjanına ön kayıt başvurusunda bulunacak adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için TYT puan türlerinin herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir,
5- Engelli adayların Spor Yöneticiliği programına başvuru yapabilmeleri için 2020 veya 2021 yılına ait TYT puan türünden en az 100 ve üzeri puan almış olmaları;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuru yapabilmeleri için TYT puanı bakımından sıralamada ilk 800.000 içerisinde olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır) ve engel durumlarını belirten Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.
6- Lise diploması fotokopisi (belgenin aslı ibraz edilmelidir),
7- TYT sınav sonuç belgesinin internet çıktısı (ÖSYM web sitesinden alınacaktır),
8- Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport (TC kimlik numaralı) fotokopisi,
9- 2 adet yeni çekilmiş 4,5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (kılık, kıyafet mevzuatına uygun olacaktır),
10- Sağlık Raporu (Aile Sağlığı Merkezi veya aile hekiminden alınabilir)
11- Milli sporcular ilgili federasyonlar veya Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış millilik belgelerinin aslını ibraz etmek zorundadırlar,
12- Ön kayıt başvurusu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt bürosundan gerekli belgelerle ŞAHSEN yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez,
13- 2020 ÖSYS sonucunda merkezi sistem veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek
zorundadırlar. Yanlış beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları silinecektir.
* Yukarıda başvuru için asıllarının ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen belgelerden (sınav sonuç belgesi, TC numaralı kimlik belgesi, Lise diploması, milli sporcu belgesi, engelli sağlık kurulu raporu) herhangi birinin fotokopisi ile aslının birbirine uymadığı tespit edildiğinde, sınavı kazanmış olsa dahi belge sahibi adayın kaydı
yapılmayacaktır, kaydı yapılmış adayların kayıtları silinecek ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır.
* Sınav sonucunda kesin kazanan asıl ve yedek öğrenci listesi ve kesin kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler yüksekokul web sayfasında ilan edilecektir.